Faktisk.

Nei, nytt fylkeshus er ikke dyrere enn oppløsning av fire regioner

hovedbilde
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bommer når han slår fast at det er dyrere å bygge nytt fylkeshus i Viken enn å løse opp fire regioner. Foto: Torstein Bøe / NTB.

Påstand

Også er det sånn at bare det ene fylkeshuset i Viken koster mye mer enn å løse det her opp [oppløsning av fire regioner].

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet. Dagsrevyen, NRK, 04.01.2022

Konklusjon

Det stemmer ikke. Det er dyrere å oppløse fire regioner enn å bygge nytt fylkeshus i Viken. Det nye fylkeshuset er beregnet å koste cirka én milliard kroner, men dette skal finansieres gjennom salg av eksisterende fylkeshus og bortfalte leieutgifter. Oppløsningen av de fire regionene vil ha en beregnet makspris på 690 millioner kroner, noe som vil kreve tilførsel av ekstra midler.

Regjeringen har sagt at alle tvangssammenslåtte fylker skal få muligheten til å løse seg opp. Dette kommer til å koste. Anslagsvis mellom 540 og 690 millioner kroner, ifølge beregninger gjort av fylkene selv.

For Viken sin del er regningen estimert til å havne på et sted mellom 310 og 440 millioner kroner. Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener han har funnet en annen kostnad som kan pynte på regningen.

Dagsrevyen 4. januar ble han intervjuet av journalist Ingunn Solheim. Hun spurte om Vedum syntes 540–690 millioner for å få oppløst fylkene, er dyrt. Han svarte følgende:

Ja, men det er billigere enn for eksempel å gjennomføre den Viken-planleggingen, det er satt på stopp hele det nye fylkeshuset. Så bare hvis man fortsetter, så er det dyrere.

Nevnte fylkeshuset flere ganger

I løpet av intervjuet, som varte i litt over halvannet minutt, argumenterte Vedum med det nye fylkeshuset to ganger til:

  1. «Bare det nye fylkeshuset planlagt i Viken, koster én milliard kroner. Så den sammenslåingstenkningen Høyre og Frp tenkte, var kjempedyr og sentraliserende.»
  2. «Også er det sånn at bare det ene fylkeshuset i Viken koster mye mer enn å løse det her opp. Så mange av de store sentraliseringsreformene har dyre elementer som vi da klarer å stoppe med å løse dette opp.»

Det etterlatte inntrykket er med andre ord: Det er dyrere for skattebetalerne å beholde Viken slik Viken er i dag, for da koster det én milliard kroner. Hvis vi løser opp regionene, vil det koste opp mot 690 millioner kroner.

Altså vil det koste mindre å oppløse regionene enn å bygge nytt fylkeshus i Viken, ifølge Vedum.

«Våger ikke feilinformere Stortinget»

Men så enkelt er det ikke, og mange har reagert på finansministerens argumenter. Faktisk.no har mottatt tips om saken, og i tillegg har det kommet reaksjoner på Twitter. Noen tar Vedums utsagn for god fisk, mens andre stiller seg spørrende til påstanden.

Faktisk.no har via statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen (Sp), bedt Vedum om dokumentasjon for påstanden. Vangen har svart, men ønsker ikke å bli sitert på svaret.

Blant dem som har reagert, er tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). På Twitter skriver han «Nok eit brev i serien 'Finansministeren skrønar i media, men vågar ikkje å feilinformere Stortinget'», og lenker til et skriftlig svar til Stortinget fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Svaret fra Gram skal vi komme tilbake til, men først en liten oversikt over saken.

Alle som vil skal få oppløse seg

Regionreformen reduserte antall fylker fra 19 til 11. Senterpartiet var mot reformen, og har vært veldig opptatt av å løse opp regioner som ønsker det. Så opptatt at de har fått inn i Hurdals-plattformen at de som ønsker det, skal få søke om, og få godkjent, oppløsning.

Til sammen er det anslått, av regionene selv, en pris på mellom 540 og  690 millioner kroner å oppløse Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken. Denne regningen har Vedum lovet at staten skal bidra til, men han har ikke sagt hvor stor del av den staten vil ta.

I plattformen står det at søknadene må være inne senest 1. juli 2022, men fristen er framskyndet til 1. mars 2022.

Uenighet i Ap

Store politiske profiler, også fra regjeringen, har meldt seg på i debatten. I Viken har kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) gått imot oppløsning. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Vedum har alle argumentert for en oppløsning.

Troms og Finnmark har vedtatt oppløsning. I Innlandet skal de ha folkeavstemming, og i Vestfold og Telemark kjører de en høringsrunde i januar.

I Viken ligger det an til at Arbeiderpartiet blir tunga på vektskåla. Buskerud og Østfold Ap går inn for oppløsning, mens Akershus Ap går mot. 5. februar samles de tre fylkeslagene for å vedta hva Viken Ap skal gå inn for.

Her står saken nå, og debatten pågår.

Og i den debatten melder altså finansminister Vedum seg på med argumentet om at det uansett blir dyrere for skattebetalerne å bevare Viken. For de må bygge nytt fylkeshus, og det er planlagt å bygges i Sandvika utenfor Oslo.

Dette stemmer ikke. Det er i praksis langt dyrere å oppløse fylkene.

Ferdig finansiert

Finansråd Edvin Søvik (Ap) i Viken fylkeskommune opplyser til Faktisk.no at det nye fylkeshuset er selvfinansierende. Regionen vil altså ikke trenge å tilføre ny kapital i budsjettet for å betale. Dette fordi verdiene allerede er investert i to andre fylkeshus.

Netto utgifter vil hverken stige eller synke etter deres plan og beregninger.

Ved å selge Galleri Oslo (ett av tre administrasjonssentre) og fylkeshuset i Drammen, planlegger Viken å få inn 523 millioner kroner. I tillegg koster Galleri Oslo 45 millioner kroner i leie hvert år siden Viken ikke eier hele bygget. Disse 45 millionene vil gå til å betale renter og avdrag på et lån som skal dekke resten av det et nytt fylkeshus koster.

Fylkeshuset i Sarpsborg skal bestå.

Med andre ord; Viken trenger ingen ny kapital for å kjøpe fylkeshus. Det blir omtrent som om du selger boligen din for fem millioner og flytter inn i en annen som også koster fem millioner.

– Håper staten betaler

Finansråd Søvik er tydelig på at utgiften til nytt fylkeshus og kostnaden ved å løse opp de fire regionene, ikke kan sammenlignes.

Fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap), er tydelig på at utgiftene til nytt fylkeshus og utgiftene til oppløsning av fylket, ikke kan sammenlignes. Foto: Morten Brakestad / Viken fylkeskommune.

– Det nye fylkeshuset skal være fullfinansiert gjennom salg av Galleri Oslo og fylkeshuset i Drammen, i tillegg til reduserte leieutgifter. Så vil det selvsagt alltid kunne være usikkerhet om totalkostnad. Regningen på oppløsning håper og tror vi staten vil betale i sin helhet, forteller han.

I Viken er det beregnet en makspris på 440 millioner kroner for oppløsning av fylket.

– Har dere fått konkret fra regjeringen hva de kommer til å bidra med?

– Til nå har vi fått et brev hvor det står at det skal finansieres på en egnet måte, og at departementet skal sette seg ned med fylkene og planlegge finansiering sammen. Vi tolker dette positivt, men håper på et enda tydeligere signal om at dette blir fullfinansiert av staten, fortsetter Søvik.

Trenger uansett nytt fylkeshus

Enten det blir oppløsning eller ikke, så må det ifølge Søvik ordnes et nytt fylkeshus. Galleri Oslo, som blant annet huset Akershus fylkeskommune, må «innen noen år» selges uansett på grunn av byplanlegging i Oslo.

– Det er viktig å få fram at vi ikke kan bruke pengene fra salg av Galleri Oslo på oppløsning, fortsetter Søvik.

Galleri Oslo ligger midt i hovedstaden, men har vært fylkeshus for Akershus. Uansett om Viken blir oppløst eller ikke, vil det bli behov for et nytt fylkeshus. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

For ordens skyld; Edvin Søvik kommer fra Akershus Ap, som har gått mot oppløsning. Han har imidlertid ikke stemmerett når Viken Ap skal ta sin beslutning da han sitter i fylkesrådet. Fylkesrådet har gått inn for oppløsning av Viken.

Svarer ikke på Stortingets spørsmål

Så tilbake til spørsmålet fra Stortinget. Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spurte finansministeren:

Hvilke beregninger ligger til grunn for finansministerens uttalelse om at det blir dyrere å opprettholde Viken som eget fylke, enn å dele fylket opp?

Ropstad fikk ikke svar fra Vedum, som hadde sendt spørsmålet over til kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Han svarte imidlertid ikke på det Ropstad lurte på.

I svaret skriver Gram at det medfører kostnader å løse opp regionene, men at staten skal bidra til å dekke merkostnader.

Et regnestykke, eller svar fra finansministeren, kan Ropstad se langt etter. Du kan lese hele svaret her.

Det har heller ikke lyktes Faktisk.no å få svar fra finansministeren. Vedum har via sin statssekretær Lars Vangen fått flere tilbud om å kommentere konklusjonen i denne faktasjekken. Han ikke svart på henvendelsene.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?