Faktisk.

Nei, ble det ikke færre helsesøstre i kommunene da Støre var helse­mi­nister

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Påstand

Da Jonas Gahr Støre var helseminister, så ble det færre helsesøstre i kommunene. Nå har vi økt med 600.

Erna Solberg, Høyre. NRKs partilederdebatt, 14.08.2017

Konklusjon

Det ble flere helsesøstre, ikke færre, da Jonas Gahr Støre (Ap) var helseminister. Siden Erna Solberg (H) ble statsminister, har det blitt 410 flere helsesøstre, ikke 600. Solberg bommer fordi hun bruker tall for alle yrkesgrupper som jobber på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, og ikke bare for helsesøstre. Påstanden er derfor helt feil.

Påstanden er helt feil.

De siste årene har det vært tverrpolitisk enighet om at det trengs flere helsesøstre på helsestasjonene og særlig i skolehelsetjenesten. Selv om Stortinget har bevilget mer penger til kommunene slik at de kan ansette flere helsesøstre, mangler det ifølge Aftenposten fortsatt 400 helsesøstre for å dekke Helse- og omsorgsdepartementets mål om full dekning.

Også i NRKs partilederdebatt 15. august var helsesøstre et tema. I et heftig ordskifte med Ap-leder Jonas Gahr Støre, sa statsminister Erna Solberg (H):

Da Jonas Gahr Støre var helseminister, så ble det færre helsesøstre i kommunene. Nå har vi økt med 600.

Statsministeren kommer her med to påstander:

  1. Det ble færre helsesøstre da Støre var helseminister.
  2. Etter at Høyre og Frp overtok regjeringsmakten, har det blitt 600 flere helsesøstre.

– Helsesøstre er upresist

Når Faktisk.no ber Solberg om dokumentasjon på påstanden, sender hennes statssekretær Sigbjørn Aanes (H) en redegjørelse på e-post. Han skriver at det ble ni færre årsverk til forebygging, i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene da Støre var helseminister.

«Helsesøstre» er upresist, men en forenkling av «årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste». Denne kategorien inneholder riktignok flere yrkesgrupper enn kun helsesøstre. I fremtiden kan vi være mer spesifikke.

Aanes innrømmer altså at Solberg var upresis da hun kom med påstanden. I tillegg til helsesøstre, jobber det nemlig flere andre yrkesgrupper på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Både fysioterapeuter, leger, jordmødre, andre sykepleiere og personer med annen fagutdanning og uten fagutdanning har dette som arbeidsplass.

Solberg viste altså til tall som omfattet alle disse yrkesgruppene da hun sa at det hadde blitt færre helsesøstre da Støre var helseminister, og 600 flere helsesøstre i hennes regjeringstid. Aanes viser til KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som dokumentasjon for statsministerens påstand:

Økning under Støre

Jonas Gahr Støre var helseminister fra september 2012 til oktober 2013. Tallene viser – som Aanes påpeker – at det ble ni færre årsverk totalt fra 2012 til 2013. Solberg sa imidlertid «helsesøstre» og nevnte ikke de andre yrkesgruppene som er inkludert i dette tallet.

Ser man bare på antall helsesøstre – som var den yrkesgruppen statsministeren refererte til – var det en økning på 41 årsverk da Støre var helseminister. Det er altså heller ikke riktig at det ble færre helsesøstre da Ap-lederen hadde det øverste ansvaret for helse i Norge.

Også når det gjelder økningen siden regjeringsskiftet, blander Solberg sammen antall årsverk totalt og antall helsesøsterårsverk. Tar man med alle yrkesgrupper, ble det 648 flere årsverk. Skiller man ut helsesøstrene, var økningen på 410 årsverk.

Høyre twitret riktig

Statssekretær Aanes skriver til Faktisk.no:

Det er ikke bare helsesøstre som arbeider med forebygging med barn og unge. Det er de totale årsverkstallene som sier noe om hvilken kapasitet tjenesten har, og hva slags tilbud barn og unge får. Vi har fått til en stor økning i antall helsesøstre og en rekordstor økning i antall årsverk.

Solberg sa «helsesøstre», men brukte et tall som omfatter alle yrkesgrupper ansatt i forebygging, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Partiet hennes var imidlertid mer presise på Twitter underveis i partilederdebatten:

Selv om det har blitt langt flere helsesøstre i denne stortingsperioden, har ikke økningen vært så stor som det statsministeren påsto i partilederdebatten. Det er heller ikke riktig at det ble færre helsesøstre da Støre var helseminister.

Tilsvar

Faktisk.no har bedt Erna Solberg om en kommentar på vår konklusjon. Hennes statssekretær Sigbjørn Aanes svarer slik i en e-post:

Det er upresist å si at det ble færre helsesøstre, men det ble færre årsverk i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten (fra 2012 til 2013) da Støre var helseminister. Og det har blitt over 600 flere årsverk i denne regjeringsperioden. Fremover vil vi ikke bruke helsesøstre for å omtale dette, men heller snakke om alle yrkesgruppene som inngår i helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?