Faktisk.

Regjeringen har avskaffet gratis fysioterapi for kreftsyke, brannskadde og amputerte

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Påstand

Visste du at regjeringen avskaffet gratis fysioterapi for (blant annet) kreftsyke, brannskadde og amputerte?

SV. SVs Facebook-side, 08.05.2017

Konklusjon

Det stemmer at regjeringen avskaffet ordningen med gratis fysioterapi for disse gruppene og en lang rekke andre diagnoser og sykdommer. De må nå betale en egenandel på 1990 kroner før de får frikort. Samtidig ble frikortgrensen senket med 680 kroner slik at fysioterapi blir billigere for dem som tidligere ikke fikk det gratis. I tillegg slipper 9000 flere barn å betale. SVs påstand er riktig, men de nevner ikke at andre grupper får billigere eller gratis fysioterapi.

Påstanden er helt sann.

På sin facebookside lenker SV til denne VG-artikkelen. Artikkelen omtaler en av konsekvensene av budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Fra SVs Facebook-side.

Ved nyttår skjedde det flere endringer i fysioterapiordningen:

  • Over 200.000 personer mistet retten til gratis fysioterapi og må nå betale egenandel.
  • Egenandelstak 2 (som blant annet gjelder fysioterapi) ble senket fra 2670 til 1990 kroner. Frikort blir sendt automatisk når taket blir nådd.
  • Aldersgrensen for gratis fysioterapi ble hevet fra 12 til 16 år. Dermed slipper om lag 9000 flere barn å betale.

Mange sykdommer ikke på listen

Personer med yrkesskader vil fortsatt få gratis fysioterapi. Før regelendringen gjaldt dette også hvis man hadde en sykdom eller diagnose som sto på den såkalte sykdomslisten/diagnoselisten.

I 2016 fikk 260 000 personer gratis fysioterapi på grunn av diagnoselisten, opplyser Helsedirektoratet til Faktisk.no. 209 000 personer måtte betale egenandel.

Diagnoselisten inneholdt 36 sykdomsgrupper med til sammen rundt 100 diagnoser eller sykdommer. En rekke diagnoser og sykdommer, som ofte utløser behov for fysioterapi, sto ikke på listen. Blant disse var:

  • Rygg- og nakkelidelser (ikke opererte)
  • Andre lidelser i muskel- og skjelettsystemet
  • En rekke ulike kreftsykdommer
  • Fibromyalgi
  • ME (kronisk utmattelsessyndrom)
  • Psykiske lidelser som ikke har vært behandlet i spesialisthelsetjenesten

Sparer 100 millioner

Regjeringens hovedargument for å fjerne diagnoselisten, var at ordningen var urettferdig for dem som hadde diagnoser/sykdommer som ikke sto på listen. I høringsnotatet om forskriftsendringen skriver Helse- og omsorgsdepartementet:

Det er ikke alltid sammenheng mellom diagnose og behov for fysioterapi. Personer med diagnoser som ikke står på listen, kan ha mer alvorlige plager og større behov for fysioterapi enn de som har diagnoser som er på listen. Når sykdomslistepasienter kan motta gratis behandling, er det en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling. Sykdomslisten kan på denne måten bidra til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser.

Selv om regjeringens hovedargument for å endre fysioterapiordningen var større rettferdighet, fører også endringen til at staten sparer penger. Overfor VG anslo helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) en besparelse på 100 millioner kroner i 2017.

Journalisten som har faktasjekket denne påstanden jobbet tidligere i VG og har vært med på å skrive artikkelen som SV henviser til.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?