Faktisk.

Fortsatt ikke gode beviser for at korona­vi­ruset kom fra en lab

Den kinesiske virologen som tidligere har hevdet at koronaviruset er menneskeskapt, har nå lagt fram dokumentasjonen sin i en artikkel. En rekke eksperter avviser at artikkelen beviser noe som helst om virusets opprinnelse.

Foto: NIAID

I begynnelsen av august sto den kinesiske avhopper-virologen Li Meng-Yan frem med et dramatisk budskap: koronaviruset SARS-CoV-2 var skapt i et militært laboratorium i Kina. Hun hevdet også at hun hadde dokumentasjon som kunne bevise det.

Budskapet ble spredd via kanalene til den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon, som ble siktet for svindel i august, og den kinesiske eksil-miliardæren Guo Wengui.

Etter kort tid spredde Yans påstand seg også til Norge via nettstedet Document.no, som hadde plukket den opp fra Taiwan News.

Den gangen skrev Faktisk.no at Li-Meng Yan ikke hadde lagt frem dokumentasjonen hun hevdet å være i besittelse av, og at det derfor ikke var noen grunn til å feste lit til påstandene hennes:

Nye påstander

Li-Meng Yan var tidligere postdoktor ved Hong Kong University, og har bidratt til vitenskapelige artikler om koronaviruset. Disse handler imidlertid ikke om virusets opprinnelse.

Da Yan kom med påstander om at viruset var menneskeskapt tidligere i høst, omtalte universitetet påstandene slik i en pressemelding:

Vi legger videre merke til at det hun trekker fram i intervjuene ikke har noen dekning i forskning, men mer kan karakteriseres som rykter.

Den siste tiden har Yan på nytt hevdet at viruset er menneskeskapt, blant annet på det svært populære Fox News-programmet «Tucker Carlson Tonight».

Artikkelen Li-Meng Yan og kollegene hennes lastet opp på zenodo.org 9. september.

Denne gangen har hun også lastet opp en tilsynelatende vitenskapelig artikkel, som angivelig dokumenterer at koronaviruset stammer fra et laboratorium, og at det har blitt modifisert slik at det er farligere og mer smittsomt.

Artikkelen, som er tilgjengelig på plattformen Zenodo, har blitt sett over 750 000 ganger og blitt lastet ned nesten 580 000 ganger.

Hovedargumentet i artikkelen er:

 • Genomet til koronaviruset SARS-CoV-2 er unikt.
 • Viruset har unike egenskaper som gjør det spesielt farlig for mennesker.
 • Genomet er endret på måter som gir grunn til å tro at det har blitt manipulert i et laboratorium.

Selv om forskere lager nye virus i laboratorier i forbindelse med forskningsarbeid, er det gode grunner til å ikke feste lit til Yans artikkel.

Grunn til skepsis

I utgangspunktet er det flere grunner til å være skeptisk til Yans artikkel:

 • Artikkelen har ikke blitt fagfellevurdert. Argumentene og resultatene har dermed ikke blitt kvalitetssikret av andre forskere.
 • Artikkelforfatterne oppgir å være knyttet til The Rule of Law Society, en organisasjon som blant annet er ledet av Steve Bannon. Denne organisasjonen hevder å jobbe for å avdekke korrupsjon, ulovligheter, brutalitet og «umenneskelighet» i Kina, ikke med virologi. Det første man ser når man går inn på organisasjonens nettsider, er et bilde av Bannon på en talerstol. Ved siden av Bannon står eksil-milliardæren Guo Wengui.
 • De tre medforfatterne ser ikke ut til å være virologer, og det er ikke oppgitt hvilken faglig bakgrunn de har.

I tillegg finnes det i dag omfattende forskning som tyder på at koronaviruset oppstod i naturen. Denne forskningen ble nylig oppsummert av Vaksinebloggen, som drives av en gruppe norske vaksineforskere. De viser blant annet til forskning som tyder på at viruset ikke har blitt manipulert ved hjelp av klipp-og-lim i genmaterialet.

Selv om det ikke kan utelukkes én gang for alle at viruset ble dyrket frem i et laboratorium, tyder forskning likevel på at viruset har utviklet seg i naturen, skriver Vaksinebloggen.

En artikkel som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Microbiology 28. juli, konkluderte med at koronaviruset antakelig har eksistert hos flaggermus i flere tiår. Artikkelen er også omtalt på nettstedet Science Daily.

Viser til norsk artikkel

Litteraturlisten i Yans artikkel rommer mye forskjellig. Her finner vi blant annet henvisninger til en rekke artikler som ikke har blitt fagfellevurdert og en tekst fra nettsiden Nerd Has Power, som hevder at koronaviruset er manipulert.

Yan viser også til en upublisert studie av den norske vaksineforskeren Birger Sørensen, som i juni hevdet å ha funnet belegg for at viruset ble menneskeskapt.

Påstandene, som ble videreformidlet av NRK, kunne ikke dokumenteres. Som Faktisk.no oppdaget, ble de likevel spredt til millioner av mennesker etter at det amerikanske nettstedet Forbes plukket opp NRKs sak:

Også nettavisen Minerva videreformidlet Sørensens påstander, og gjorde et utkast til en artikkel der Sørensen og hans medforfattere hevder å ha dokumentert at viruset er menneskeskapt, tilgjengelig. Det er dette utkastet Li-Meng Yan refererer til.

Sørensens artikkel har aldri blitt publisert i noe vitenskapelig tidsskrift. Den er dermed ikke kvalitetssikret, og det er grunn til å være kritisk til påstandene i den.

Omtalt av Document.no – igjen

Nettstedet Document.no har nok en gang videreformidlet Yans budskap til norske lesere, denne gangen i en kommentarartikkel skrevet av nettstedets redaktør Hans Rustad.

Skjermdump fra Document.no

I artikkelen, som bygger på Yans opptreden på Tucker Carlsons program, skriver Rustad blant annet:

Li-Meng sier at vitenskapsmenn vil kunne se at viruset er manipulert. Det er lenge siden det ble hevdet at viruset er «spiked», dvs. manipulert slik at det smitter mellom mennesker på en agressiv måte og gjør maksimal skade.

Her er noe merkelig: De samme medier og helsebyråkrater som dag ut og dag inn kverner på covid-19 og forsiktighet og rapporterer hvert eneste smittetilfelle, vil ikke snakke om hvor viruset stammer fra.

Document.nos artikkel ble publisert 16. september. 22. september var den fremdeles den mest leste artikkelen på nettstedet den siste tiden, ifølge Document.nos egen oversikt.

Skjermdump fra Document.no

I kommentarfeltet under artikkelen spekulerer flere fritt om Kinas agenda, som de mener består i å utnytte et virus som er skapt av kinesiske myndigheter for å oppnå politiske mål. Andre ser ut til å hevde at viruset er del av et komplott også vestlige statsledere er en del av.

Også nettstedet Resett har omtalt Carlsons intervju med Yan.

– Ikke overbevisende

Vegard Eldholm har doktorgrad i molekylær mikrobiologi og jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han mener Li Meng-Yans artikkel ikke viser at koronaviruset er skapt i et laboratorium:

– Yan-rapporten presenterer ingen overbevisende evidens som støtter opp under «laboratoriehypotesen», skriver Eldholm i en e-post til Faktisk.no.

Ifølge Eldholm er det ikke umulig at viruset kan ha sluppet ut av et laboratorium.

– At forfatterne skisserer hvordan det kanskje kunne ha blitt konstruert er for så vidt interessant. Samtidig, når man sitter i ettertid og sammenligner et genom med alle mulige sekvensbiter og genomer som finnes der ute, er det ikke overraskende at det går an å lage et puslespill av ulike biter som til sammen ligner veldig på et SARS-CoV-2-genom.

– Når det er sagt, med de «puslespillbitene» Yan og kolleger ser for seg at har blitt brukt, underkommuniserer de hvor ekstremt arbeidskrevende dette ville være.

Eldholm mener også at artikkelen til Li-Meng Yan er «tendensiøs og konspiratorisk»:

– For eksempel blir et par av forfattarene av Nature Medicine-artikkelen som er mye sitert for å tilbakevise «laboratorie-hypotesen» trukket fram som forutinntatte, da de på ulike vis har forskningsaktivitet knyttet til Kina, noe som blir litt tynt. Det er på den andre siden åpenbare politiske motiv bak preprinten til Yan og kolleger, uten at det kan brukes til å motbevise konklusjonene deres.

Avvist av flere eksperter

Amerikanske medier og faktasjekkere har gått gjennom Yans artikkel. De siterer en rekke forskere og virologer, og så å si alle mener artikkelen ikke er i nærheten av å vise at koronaviruset er menneskeskapt:

 • En rekke forskere som er intervjuet av National Geographic avviser påstandene til Li Meng-Yan. David L. Robertson, som var en av forfatterne bak en studie som konkluderte med at koronaviruset sannsynligvis hadde eksistert i naturen i mange år før det smittet mennesker, mener artikkelen «grenser til pseudovitenskap», og at Yan og medforfatterne hennes ser bort fra evidens for at viruset er naturlig.
 • I Yans artikkel står det at koronaviruset kan ha blitt laget med utgangspunkt i to andre virus som stammer fra flaggermus. Angela Rasmussen, som er virolog ved Columbia University, sier til National Geographic at disse virusenes arvestoff er 89,5 prosent likt genomet til SARS-CoV-2, og at «det vil være lite effektivt, om ikke umulig» å bytte ut 10 prosent av arvestoffet for å lage et nytt virus.
 • Yan-artikkelen påstår også at det er «overraskende» at koronavirusets såkalte «spike-protein» har et bestemt «furinspaltningssted». I artikkelen blir det argumentert for at denne egenskapen ikke finnes naturlig hos andre koronavirus, og at den tyder på at SARS-CoV-2 er menneskeskapt. Susan R. Weiss, som er professor i mikrobiologi ved University of Pennsylvania, sier til Factcheck.org at denne påstanden «ikke gir noen mening når det kommer til det vi vet om koronavirus». Hun forteller videre at slike furinspaltningssteder finnes hos mange koronavirus, og at det ikke er overraskende at det også finnes hos SARS-CoV-2.

Det er med andre ord tungtveiende grunner til å ikke stole på konklusjonene Li-Meng Yan og medforfatterne hennes trekker i artikkelen sin.

Påstander om forfalskning

Blant virusforskere regnes det som etablert at den nærmeste slektningen til SARS-CoV-2 er et flaggermusvirus som kalles RaTG13. Genomet til dette ble først beskrevet av forskere ved Wuhan Institute of Virology, som ligger i byen der det første covid-19-utbruddet fant sted.

Et sentralt argument i Yans artikkel er at dette genomet har blitt forfalsket på en eller annen måte.

– I enkelte kretser har det gått sport i å påstå at det publiserte RaTG13-genomet ikke er ekte, men forfalsket på en eller annen måte, skriver Eldholm i FHI til Faktisk.no.

Han forklarer at Yan og kollegene hennes viser til en rekke upubliserte studier som kommer med denne påstanden, men vurderer at disse studiene er «ren amatørskap» – med noen unntak.

– Minst én av de siterte studiene ser ut til å ha prøvd å gå ordentlig inn i materien. Disse finner at genomet ikke lar seg rekonstruere ut fra de publiserte råsekvensene – altså at RaTG13 ikke eksisterer, skriver han.

Hvis det stemte at RaTG13 ikke finnes ville det, ifølge Eldholm, ikke styrke påstanden om at viruset er menneskeskapt:

– Hvis de mener at det ikke finnes noe naturlig sirkulerende virus som ligner på Sars-CoV-2, ville det være enda mye mer arbeidskrevende å skulle generere dette på laben ved hjelp av «gensløyd», som i bunn og grunn er «klipp og lim» med nukleotid-sekvenser.

Han fortsetter:

– Noe lignende, altså ikke bare å klippe og lime sammen ulike biter av diverse virusgenomer, men i tillegg å målrettet introdusere tusenvis av mutasjoner man ikke kjenner konsekvensene av, har aldri blitt gjort før.

Har undersøkt selv

Eldholm og Ola Brynildsrud ved FHI har nylig undersøkt grunnlagsdataene om RaTG13, og kommet til at genomet ikke er forfalsket:

– Vi finner det motsatte, nemlig at virusgenomet ser ut til å være høyst reelt, uten tegn til juks utover at forfatterne som publiserte det i sin tid har vært i overkant slappe med å skildre metodikken de har brukt.

Gjennomgangen de to har gjort blir for øyeblikket diskutert av andre virologer på nettstedet virological.org, der de som kommenterer støtter FHI-forskernes analyse.

Siden påstanden om at genomet til det viruset som er nærmest i slekt med koronaviruset er et sentralt premiss i artikkelen til Li-Meng Yan, gir dette resultatet ytterligere grunn til å være skeptisk til Yans artikkel.

Document-redaktør svarer

Faktisk.no har lagt frem hovedinnholdet i denne artikkelen for Document.no-redaktør Hans Rustad, deriblant andre virologers vurderinger av Yans artikkel. Vi stilte Rustad følgende spørsmål på e-post:

 • Hva tenker dere om vurderingene flere eksperter gir av Yans artikkel, som beskrevet over?
 • Mener dere at Li-Meng Yans påstander om virusets opprinnelse, samt artikkelen hun nylig har lagt ut på nettet, er troverdige?
 • Vurderte dere selv å snakke med eller på andre måter oppsøke andre eksperter for å få en vurdering av Li-Meng Yans artikkel?
 • Hva tenker dere om at Yans påstander er i strid med det meste av publisert forskning på koronavirusets opprinnelse?
 • Hva tenker dere om egen kildekritikk i denne saken, samt i den forrige artikkelen dere skrev om Li-Meng Yans påstander om at koronaviruset er menneskeskapt?

I en e-post til Faktisk.no skriver Rustad:

– Jeg har selvsagt ikke kapasitet til å sjekke Li-Mengs vitenskapelige credentials, men det regner jeg med ble gjort før hun slapp til i prime time hos Tucker.

Rustad skriver videre:

– Faktisk.no praktiserer en meget selektiv kildekritikk. Faktisk er det slik at dere er mer opptatt av å drepe upassende informasjon enn å granske den nærmere i et ærlig forsøk på å finne sannheten.

Rustad skriver også at Faktisk.nos artikler om den norske vaksineforskeren Birger Sørensen «tyder på at dere handler på oppdrag av noen som ikke vil at sannheten skal komme frem». I tillegg skriver han:

– Vi står overfor den verste pandemien på hundre år globalt, og dere er mest opptatt av å hvitvaske det kommunistiske regimet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?