Faktisk.

Nei, de fleste kommuner uten eien­doms­skatt er ikke Høyre-styrte

Foto: Tuva Åserud / NTB / POOL

Påstand

De fleste kommuner som ikke har [eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom] er faktisk Høyre-styrte.

Erna Solberg, Høyre. TV 2 Partilederdebatt, 29.08.2023

Konklusjon

Dette stemmer ikke. De fleste kommuner uten eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom er styrt av Arbeiderpartiet.

Tirsdagens partilederdebatt på TV 2 var innom flere temaer. Ikke overraskende var ett av dem eiendomsskatt.

– Eiendomsskatt er kanskje en av de tydeligste skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i høstens valg, har Høyre-leder Erna Solberg tidligere uttalt til partiets egen nettside.

Og det var nettopp Erna Solberg som ble utfordret på eiendomsskatt i partilederdebatten, da programleder Yvonne Fondenes spurte Høyre-lederen om hennes parti faktisk var mot skatten:

– Dere styrer 35 kommuner, 19 av dem har eiendomsskatt, 10 av dem har økt eiendomsskatten det siste året, oppsummerte Fondenes, før hun spurte Solberg om det faktisk var slik at man risikerte å stemme på en ordfører som kan innføre eiendomsskatt ved å stemme Høyre ved valget.

Solberg lot seg ikke målbinde:

– Når du sier 35, og 19 har eiendomsskatt, betyr det at 16 ikke har det. Og det er ikke mange kommuner i landet som ikke har det, og de fleste kommuner som ikke har det er faktisk Høyre-styrte, svarte Høyre-lederen.

Men det stemmer ikke.

Skatt på bolig og fritidseiendom

Eiendomsskatt er en skatt som betales hvis man har fast eiendom. Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som avgjør om det skal kreves inn eiendomsskatt eller ikke.

Ifølge eiendomsskatteloven kan det skrives ut eiendomsskatt etter sju ulike alternativer. Når politikerne diskuterer eiendomsskatt, er det først og fremst skatt på boliger og fritidsboliger de er opptatt av. I denne artikkelen vil vi derfor konsentrere oss om denne typen eiendomsskatt.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har oversikt over kommuner med og uten eiendomsskatt.

Slik ser SSBs tall for i år ut:

30 prosent har ikke eiendomsskatt

Det er altså 108 kommuner som ikke har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Det tilsvarer 30 prosent av alle kommunene. Ser vi på hvilke kommuner som ikke har noen form for eiendomskatt er tallet lavere – 34 kommuner. Imidlertid snakket både Solberg og programleder Fondenes kun om kommunene som ikke har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom.

For å sjekke om Solbergs utsagn stemmer, sjekker vi SSBs oversikt opp mot hvilket parti som har ordføreren per i dag i kommunene uten eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom. Slik blir resultatet:

Erna Solberg tar altså helt feil når hun sier at de fleste kommuner som ikke har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom er Høyre-styrte.

Mente å snakke om andel, ikke antall

Ifølge Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen mente ikke Solberg å snakke om antall kommuner, men andel:

– Utregninger basert på SSBs tall om gjennomsnittlig eiendomsskatt på 120 kvadratmeter boliger i 2023, viser at 16 av de 35 Høyre-styrte kommunene ikke har eiendomsskatt på bolig, tilsvarende 46 prosent. For Ap- og Sp-styrte kommuner er andelen uten eiendomsskatt på bolig henholdsvis 36 og 23 prosent. Blant partiene med mange ordførere, er det derfor Høyre som har høyest andel kommuner uten eiendomsskatt på bolig. Det var dette Erna Solberg siktet til i partilederdebatten, skriver Fossen i en e-post.

Fossen og Solberg har rett i at andelen Høyre-kommuner uten eiendomsskatt er høyere enn det er for Ap- og Sp-styrte kommuner:

Det betyr ikke at Solberg har rett i påstanden hun kom med på TV 2s partilederdebatt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?