Faktisk.

60 prosent av foreldrene benytter seg av kontant­støtte

Foto: Sparebank 1/Flickr.com

Påstand

Det er faktisk 60 prosent av foreldrene som bruker dagens kontantstøtteordning.

Knut Arild Hareide, KrF. Tale til landsmøtet, 27.04.2017

Konklusjon

De siste årene har det blitt utbetalt kontantstøtte for seks av ti barn, ifølge Nav. Stønadsperioden varierer fra én til 11 måneder. Den vanligste stønadsperioden er 11 måneder. Over halvparten av dem som fikk kontantstøtte i 2014, brukte ordningen mellom ni og 11 måneder.

Påstanden er helt sann.

Til tross for at kontantstøtten er en kontroversiell ordning, er den ifølge KrF-leder Knut Arild Hareide svært populær. Rådgiveren hans viser til tall fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) når Faktisk.no ber om dokumentasjon for påstanden:

Opplysningene ble gitt i et svar til KrFs finansfraksjon (spørsmål 32) i forbindelse med statsbudsjettet. Tallene omfatter kontantstøtte for ettåringer sett opp mot fødselstallet det foregående året. De inkluderer alle barn det er utbetalt kontantstøtte for, uavhengig av om det dreier seg om bare én måned eller flere.

Ifølge tallene fra BLD stemmer Hareides påstand hvis man tar med absolutt alle barn det har blitt utbetalt kontantstøtte for. Men hvor mange benytter seg av kontantstøtte i mer enn en måned eller to mens de for eksempel venter på barnehageplass?

Slutter ved nyttår

Ifølge Nav er det tre vanlige årsaker til at foreldre slutter med kontantstøtte:

  1. Barnet blir 24 måneder, som er aldersgrensen.
  2. Barnet starter i barnehage i september.
  3. Nytt år. Nav ser en nedgang fra desember til januar.

De to siste årsakene gjør at varigheten vil variere sterkt etter hvilken måned barnet er født i, skriver pressevakten i Nav i en e-post til Faktisk.no.

Når stansårsaken er overgang til barnehage, vil barn født i desember typisk ha kontantstøtte fra og med januar til og med august (åtte måneder). Barn født i april vil tilsvarende ha kontantstøtte fra og med mai til og med august (fire måneder).

11 måneder vanligst

Nav har sett på alle barn det ble utbetalt kontantstøtte for i 2014, og hvor mange måneder de i snitt hadde ytelsen (inkludert måneder i 2013 og 2015). Dette er de siste tilgjengelige tallene Nav har. Bruken fordelte seg slik:

Figuren viser at over halvparten av dem som fikk kontantstøtte i 2014, mottok ytelsen i ni, ti eller 11 måneder. 25 prosent fikk kontantstøtte mellom fem og åtte måneder, mens 23 prosent hadde en stønadsperiode på én–fire måneder.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?