Faktisk.

Nei, det er ikke bare menn som skal forhandle om eventuelle endringer i abortloven

Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene startet 10. november
Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene startet 10. november Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Påstand

Sjekk hvem som skal forhandle om vår framtid (...) Spesielt når vi vet kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ett av de viktigste tema.

Hege Haukeland Liadal, Arbeiderpartiet. Facebook, 10.11.2018

Konklusjon

Det er helt feil at det bare er menn som skal forhandle om eventuelle endringer i abortloven. Mennene på bildet forhandler om statsbudsjettet. Abortloven skal tas opp i sonderinger og forhandlinger om et eventuelt regjeringssamarbeid. Dette skjer altså i regjeringsforhandlingene, ikke i budsjettforhandlingene. Sonderingene om regjeringssamarbeid er nå så vidt i gang. Her ligger kjønnsfordelingen an til å bli mye jevnere enn i budsjettforhandlingene, med ti menn og seks kvinner.

Påstanden er helt feil.

Debatten om abortloven har rast siden det ble klart at KrF skal forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Frp og Venstre. Et av kravene til KrF er at abortloven skal endres.

I Norge er det selvbestemt abort fram til utgangen av 12. svangerskapsuke. Abortloven § 2c sier at abort også kan skje etter dette når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet». Det er særlig denne paragrafen KrF ønsker å endre på.

Lørdag 10. november publiserte Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal følgende innlegg på Facebook:

Foto: Skjermdump/Facebook

Liadal har delt et bilde av en tv-skjerm som viser lørdagens reportasje på NRK Dagsrevyen om at budsjettforhandlingene på Stortinget er i gang, fulgt av denne teksten:

Hei kvinner! Sjekk hvem som skal forhandle om vår framtid. Alvorlig talt – dette er for dumt. – Spesielt når vi vet kvinners rett til å bestemme over egen kropp er et av de viktigste tema.

På bildet er det kun menn. På høyre side av bordet sitter representantene fra regjeringspartiene. Her ser vi rådgiver Håvard Sandvik og stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre nærmest kamera.

Ved siden av sitter stortingsrepresentant og leder av finanskomiteen, Henrik Asheim fra Høyre. Deretter kommer stortingsrepresentant Helge André Njåstad og rådgiver Magnus Birkelund fra Fremskrittspartiet. Lengst fra kamera sitter Høyre-rådgiver Markus Weierud.

På den andre siden av bordet sitter KrF ved stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan og nestleder Kjell Ingolf Ropstad, samt rådgiver Sverre Vatnar.

– Svært unorsk

I en e-post til Faktisk.no skriver Liadal at bakgrunnen for Facebook-innlegget er at budsjettforhandlingene er i gang:

– Saken viser at utvalget som er satt ned består utelukkende av menn. Det er svært unorsk, men dessverre skjer det, og da påpeker jeg det, skriver Liadal.

Hun mener at bildet i innlegget gjør det tydelig at det er budsjettforhandlingene hun viser til:

– Bildet jeg legger ut er svært tydelig på at det er budsjettforhandlingene som er i gang. Budsjettutvalget som skal prøve å komme til enighet er gjerne det viktigste utvalget for framtidig politikk for landet.

Liadal mener det er spesielt at dette utvalget består av kun menn.

– Bak tankestreken poengterer jeg at det er spesielt med 100 prosent menn i dette utvalget, sett i lys av siste ukers debatt om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Budsjett og framtidig politikk hører sammen, skriver Liadal.

Samtidig skriver Liadal at regjeringsforhandhandlingene vil bli enda viktigere:

– Det er kun ett utvalg som trumfer budsjettforhandlingene – og det er selve utvalget som skal forhandle om hvem som skal sitte i regjering og hva som blir regjeringsplattformen.

Flere lot seg provosere

Foto: Skjermdump / Facebook

Liadal var ikke alene om å ergre seg over at det var kun menn som satt ved forhandlingsbordet. Dagbladets kommentator Marie Simonsen delte innlegget videre med sine 5000 venner, og Liadals partifelle Åsmund Aukrust lot seg også provosere.

Lørdag kveld la han ut to bilder hvor han sammenlignet Norge med USA. Bildene viser mannlige representanter i helgens budsjettforhandlinger i Norge, og president Donald Trump, omgitt av kun menn, som i 2017 signerer en presidentordre om at organisasjoner som tilbyr abort, eller informasjon om abort, skal miste amerikansk pengestøtte.

Foto: Skjermdump / Facebook

Aukrust skriver:

Norge og USA. Landene menn fra de det mest konservative og ytterste høyre møtes for å fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Sjarmerende.

Men stemmer det at det er kun menn skal forhandle om kvinners rett til abort?

Høyere kvinneandel

Bildet Liadal deler viser budsjettforhandlinger. De pågår nå, men eventuelle endringer i abortloven er ikke en del av budsjettprosessen, noe Stavanger Aftenblad også har påpekt.

Budsjettforhandlinger er når partiene på Stortinget skal bli enige om et flertall for statsbudsjettet, mens regjeringsforhandlinger er når partier skal prøve å enes om en felles plattform, slik at de kan danne regjering sammen.

Abort er et spørsmål som KrF har varslet at de vil ta opp i regjeringsforhandlingene, og som statsminister Erna Solberg (H) har sagt at hun er villig til å forhandle om.

Det er ikke avklart når selve forhandlingene starter opp, men sonderingene har så vidt begynt. Hvert parti stiller der med tre forhandlere pluss én sekretær. Fra de fire involverte partiene får Faktisk.no opplyst at delegasjonene er satt sammen slik:

  • Høyre: Partileder Erna Solberg, nestleder Bent Høie, nestleder Jan Tore Sanner og statssekretær Lars Øy (sekretær).
  • Fremskrittspartiet: Partileder Siv Jensen, konstituert 1. nestleder Sylvi Listhaug, parlamentarisk leder Hans Andreas Limi og generalsekretær Fredrik Färber (sekretær).
  • Venstre: Partileder Trine Skei Grande, nestleder Ola Elvestuen og nestleder Terje Breivik. Sekretær ligger an til å bli Audun Rødningsby, men dette er ennå ikke avklart.
  • KrF: Andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad, første nestleder Olaug Bollestad, første vara til sentralstyret Erik Lunde og politisk rådgiver Jorun Hallaråker (sekretær).

Dette betyr at forhandlingsdelegasjonene ligger an til å bestå av ti menn og seks kvinner. Dette gir en kvinneandel på 38 prosent.

Kan utvides

Hvis sonderingene går over i reelle forhandlinger om en ny regjeringsplattform vil de samme personene forhandle videre, men delegasjonene kan bli utvidet noe.

Da Høyre, Frp og Venstre forhandlet på Jeløya utenfor Moss i januar, bestod støtteapparatet av tre personer i tillegg til forhandlingsdelegasjonen.

Støtteapparatet deltar ikke i forhandlingene, men er tilgjengelige for forhandlingsdelegasjonen hvis spørsmål må undersøkes eller utredes underveis, opplyser Høyres kommunikasjonssjef Peder Egseth til Faktisk.no.

– Null prosent sjanse

I sitt svar viser Liadal til at «budsjett og framtidig politikk hører sammen». Hun mener at abortsaken henger sammen med budsjettforhandlingene.

Abid Raja leder de pågående budsjettforhandlingene for Venstre. På spørsmål om hva sannsynligheten er for at abortspørsmålet blir en del av disse forhandlingene, svarer han:

– Det er null prosent sjanse for det. Spørsmålet om abort er ikke et budsjettspørsmål.

Høyres Henrik Asheim er enig:

– Sjansen for det er null. Den har ingen ting med statsbudsjettet å gjøre og er hverken nevnt i regjeringens budsjett eller i KrF sitt alternative budsjett.

Helge Andre Njåstad som forhandler for Frp, viser også til at abortspørsmålet ikke er en del av det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene:

– Ting som hverken er omtalt av KrF eller ligger i budsjettforslaget til regjeringen, blir sjelden tema.

Ole Berget var statssekretær for finansminister Siv Jensen (Frp) fra 2013 til 2014. Disse årene var han dypt involvert i å få regjeringens budsjett gjennom i Stortinget. Nå er han rådgiver i pr-byrået First house.

– Av og til diskuteres det saker som munner ut i utredningsforslag, som dermed ikke har økonomiske konsekvenser. Jeg ser det imidlertid som svært usannsynlig at lovverk som berører abortspørsmålet blir en del av budsjettforhandlingene. Dette er etisk og prinsipielt svært krevende spørsmål, og jeg vil se det som naturlig at dette er noe som blir gjenstand for sonderinger og eventuelle forhandlinger om ny regjeringsplattform, skriver Berget i en sms til Faktisk.no.

Oppsummert

Bildet Hege Haukeland Liadal deler viser en gruppe, utelukkende bestående av menn, som forhandler om neste års statsbudsjett.

Dette er ikke den samme gruppen som sonderer og eventuelt skal forhandle om endringer i abortloven. Denne gruppen vil blant annet inkludere alle de tre kvinnelige partilederne i regjeringspartiene.

Til sammen ligger det an til at ti menn og seks kvinner vil sondere og eventuelt forhandle om ny regjeringsplattform.

Tilsvar

Hege Haukeland Liadal kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Jeg har ikke dratt inn abortloven. Jeg har poengtert at budsjettforhandlingene foregår med kun menn. Sett i lys av siste ukers debatt er det spesielt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?