Faktisk.

Nei, vi vet ikke om smuglingen av alkohol er halvert

Tollkontrollen mellom Sverige og Norge på Svinesund.
Tollkontrollen mellom Sverige og Norge på Svinesund. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Påstand

Smugling av alkohol er halvert.

NRK. NRK.no, 05.07.2018

Konklusjon

NRKs artikkel tar for seg Tolletatens statistikk over hvor mange beslag som er gjort, og hvor mange liter alkohol som er beslaglagt. Antall alkoholbeslag har ligget forholdsvis stabilt de siste årene. I løpet av første halvår i 2018 ble det imidlertid beslaglagt færre liter alkohol, enn første halvår i 2017. Tolletatens tall gir ikke grunnlag for å påstå at smuglingen er halvert, fordi vi aldri kan vite hvem som smugler uten å bli tatt. NRK har endret tittel og beklager feilen.

Påstanden er ikke sikker.

Torsdag 5. juli la Tolletaten frem statistikk for beslag gjort i første halvår 2018. Tallene ble sammenlignet med tall for første halvår 2017. «Økte beslag av kokain, heroin og syntetisk narkotika», kan man lese av Tolletatens pressemelding.

Foto: Skjermdump/NRK.no

Samme dag publiserte NRK Trøndelag en sak om statistikken. De hadde også vært med tollere på en bilkontroll. Både inne i artikkelen, og på NRK.no, sto det at «smuglingen av alkohol er halvert».

Fredag 6. juli ble tittelen inne i saken endret til «tar færre som smugler alkohol». Det er imidlertid ikke skrevet noen rettelse. Fredag morgen lå saken fortsatt ute med originaltittelen på NRK.no.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på påstanden om at smugling av alkohol er halvert.

Beklager feil

Faktisk.no tar kontakt med NRK Trøndelag for å spørre hva som ligger til grunn for påstanden. Vi får raskt svar av nyhetssjef og fungerende redaktør i NRK Trøndelag, Joar Elgåen. I en e-post skriver han:

Vi beklager at vi har vært upresise i den tittelen. Det er ikke dekning i saken for å si at smuglinga av alkohol er halvert. Det er tollbeslagene av alkohol som er halvert fra 1.halvår 2017 til 1.halvår 2018. Som du sier har tittel i selve artikkelen nå blitt endra, mens henvisningen på fronten NRK.no ikke er endra ennå. Vi har varsla frontredigererne om å endre tilsvarende.

Stabilt antall beslag

Tolletatens halvtårsstatistikk viser hvor mange og hvilke typer beslag Tolletaten har gjort fra 1. januar til 30. juni et gitt år. Tolletaten skriver:

Etter noen år med økte beslag av alkohol er det nå en reduksjon i første halvår 2018. Antallet beslag av øl og vin er på samme nivå som tidligere, men Tolletaten har ikke beslaglagt like store partier. Våre beslagstall kan tyde på at store laster med alkohol er erstattet med mindre mengder alkohol i hver last.

Slik ser tallene for første halvår 2017 og første halvår 2018 ut:

– Beslaglegger mindre mengde

Av tallene over ser vi at det er beslaglagt mengde, og ikke antall beslag, som er tilnærmet halvert. Det bekrefter også Dag Jørstad, fungerende avdelingsdirektør i kontrollavdelingen i Tolletaten, overfor Faktisk.no:

– Antall alkoholbeslag har ligget forholdsvis stabilt de siste årene. Det er størrelsen på partiene som er beslaglagt som har gått ned. Det kan tyde på at man har lagt om smuglingsmetodene fra større til mindre laster, noe som fører til at vi beslaglegger en mindre mengde alkoholholdige drikker på omtrent like mange beslag som før.

Jørstad understreker også at dette bare er tall for første halvår og at årsrapporten vil inneholde mer analyse. Per i dag kan vi se på utviklingen i beslag av alkohol fra 2012 til 2017:

Vær oppmerksom på at tallene under ikke sier noe om utviklingen fra 2017 til 2018.

I årsrapporten for 2017 skrev Tolletaten følgende:

Både antall alkoholbeslag og mengde beslaglagt alkohol gikk kraftig opp. Det har vært en økning i antall alkoholbeslag på 12 prosent fra 2016 og mengden beslaglagt alkohol var på et rekordhøyt nivå. Dette skyldes i stor grad at det ble gjort mange store beslag av alkohol på trailer på landevei. De 16 største beslagene av øl utgjorde godt over halvparten av total beslaglagt mengde øl.

Slik har utviklingen i antall kontroller i grensekontrollen vært, fra 2015 til 2017:

Usikkert

Tolletatens statistikk over alkoholholdige drikker viser hvor mange beslag som er gjort og hvor mange liter som er beslaglagt. Mens statistikken viser at mengden alkohol som blir beslaglagt går ned, har antall beslag ligget stabilt.

Tallene gir uansett ikke grunnlag for å påstå at smuglingen er halvert, fordi vi ikke kan vite hvor mange som smugler og ikke blir kontrollert. Tallene kan altså bare si noe om Tolletatens beslag.

Tilsvar

Faktisk.no har forelagt konklusjonen for NRK Trøndelag. Nyhetssjef og fungerende redaktør, Joar Elgåen, skriver at de ikke har noen ytterligere kommentarer til faktasjekken.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?