Faktisk.

Nei, syv av ti niåringer er ikke på Snapchat

POPULÆRT: Snapchat er en populær tjeneste blant barn og unge. Men det er ikke riktig at syv av ti niåringer bruker bildedelingstjenesten.
POPULÆRT: Snapchat er en populær tjeneste blant barn og unge. Men det er ikke riktig at syv av ti niåringer bruker bildedelingstjenesten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Påstand

Syv av ti 9-åringer er på Snapchat

NRK. NRK, 28.11.2017

Konklusjon

Det er ikke riktig at 7 av 10 niåringer bruker Snapchat. Medietilsynets undersøkelse viser at bare 27 prosent av barna i aldersgruppen 9 til 11 år bruker sosiale medier overhodet. Blant niåringene som bruker sosiale medier, bruker 70 prosent av jentene og 60 prosent av guttene Snapchat. Medietilsynet bekrefter også at de har gitt NRK gale opplysninger.

Påstanden er helt feil.

27. november publiserte NRK Hedmark og Oppland en sak om barn og unges bruk av sosiale medier, med tittelen «Snapchat-brukere blir stadig yngre». På forsiden av nrk.no hadde saken fått tittelen «Syv av ti 9-åringer er på Snapchat». Påstanden i denne tittelen var også i brødteksten i saken:

Snapchat er det mest populære sosiale mediet blant barn mellom 9 og 16 år. Tall fra Medietilsynet viser at syv av ti norske niåringer har en egen konto.

I en annen sak hos NRK, med tittelen «Helsesista: - Foreldrene må snakke om det ungene opplever på Snapchat», problematiserte NRK at mange niåringer bruker Snapchat på følgende vis:

60-70 prosent av alle niåringer i Norge har Snapchat, selv om aldersgrensen er over 12 år.

De nevnte utdragene fra NRKs saker er endret etter at Faktisk.no tok kontakt, med presisering øverst i sakene. Aftenposten har også tolket tallene på lignende vis i en sak oppdatert i januar i år. Det vi skal se nærmere på i denne faktasjekken er påstanden om at syv av ti niåringer er på Snapchat.

BOMMET: Slik presenterte NRK.no én av sakene på forsiden. Skjermdump/NRK

Få niåringer på sosiale medier

I begge de nevnte sakene viser NRK til tall hentet fra rapporten Barn og Medier 2016, laget av Medietilsynet. I rapporten finnes det mye statistikk på barn og unges medievaner, herunder bruk av sosiale medier. Om bruken av sosiale medier står det blant annet:

Blant de yngste barna er det forholdsvis uvanlig å benytte sosiale bildetjenester på daglig basis, men dette endrer seg betydelig fra 11-årsalder.

I rapporten står det også at 73 prosent av barna i alderen ni til elleve år aldri bruker sosiale medier.

Det er først når barna blir litt eldre at bruken av sosiale medier «tar av». Blant 15-16-åringene bruker 86 prosent sosiale medier én eller flere ganger om dagen, ifølge rapporten.

Bommer med tallbruken

Undersøkelsen viser at 60 prosent av de ni år gamle guttene og 70 prosent av de ni år gamle jentene, som bruker sosiale medier, bruker Snapchat. Når tilsynets undersøkelse viser at 73 prosent av barna i aldersgruppen ni til elleve år ikke bruker sosiale medier, blir andelen niåringer som bruker Snapchat langt lavere enn det NRK oppgir.

Hvis vi tar utgangspunkt i at 65 prosent av niåringene (70 prosent av jentene og 60 prosent av guttene) som bruker sosiale medier, bruker Snapchat, og multipliserer dette med de 27 prosentene som bruker sosiale medier i aldersgruppen ni til elleve, finner vi at anslagsvis 17,5 prosent av niåringene bruker Snapchat.

Dette er trolig å regne som et konservativt anslag. Basert på Medietilsynets rapport er trolig andelen enda litt lavere. Dette fordi andelen niåringer som bruker sosiale medier trolig er lavere enn for aldersgruppen ni til elleve, som også inkluderer tiåringer og elleveåringer. Jevnt over stiger bruken av sosiale medier desto eldre barna blir.

SEKS AV TI PÅ SOSIALE MEDIER: Ut fra denne tabellen er det lett å tro at seks av ti ni år gamle gutter bruker Snapchat. Men tallene viser bare dem som bruker sosiale medier. Dermed blir tallet langt lavere.
SEKS AV TI PÅ SOSIALE MEDIER: Ut fra denne tabellen er det lett å tro at seks av ti ni år gamle gutter bruker Snapchat. Men tallene viser bare dem som bruker sosiale medier. Dermed blir tallet langt lavere. Medietilsynets rapport Barn og Medier 2016
SYV AV TI PÅ SOSIALE MEDIER: Ut fra denne tabellen er det lett å tro at syv av ti ni år gamle jenter bruker Snapchat. Men tallene viser bare dem som bruker sosiale medier. Dermed blir tallet langt lavere.
SYV AV TI PÅ SOSIALE MEDIER: Ut fra denne tabellen er det lett å tro at syv av ti ni år gamle jenter bruker Snapchat. Men tallene viser bare dem som bruker sosiale medier. Dermed blir tallet langt lavere. Medietilsynets rapport Barn og Medier 2016

Medietilsynet beklager

Faktisk.no tar kontakt med Medietilsynet, som har utarbeidet rapporten NRK viser til. Direktør for brukertrygghet Eva Liestøl forteller til Faktisk.no at NRKs tallbruk er gal, og at dette også er tilsynets feil. Det skyldes ikke feil i selve rapporten, men i formidlingen av denne til redaksjonen.

Vi legger oss helt flat for tallbruken. Her fikk vi en liten oppvekker når det gjelder å kvalitetssikre vår bruk av tall.

Hun forteller at tilsynet er opptatt av å sikre at tallene de benytter i intervjuer og annen kommunikasjon med journalister skal bli riktig. I dette tilfellet har tilsynet gitt NRK gale opplysninger, bekrefter hun.

Vi er takknemlige for at dette nå er blitt kvalitetssikret. Vi beklager feilen og skal lære av den.

Tilsvar

Distriktsredaktør Inger Johanne Solli i NRK Hedmark og Oppland har følgende å si til Faktisk.nos gjennomgang:

Vi beklager at vi har brakt videre feil tall fra Medietilsynet. Men her handla vi i god tro, for vi fikk tabellen som er gjengitt i artikkelen derfra og en medarbeider i Medietilsynet gikk gjennom og bekrefta tabellen til oss. Vi skal alltid sjekke tall godt, men denne gangen var vi trygge på kilden. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?