Faktisk.

Ryktene om en ny Nürnberg-prosess er bare tull

I sosiale medier hevdes det at en ny Nürnberg-prosess starter 3. juli, og at sjefer i internasjonale organisasjoner og hos amerikanske smittevernmyndigheter risikerer dødsstraff. Det stemmer ikke.

Foto: NTB Sverige.

Nürnberg-prosessen var en rettssak som ble ført for en alliert militærdomstol i den tyske byen Nürnberg etter 2. verdenskrig. 24 personer som hadde vært fremtredende politiske og militære ledere i nazi-Tyskland, var tiltalt for blant annet krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. 12 av dem ble dømt til døden.

Nå står en ny Nürnberg-prosess for døren, hevdes det i sosiale medier. De siste månedene har det blitt spredt en rekke påstander om at stater og organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens økonomiske forum (også kjent som Davos forum) har blitt stevnet for forbrytelser mot menneskeheten.

Dette bildet og lignende påstander spres blant norske Facebook-brukere. Skjermbilde fra Facebook.

Også amerikanske smittevernmyndigheter, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), skal være stevnet. Ifølge et mye spredt Facebook-innlegg risikerer lederne i disse organisasjonene dødsstraff når «den nye Nürnberg-prosessen starter 3. juli 2021».

«1000 advokater og 10 000 leger har levert en stevning for brudd på Nürnberg-kodeksen», skriver Sven-Allan Johansson i innlegget. Han er ansvarlig redaktør for det svenske nettstedet Sista tiden, som også har omtalt de påståtte bruddene på Nürnberg-kodeksen.

Bildet fra Sverige og lignende påstander er spredt i mange ulike versjoner av norske Facebook-brukere og bloggere. «Den største Nürnberg-rettssaken gjennom tidene er på vei» fastslår et blogginnlegg, som har blitt delt nesten 900 ganger på Facebook.

Etikkprofessor: – Latterlig påstand

Mens Nürnberg-prosessen var en rettssak som ble avsluttet etter krigen, er Nürnberg-kodeksen et dokument som angir etiske standarder for forskning på mennesker.

– Nürnberg-kodeksen er etiske kjøreregler for medisinsk forskning som kom som en følge av rettssaken mot tyske leger som hadde utført uhyrlige medisinske eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig, forklarer professor ved Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk.

Jan Helge Solbakk, professor ved Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

Bakgrunnen for «den nye Nürnberg-prosessen» er ifølge bloggere og Facebook-brukere at bruk av covid-19-vaksiner er et medisinsk eksperiment, og dermed i strid med flere punkter i Nürnberg-kodeksen. Det hevdes blant annet at kravet om frivillig samtykke fra forsøkspersoner ikke ivaretas.

Det er ikke riktig, ifølge Solbakk:

– Å påstå at bruk av covid-19-vaksiner som er godkjente eller har betinget godkjennelse er i strid med Nürnberg-kodeksen, er like latterlig som å si at menneskets oppfinnelse av hjulet var i strid med skaperverket, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

– Påstanden viser at disse folkene har null kjennskap til Nürnberg-kodeksen.

Ingen spor av rettssak

Faktisk.no har forsøkt å finne ut hvor den såkalte «nye Nürnberg-prosessen» 3. juli skal foregå, uten å komme til bunns i saken. Sven-Allan Johansson, som har delt bildet med datoen på Facebook, har ikke svart på våre henvendelser.

Det virker også å være stor forvirring om dette blant dem som skriver i kommentarfeltene.

Flere viser til den tyske advokaten Reiner Fuellmich, som omtales som leder for teamet av 1000 advokater og 10 000 leger som forbereder et massesøksmål mot CDC, WHO og Davos forum. Det er uklart hvilken domstol som eventuelt skal behandle dette søksmålet. Faktasjekkere i flere land har avdekket feil i Fuellmichs videoer om koronapandemien.

Andre viser til en stevning israelske advokater har levert til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Domstolen har bekreftet at stevningen er mottatt, men har ikke bekreftet at saken vil bli tatt opp til behandling, ifølge Reuters.

I tillegg vises det til en rettsprosess i Canada, hvor sju privatpersoner har saksøkt blant annet Pave Frans, den britiske dronningen, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation og statsminister Justin Trudeau. Dette søksmålet ble ifølge AFP Canada avvist fordi det var «useriøst eller plagsomt eller på annen måte misbruk av rettsprosessen».

Jusprofessor: – Rør og tull

– Det finnes ingen «Nürnberg-domstol», fastslår professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Marit Halvorsen.

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Marit Halvorsen. Foto: Terje Heiestad / Millimeterpress.

– Den internasjonale domstolen i Haag kan dømme i tvister mellom stater. Den internasjonale straffedomstolen er også i Haag, men kan bare dømme i saker om krigsforbrytelser og folkemord som bringes inn av Sikkerhetsrådet, sjefsanklageren eller stater som har anerkjent domstolen.

Halvorsen mener påstandene om brudd på Nürnberg-kodeksen og «en ny Nürnberg-rettssak» er «bare rør og tull, fra ende til annen».

– Hvis noen skulle finne på å saksøke staten fordi de mener vaksinering mot covid-19 er ulovlig – enten fordi det strider mot bestemmelser som gjelder for helseforskning, eller fordi de mener at vaksinering som behandlingstiltak strider mot forsvarlighetsnormen i helsepersonelloven – er det i og for seg fritt fram. Men jeg kan ikke tenke meg at noen ville vinne frem med et slikt søksmål slik faktum står i dag, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?