Faktisk.

Kampen om koro­na­sann­heten – statlige «fakta­sjek­ker»

Både Kina, USA, EU og Nato publiserer «faktasjekker» der de fremstiller sin versjon av sannheten om koronaviruspandemien. Forskere mener budskapene som fremstilles som fakta er en kjent side ved diplomati og politisk kommunikasjon.

Internasjonalt er det en rekke eksempler på at land sprer informasjon om hva de mener er sannheten.

USA har pekt på muligheten for at viruset stammer fra et laboratorium i Kina, Nato tilbakeviser at de kan ha skapt viruset som våpen og EU sprer egne faktasjekker for å svare på informasjon fra russiske nyhetsbyråer.

Den siste tiden har Kina på sin side svært aktivt spredt budskap om hva de mener er fakta og sant om koronaviruskrisen både i Kina og globalt.

Mens uavhengige faktasjekkere prøver å finne ut hva som er riktig basert på åpne kilder og etter bestemte etiske standarder, har disse «faktasjekkene» som formål å spre et spesielt syn eller oppfatning som gagner avsenderen.

Også den kinesiske ambassaden i Norge har delt slike budskap. Blant annet med en liste over ting de mener ikke stemmer (utdrag fra lengre liste):

  • COVID-19 er kina-virus
  • Wuhan er stedet viruset kommer fra
  • Viruset ble skapt i et laboratorium i Wuhan

Europeiske forskere: Kina i høygir

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI (foto: NUPI)

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI og Universitetet i Bergen forklarer til Faktisk.no at dette er en kjent taktikk.

– Det er en kjent side ved diplomati og politisk kommunikasjon i mange land, skriver Gåsemyr i en e-post.

Videre forklarer han at han og forskerkolleger fra Europa har sett på forholdet til Kina under koronakrisen.

Forskerne så da at Kina og kinesiske aktører er svært aktive for å forsøke å påvirke inntrykket av situasjonen. I rapporten de publiserte i slutten av april kommer det fram at det man kan se fra Kinas ambassade i Norge går inn i et større mønster.

«Kinas offentlige diplomati har gått i høygir. Det hele virker godt koordinert»
– Rapport: Covid-19 and Europe-China relations

Ifølge rapporten er kinesiske ambassader og ambassadører i mange land blitt svært synlige både på sosiale medier og i ordinære mediekanaler etter hvert som koronakrisen har bredt seg utover Europa. Noen av kontoene fra ambassadene ble først opprettet det siste året, og er aktive under krisen.

– Det er stor variasjon mellom landene. Noen steder har kinesiske representanter vært særdeles aktive og blitt opplevd som aggressive. Mens andre steder, som i Norge, har det vært aktiv kommunikasjon, men færre kontroverser. Felles for de fleste land er at Kinas offentlige diplomati har gått i høygir og noen budskap virker godt koordinert, skriver Gåsemyr på e-post til Faktisk.no.

Ulik grad av underbygde fakta

Det varierer i hvor stor grad informasjonen som spres fra kinesiske utenriksstasjoner har dekning i fakta.

Noen av myteknuserne, eller «reality checks» som de kalles, er ubestridte motsvar til myter, påstander og konspirasjonsteorier.

Blant annet melder Kinas ambassade at all tilgjengelig informasjon viser hvordan viruset har opprinnelse fra naturen, og at det ikke er menneskeskapt.

Dette er et motsvar til påstander om at viruset skal være menneskeskapt i et kinesisk laboratorium. En påstand og teori, som også Faktisk.no tidligere har sett på der det har blitt knyttet til både japanske forskere og en indisk forskningsartikkel som ble trukket.

Kina: Legen Li Wenliang var ikke en varsler

Samtidig tar «myteknuserne» kinesiske utenriksstasjoner sprer også med informasjon som er mer omstridt, men som likevel slås fast som fakta.

I informasjonen som spres fra kinesiske utenriksstasjoner står følgende om den mye omtalte varslerlegen Li Wenliang:

«Dr. Li Wenliang var ikke en varsler, og han ble ikke arrestert.»

Legen har av mange blitt omtalt som en varsler som ikke ble hørt av kinesiske myndigheter. Han skal tidlig i virusutbruddet ha forsøkt å advare om at pasienter smittet hverandre og utviklet en hittil ukjent lungesykdom.

Brevet som Dr. Li Wenliang skal ha fått fra kinesiske sikkerhetsmyndigheter (foto: Li Wenliang på WeChat / Wuhan City Public Security Bureau)

Som reaksjon på dette skal han ha blitt innkalt til sikkerhetsmyndighetene, hvor han ble tvunget til å signere på at han skulle slutte å spre rykter – hvis ikke ville han bli straffet, viser dokumenter BBC har undersøkt.

New York Times intervjuet også legen før han selv døde av covid-19-sykdom.

– Jeg følte jeg ble galt behandlet, men måtte bare akseptere det, sa han over WeChat til avisa om situasjonen med sikkerhetsmyndighetene.

Dette skriver NUPI-forsker Gåsemyr om denne blandingen av informasjon fra Kina:

Fra øverste offisielle hold har Kina vært opptatt av å formidle flere ting, men kanskje aller fremst:

  • Kina oppfylte sine forpliktelser om varsling og rapportering (til WHO og FN)
  • at opprinnelsen til det nye korona-viruset ikke er vitenskapelig stadfestet og ergo ikke gitt at «alt» startet i Kina
  • Kina stiller opp internasjonalt med utstyr og bistand til land som trenger det
  • Kinas nasjonale respons har vært effektiv. På det siste punktet må myndighetene på hjemmebane også balansere mellom
  • innrømme noe feil og treghet tidlig i den nasjonale epidemien, inkludert etterforske hvorfor noen varslere ble stilnet etc, og
  • framholde den effektive og ansvarlige håndhevingen og unngå eskalering av kritikk.

Gåsemyr forteller at kommunikasjonen også gjøres av ulike aktører, med ulik grad av offisiell kinesisk status.

Da kan det være at avsendere som ikke er så direkte knyttet til den kinesiske staten kan gi sterkere signaler enn det som kommer gjennom offisielle kanaler.

Kinas ambassade: Vi er ofre for falske nyheter

Faktisk.no har tatt kontakt med Kinas ambassade i Norge med spørsmål om hvorfor de lager og publiserer «faktasjekker» med sitt syn på sannheten rundt koronakrisen.

Ambassaden svarer at de i løpet av pandemien har sett omfattende spredning av falske nyheter og stigmatiserende budskap som i stor grad retter seg mot Kina.

– Vårt eneste mål med å svare på falske nyheter er så klart å klargjøre fakta. Siden mange av de falske nyhetene er rettet mot Kina, har det kinesiske utenriksdepartementet og ambassaden både et ansvar, en forpliktelse og en rett til å legge fram fakta for den norske offentligheten, skriver ambassaden i et skriftlig svar til Faktisk.no (oversatt fra engelsk av redaksjonen fra svar opprinnelig gitt på engelsk).

Ambassaden svarer også at informasjonen de publiserer alltid er basert på seriøsitet, ansvarlighet og med respekt for forskning og fakta.

Spurt om hvorfor kinesiske utenriksstasjoner sprer et budskap om at legen Li Wenliang ikke var en varsler, og ikke ble arrestert, svarer de dette:

– Grunnen til at øyelegen Li Wenliang ikke er en «varsler» er opplysninger om at en annen lege hadde advart om utbruddet tidligere, skriver ambassaden.

De mener også at det blir feil å si at legen Li Wenliang ble arrestert, men vedgår at behandlingen han fikk av politiet da han fikk et brev og en innkallelse til en politistasjon var feil og har blitt gransket.

– En gruppe fra National Supervisory Commission i Kina har etter hendelsene med Li gjennomført en omfattende gransking. Rapporten deres peker på at brevet han fikk var upassende. De ba politiet om å trekke tilbake brevet og holde de som stod bak ansvarlige, skriver ambassaden.

Les alle spørsmålene Faktisk.no sendte og svarene fra Kinas ambassade

Påstander om desinformasjon og hvem som har skylda

Kina er likevel ikke det eneste landet som sprer budskap i sosiale medier for å styre forståelsen av koronakrisen.

USA, med Donald Trump i spissen, har spredt et budskap som langt på vei sier at Kina har skylda.

Både Trump og hans utenriksminister Mike Pompeo har en rekke ganger uttalt seg om at de har beviser på at viruset kom fra et laboratorium i Wuhan.

Pompeos angrep på Kina spres også i offisielle kanaler fra den amerikanske utenrikstjenesten:

Forskere: Aktørene vil oppnå «noe»

– Aktørene jobber med strategisk kommunikasjon for å oppnå noe. I dette tilfellet er «noe» stort sett å unngå få skylden for at en dødelig pandemi har spredd seg. Derfor fremstiller de budskapet som fakta, fordi de kan ikke si at «vi synes dette» eller «her er noe som ikke er sant, men det får oss til å se bedre ut», skriver forsker Arild Bergh ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Faktisk.no.

Sammen med andre forskere på FFI jobber han nå med å studere propaganda og påvirkning i sosiale medier.

Forskerkollega Paul M. H. Buvarp i FFI trekker fram at det å påvirke «sannheten» ikke er nytt med koronaviruspandemien. Han forteller at systematisk propaganda som presenterer en selektiv sannhet, i stedet for å spre negativ informasjon om motstanderen, har vært brukt helt siden første verdenskrig da britene utviklet fremgangsmåten veldig aktivt.

– Supermaktene tar del i propagandakampen fordi det har lenge vært forstått at det er en kamp som har verdi. Man kan billig oppnå visse fordeler: Trump kan for eksempel fraskrive skyld blant sine velgere i et valgår, Xi kan kanskje fremstå som en stødig og ansvarsfull leder som tar tak i globale problemstillinger der USA trekker seg tilbake, svarer Buvarp fra FFI på e-post når Faktisk.no spør hvorfor Kina og USA bruker krefter på slike budskap om sin versjon av fakta.

Kinas ambassade reagerer også på hvordan USA sprer informasjon om koronasituasjonen.

– Alle land har rett til å spre informasjon og fakta, men informasjonen bør vært basert på objektive fakta og ikke subjektive antagelser. Dere nevner USA, og vi mener at hele verden har sett hvordan de sprer informasjon i denne situasjonen, skriver ambassaden til Faktisk.no og legger til:

«Justice naturally inhabits man’s heart.»

Nato og EU med faktaark

USAs forsvarsdepartement har også publisert det de kaller en «ryktekontroll» på sine nettsider.

I oversikten over det de kaller «myter» og «fakta» kommer det blant annet opp et punkt angående muligheten for at amerikanske soldater kan ha tatt med seg smitte inn til Kina. Pentagon-siden skriver at USAs forsvarsminister har avvist påstander fra Kina om at dette kan ha skjedd.

Også Nato har publisert innhold som forsøker å påvirke hva som ansees som fakta og sannheten om koronakrisen.

Faktaark fra Nato om Covid-19 (faksimile: Natos nettsider)

Et et eget faktaark rettet mot det de beskriver som myter spredt av Russland, om Nato og koronaviruset, tar de for seg negative påstander om forsvarsalliansen.

Blant annet avvises det at koronaviruset er et våpen skapt av Nato, og at pandemien kan komme til å splitte alliansen.

– Vi har sett eksempler fra både statlige og ikke-statlige aktører, støttet av Russland og Kina, som sprer feilinformasjon om virusets opprinnelse, at det skal være skapt av USA og andre Nato-land, og at det skal være spredt bevisst videre, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i et telefonintervju med VG og NTB i april.

EU har også engasjert seg rundt russisk påvirkning.

I 2015 ble EUvsDisinfo etablert av EU som en offisiell kanal for å motvirke spredning av desinformasjon.

Denne siden publiserer nå også det de selv beskriver som faktasjekker av påstander om EU og koronaviruspandemien.

Blant annet slår de tilbake mot påstander fra ulike utgaver av det statlige russiske nyhetsbyrået Sputnik om at EU var så byråkratisk at de ikke klarte å håndtere koronakrisen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?