Faktisk.

Nei, det er ikke historisk stor motstand mot EØS

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Påstand

Aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere.

Nettavisen. Nettavisen, 27.11.2019

Konklusjon

Nettavisen skrev at en ny måling fra Sentio viser at motstanden mot EØS-avtalen aldri har vært større. Målingen viser imidlertid det motsatte: Nei-siden får den laveste oppslutningen Sentio har målt. Heller ikke om vi ser på spørsmålet om velgerne foretrekker EØS eller en handelsavtale med EU, viser de ferske tallene noen rekordhøy motstand. Alternativet med handelsavtale fikk betydelig høyere oppslutning i 2012 enn i den ferske målingen. Nettavisen har endret tittel, ingress og deler av teksten etter at Faktisk.no tok kontakt.

Påstanden er helt feil.

28. november skrev flere medier artikler om nordmenns oppslutning om medlemskap i EU og i EØS-samarbeidet. Artiklene var basert på en måling Sentio har utført for blant andre Klassekampen, Nationen og Nei til EU.

Faksimile: Nettavisen

Nettavisen (arkivert versjon) brukte tittelen:

Ny måling: –Aldri vært mer motstand mot EØS-avtalen.

Videre skrev de i ingressen:

Meningsmålingsbyrået har stilt samme spørsmål i en årrekke. Aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere.

Tittelen står som et sitat, men det går ikke fram hvem det er som sier dette. Sitatet er heller ikke å finne igjen som en uttalelse i artikkelen. I ingressen står nesten det samme, men her uten sitatstrek.

Nettavisens omtale av målingen skiller seg drastisk fra hvordan Nationen og Klassekampen skriver om den samme målingen.

I Nationen var overskriften:

«Nordmenn mer positive til EU og EØS»

Faksimile: Nationen

Videre skriver Nationen:

Motstanderne av EØS-avtalen har aldri stått svakere hos Sentio siden byrået begynte med jevnlige EØS-målinger i 2012.

Klassekampen (krever abonnement) omtaler målingen slik:

I dag går det ein ny EU-kamp med diskusjonane om EØS-avtalen. Likevel viser ei fersk meiningsmåling for Klassekampen at motstanden mot avtalen aldri har vore lågare. Sjølv om 60 prosent seier nei til EU, seier berre 20 prosent at dei ville sagt nei til EØS i ei folkerøysting.

Nettavisen Minerva har også påpekt den store forskjellen i hvordan samme måling omtales.

Det er påstanden i den opprinnelige ingressen til Nettavisen, at motstanden mot EØS aldri har vært sterkere, vi skal se på i denne faktasjekken.

EØS-oppslutning

På spørsmål fra Faktisk.no svarer Nettavisens nyhetsredaktør René Svendsen at sitatet i tittelen var en uttalelse fra Sentios direktør Arve Østgaard.

Direktøren bekrefter til Faktisk.no at målingene det vises til i de nevnte artiklene i realiteten er samme måling. Den gjennomføres jevnlig og har en rekke oppdragsgivere, blant dem er Nationen, Klassekampen og Nei til EU.

Faktisk.no har fått tilsendt de historiske tallene for Sentios måling av oppslutning om EU og EØS.

Byrået måler oppslutning om EØS-avtalen ved å stille spørsmålet «Dersom det skulle være folkeavstemming om EØS-avtalen i morgen, ville du da stemt ja eller nei?». Som vi ser av grafen over nådde EØS-motstanden et bunnpunkt nå i november. Feilmarginen er på mellom 1,9 og 3,1 prosentpoeng. Nedgangen fra mai til november er dermed signifikant.

– «Nei til EØS-avtalen» får 20% oppslutning. Det er ALL-TIME-LOW, skriver Sentio-Direktør Østgaard i en e-post.

Handelsavtale

Nettavisens påstand om at «aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere» var ikke basert på spørsmålet om man er for eller mot EØS-avtalen.

De skriver i artikkelen at de baserer seg på spørsmålet «Støtter du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?».

På dette spørsmålet svarte 35 prosent «ja», 35 prosent «nei» og 31 prosent «vet ikke».

Det nøyaktig samme spørsmålet har blitt stilt av Sentio én gang tidligere, viser målingene Faktisk.no har fått fra Sentio og «Nei til EU». Dette var i juni 2019 og da svarte 33 prosent at de støtter handelsavtale. Fremgangen for «handelsavtale» er på to prosentpoeng og er ikke signifikant. Det er derfor ikke mulig å si om det er større oppslutning om handelsavtale nå enn det var i juli.

Tidligere har Sentio målt noen andre liknende spørsmål om hva folk foretrekker av handelsavtale eller EØS-medlemskap:

Som vi ser var oppslutningen om en handelsavtale med EU i stedet for EØS-medlemskap betydelig høyere i 2012 enn det er nå. Spørsmålstillingen var imidlertid ikke helt den samme, så disse resultatene er ikke direkte sammenliknbare.

De viser likevel at motstanden mot EØS-avtalen, i forhold til en handelsavtale, har vært målt til betydelig høyere nivå enn det den ble målt til i november 2019.

EU-måling

Rundt årsskiftet 2011/2012, da Sentio målte den høye oppslutningen om en handelsavtale, var det også rekordstor motstand mot norsk EU-medlemskap.

Måneden tidligere nådde motstanden sin topp på 79 prosent til «nei»-siden.

Tallene fra november 2019 er den dårligste målingen for nei til EU-siden siden mai 2010.

– «Ja til EU» får 27,6%. Det er den beste ja-målingen siden april 2011, skriver Østgaard.

Endret artikkel

Opprinnelig og ny versjon av Nettavisens artikkel.
Opprinnelig og ny versjon av Nettavisens artikkel.

Etter at Faktisk.no tok kontakt og stilte spørsmål om artikkelen har Nettavisen endret tittel og skrevet om deler av teksten. Tittelen «Ny måling: – Aldri vært mer motstand mot EØS-avtalen» er endret til «Ny måling: – Oppsiktsvekkende sterk støtte».

Ingressen er endret fra:

Meningsmålingsbyrået har stilt samme spørsmål i en årrekke. Aldri før har motstanden mot EØS vært sterkere.

Til:

Meningsmålingsbyrået mener det er oppsiktsvekkende sterk støtte for en handelsavtale fremfor EØS-avtalen.

Oppsummert

Nettavisen slår fast at det aldri før har vært mer motstand mot EØS-avtalen. De baserer dette på Sentios undersøkelser. Disse viser imidlertid at motstanden mot EØS er på et lavpunkt, dersom man måler ja eller nei til EØS.

Nettavisen viser til spørsmålstillingen om handelsavtale kontra EØS. Akkurat dette har bare vært målt én gang før med samme spørsmålstilling. Endringen fra juni 2019 er ikke signifikant.

Med en litt annen spørsmålstilling har synspunktene om EØS kontra en handelsavtale blitt målt ved flere anledninger tidligere. I januar 2012 svarte 45 prosent at de ville valgt en handelsavtale framfor EØS-medlemskap. Det er betydelig flere enn de 35 prosentene som i november 2019 sier at de støtter en handelsavtale.

Klassekampen og Nationen skrev at oppslutningen om EØS-avtalen er høyere enn på lenge. Det har de to avisene rett i.

Basert på Sentios målinger er det helt feil å si at motstanden mot EØS-avtalen er historisk høy.

Tilsvar

Nyhetsredaktør René Svendsen sier at det var direktør Arve Østgaard i Sentio som uttalte sitatet som var i den opprinnelige tittelen. Videre skriver Svendsen i en e-post:

– Vi tok kontakt med Sentio i etterkant av publisering, fordi vi ble gjort oppmerksom på at dette ikke var dekkende for nordmenns holdninger til handelsavtale og EØS. Etter en prat med Sentio ble vi bedt om å sende e-post. Etter vi fikk svar fra Sentio har vi oppdatert saken for å sikre at artikkelen er dekkende.

Han skriver det ikke ble et godt nok skille mellom «EØS-motstand» og spørsmålet om EØS-avtale opp mot handelsavtale i den opprinnelige artikkelen.

– Dette er nå rettet og oppdatert, slik at det er ryddigere. Sammenlignet med forrige undersøkelse som spurte om de foretrakk handelsavtale opp mot EØS-avtalen, har andelen som sier ja økt noe, og andelen som sier nei gått noe ned, skriver Svedsen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?