Faktisk.

Nei, 4,58 personer har ikke dødd i snitt hver uke av koron­a­vaksine

hovedbilde
Ferdig fylte sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus. Foto: Heiko Junge / NTB.

Påstand

4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet.

Eva Fjeldstad. Steigan.no, 13.01.2022

Konklusjon

Det er ingenting som tyder på at dette stemmer. At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng med vaksinen. Alle meldinger blir tatt med i bivirkningsrapporten, uansett om man tror at dødsfallet har en sammenheng med vaksinen, eller ikke.

I et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), står det at 4,58 personer har dødd av vaksinene i snitt hver uke siden vaksinasjonsprogrammet startet. Det vil si at 19 personer har dødd hver måned, eller minst én person annenhver dag, ifølge brevet.

Det åpne brevet er også publisert på nettstedet Steigan.no. Ifølge analyseverktøyet Crowdtangle, har det fått over 5000 interaksjoner, det vil si summen av antall delinger, kommentarer og reaksjoner.

Et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ble publisert på Steigan.no. Faksimile: Steigan.no.

Det er Eva Fjeldstad som har skrevet brevet. Hun oppgir å være sosionom, ernæringsterapeut, foredragsholder og forfatter av to bøker om mat og helse. Brevet er også publisert på hennes egen nettside. Der oppgir hun at hun blant annet har vært generalsekretær for Norske Homeopaters Landsforbund.

Fjeldstad skriver at brevet er sendt til «Camilla Stoltenberg, Preben Aavitsland, Fredrik Solvang, viktige politikere, de fleste norske aviser og mange ulike grupper og personer på sosiale medier».

Men stemmer det at 4,58 personer har dødd av vaksinen i snitt hver uke?

243 meldinger om dødsfall per 4. januar

Statens legemiddelverk skrev i sin bivirkningsrapport 4. januar 2022 at de har behandlet 243 meldinger om dødsfall siden vaksineringen startet i slutten av desember 2020. Noen dødsfall har skjedd i tidsmessig sammenheng med vaksinering, mens andre skyldes dødsfall av covid-19 hos fullvaksinerte flere måneder etter siste dose.

Brevskriveren Fjeldstad har delt 243 på 53, som er antall uker siden vaksinasjonen startet, for å komme frem til tallet 4,58.

Men, som Legemiddelverket har gjentatt flere ganger, er det flere grunner til at man ikke kan regne på denne måten.

Les mer om det i denne artikkelen:

Tilfeldig sammenfall i tid

For det første kan det være tilfeldigheter som spiller inn.

– De fleste av de alvorlige mistenkte bivirkningene som er meldt, gjelder sykdommer som opptrer ganske ofte i befolkningen. Hendelsene vil derfor ofte være tilfeldig sammenfall i tid, har overlege ved Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, uttalt til Faktisk.no tidligere.

At en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger altså ikke å bety at vaksinen er årsaken til dødsfallet.

Legemiddelverket har opplyst at de fleste av de 243 som er registrert døde etter vaksinering, har vært eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere.

– Det er viktig å huske at det hver uke dør mer enn 300 eldre på sykehjem. Det at en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon, trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng, har Hortemo understreket.

Sigurd Hortemo, overlege Statens legemiddelverk. Foto: Legemiddelverket.

Alle meldinger med i tellingen

Legemiddelverket har også poengtert at tallene som står i bivirkningsrapporten er usikre, blant annet fordi alle meldinger blir telt med. Det skjer uavhengig av om den meldte hendelsen er vurdert å ha sammenheng med vaksinasjonen, eller ikke.

I bivirkningsrapporten står det at i flere av meldingene som er kommet inn, har melderen oppgitt av de ikke mistenker noen sammenheng med vaksinering, men at de melder for sikkerhets skyld.

Hensikten med meldesystemet er å fange opp signaler som må undersøkes videre. Hvis det kommer mange meldinger om en spesiell bivirkning, må dette undersøkes med andre metoder, som registerstudier og kohortstudier. Dette er det Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører.

Dette ble gjort da det kom mange meldinger om hjertemuskelbetennelse blant unge menn. Og da mange kvinner meldte om menstruasjonsforstyrrelser etter å ha tatt vaksinen.

Tallene i bivirkningsrapporten kan ikke brukes til å si noe om hvor ofte en alvorlig bivirkning opptrer etter vaksinen.

– Meldesystemet vårt er ikke laget slik at vi kan beregne sannsynligheten for å få en alvorlig bivirkning. For å tallfeste risiko, må man gjøre andre typer studier som registerstudier eller kohortstudier, har Hortemo uttalt.

Les også:

Helsearbeidere døde etter AstraZeneca-vaksinering

Det er slått fast at fire unge helsearbeidere døde på grunn av alvorlige bivirkninger etter bruk av vaksinen fra AstraZeneca. Denne vaksinen ble tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet i mai 2021. Leger hadde da avdekket at i sjeldne tilfeller kunne vaksinen gi et alvorlig sykdomsbilde med blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger.

En ekspertgruppe har konkludert med at bivirkninger som feber og kvalme kan ha fremskyndet døden hos noen svært skrøpelige eldre sykehjemsbeboere.

– For de øvrige meldte dødsfallene, er sammenhengen med vaksinen usikker, har overlege Hortemo uttalt til Faktisk.no.

Legemiddelverket oppgir at per 18. januar 2022, er det totalt satt over 10,6 millioner doser med covid-19 vaksiner i Norge. Det hadde da kommet i underkant av 52 000 meldinger om mistenkte bivirkninger, og halvparten av disse var behandlet. Av de behandlede meldingene gjaldt 18 prosent alvorlige bivirkninger.

Ønsket fokus på bivirkninger

I en e-post til Faktisk.no opplyser Eva Fjeldstad at hun skrev at 4,58 personer har dødd av vaksinen i snitt hver uke for å sette fokus på bivirkningene, som hun mener blir bagatellisert.

– Mye av det som skrives til fordel for vaksinasjonsprogrammet preges av spissformuleringer, slik jeg ser det. Mitt ønske er å sette fokus på det jeg opplever som en bagatellisering av de alvorlige bivirkningene, skriver hun.

– Jeg har innsett at min uttalelse om 4,58 ukentlige dødsfall av vaksinene, også kan ses som en spissformulering.

Fjeldstad opplyser at hun nå har endret teksten i brevet på hjemmesiden sin.

– For å være helt etterrettelig rettet jeg på fredag dette til «har dødd av/etter å ha tatt vaksinene». Og jeg har presisert at det kan være andre årsaker til dødstallene og de andre alvorlige bivirkningene selv om det er sammenfall i tid. Jeg har sendt brev og kopi til de samme som jeg sendte til sist.

Artikkelen på Steigan.no er ikke endret.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?