Faktisk.

Man skal ikke gi Ibux eller Nurofen ved vannkopper

Foto: Produsenten

Påstand

Nurofen, Ibux (nsaids) må ein ikkje gje ved vannkoppar (Varicella).

Stine Kråkenes Øvrelid. Facebook, 11.12.2017

Konklusjon

Det stemmer at man frarådes å gi Ibux, Nurofen og andre legemidler med virkestoffet ibuprofen til barn med vannkopper. Vannkopper kan medføre alvorlig infeksjon i hud og bløtvev, som kan forverres av ibuprofenbehandling. Det offisielle rådet fra norske legemiddelmyndigheter er å velge paracetamol ved behov for smertestillende og febernedsettende ved vannkopper. Advarselen mot bruk av ibuprofenlegemidler ved vannkopper mangler i pakningsvedlegget for Ibux, men legemiddelprodusenten skal oppdatere informasjonen så snart som mulig.

Påstanden er helt sann.

På halvannet døgn er et Facebook-innlegg som advarer mot bruk av legemidlene Nurofen, Ibux (nsaids) mot vannkopper, delt nesten 32 000 ganger.

Facebook-posten Foto: Skjermdump / Facebook

I Facebook-innlegget forteller en mor om sønnen som ble alvorlig syk, som hadde fått Nurofen da han hadde vannkopper. Hun skriver:

Nurofen, Ibux (nsaids) må ein ikkje gje ved vannkoppar (Varicella), og desverre er dette temaet lite belyst innan helsevesenet, både blant legar og anna helsepersonell.

NSAIDs er ikke-steroide antiinflammatoriske midler som benyttes for betennelsesdempende, smertestillende og/eller febernedsettende virkning. Denne gruppen med legemidler har forskjellige virkestoffer. Ett av disse er ibuprofen, som finnes i flere legemidler, blant annet Ibux og Nurofen.

I mange av de over 4000 kommentarene er det flere som skriver at de aldri har hørt om at bruk av ibuprofenpreparater kan være farlig ved vannkopper. Flere skriver også at de har fått det anbefalt av helsevesenet til egne barn som har vannkopper.

Vannkopper er noe de aller fleste av oss får i løpet av livet - det er én av de såkalte barnesykdommene som vi ikke vaksineres mot. Sykdommen forårsakes av herpesviruset Varicella zoster. Den er svært smittsom, men vanligvis ikke veldig alvorlig.

Stemmer det at slike NSAIDs kan gi alvorlige komplikasjoner ved vannkopper?

Fraråder virkestoffet ibuprofren

Faktisk.no spør Legemiddelverket som godkjenner legemidler i Norge og gir råd til helsepersonell om dette. Fagdirektør Steinar Madsen forteller at det offisielle rådet fra norske legemiddelmyndigheter er å velge paracetamol og å unngå bruk av ibuprofen ved behov for smertestillende og febernedsettende til barn med vannkopper.

Vannkopper kan medføre alvorlig infeksjon i hud og bløtvev, som igjen kan forverres av ibuprofenbehandling. Madsen forteller at denne sykdomsutviklingen ved bruk av ibuprofenpreparat ved vannkopper er svært alvorlig, men svært sjelden:

Heldigvis er dette en veldig sjelden tilstand, men som er veldig alvorlig når den oppstår. Legemiddelverket har tidligere kun fått én bivirkningsmelding som kan være relatert til dette.

Råd til pasienter og leger

Legemiddelverket gir råd om bruk av legemidler til både helsepersonell og forbrukere gjennom forskjellige kanaler:

  • Preparatomtalen er veiledning til leger og helsepersonell
  • Pakningsvedlegget er informasjon til forbrukere/pasienter

I preparater med ibuprofen skal følgende advarsel følge i preparatomtale:

Unntaksvis kan varicella/vannkopper være årsak til alvorlige infeksiøse komplikasjoner i hud og bløtvev. Bidrag fra NSAIDs gir forverring av slike infeksjoner og kan per i dag ikke utelukkes, bruk av Nurofen frarådes derfor ved tilfeller av varicella.

I pakningsvedlegget skal det under mulige bivirkninger være opplyst om at «alvorlige hudinfeksjoner og bløtvevskomplikasjoner ved vannkopper (varicella)» som en svært sjelden bivirkning.

Rådet fra Legemiddelverket stemmer altså overens med påstanden i Facebook-innlegget.

Manglet advarsel

Faktisk.no undersøker informasjonen om de forskjellige preparatene, ved å se nærmere på pakningsvedlegg og preparatomtale. For preparatene Ibumax, Nurofen og Ibumetin foreligger det en advarsel mot bruk ved vannkopper.

Foto: Produsenten

Men for Ibux, som ifølge Legemiddelverket er Norges mest solgte ibuprofenpreparat, mangler denne advarselen i pakningsvedlegget.

Faktisk.no gjør Madsen i Legemiddelverket oppmerksom på manglende advarsel i pakningsvedlegg for Ibux. Han sier først at han skal undersøke hva som har skjedd, og at advarselen burde vært på alle legemidler som inneholder ibuprofen. Noen timer senere sier Madsen følgende:

Vi griper fatt i det med en eneste gang, vi har allerede grepet fatt i det. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men det er legemiddelprodusentene som har plikt til å følge opp sine legemidler. Når Legemiddelverket gjør vedtak, må firmaene søke om å få endret teksten på pakningsvedlegget. Antagelig har de ikke har søkt om å få oppdatert informasjonen.

I Felleskatalogen, som omtaler alle norske legemidler, manglet også informasjonen om vannkopper i pakningsvedlegget til Ibux. Dette er oppdatert etter at vi publiserte denne faktasjekken. Madsen forteller at Felleskatalogen speiler informasjonen på Legemiddelverkets sider.

Brukte over ett år

Madsen har undersøkt nærmere, og det viser seg at legemiddelprodusenten Weifa sendte inn en søknad til Legemiddelverket om oppdatering av informasjon av pakningsvedlegget i september 2016. Søknaden har av uklare grunner ikke blitt behandlet før oktober 2017. Legemiddelverket beklager den lange saksbehandlingstiden.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Foto: Legemiddelverket

Faktisk har snakket med Fagdirektør i Weifa, Astrid T. Bratvedt. Hun bekrefter at Weifa søkte Statens legemiddelverk om oppdatering av pakningsvedlegget sent høsten 2016, og at de nylig har fått godkjent oppdatert pakningsvedlegg fra Legemiddelverket med advarsel om at ibuprofen skal unngås ved vannkopper. De er i ferd med å oppdatere pakningsvedlegget.

Jungel av informasjon

Madsen legger til at det kan være et problem at advarselstekster i både preparatomtaler og pakningsvedlegg blir så lange og detaljerte at de kan bli vanskelige å forstå. Det kan være utfordrende for forbrukeren å orientere seg i informasjonsjungelen av advarsler og bivirkninger.

Legemiddelverket arbeider med å forbedre måten pasienter og leger får tak i den informasjonen de trenger i den konkrete situasjonen, og tenker at løsningen er mer situasjonsbestemt informasjon: At man enkelt kan søke opp medikamenter og få opp informasjon og advarsler når man faktisk har vannkopper.

Pasienter som i dag googler seg frem til symptomer og anbefalte medisiner ved sykdom, kan møte på en utfordring. Selv om det tidligere har vært noen mediesaker om at Legemiddelverket har advart mot bruk av Ibux ved vannkopper, er det ikke mye annen informasjon å finne om dette. Forbrukersider som Lommelegen.no og Nettdoktor.no viser for eksempel ikke til noen advarsel mot bruk av ibuprofen ved vannkopper.

Når den offisielle advarselen også har manglet i pakningsvedlegget for Ibux, er det enda mer komplisert for forbrukeren.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?