Faktisk.

Masse­sky­tingen i Oslo brukes i anti-vestlig propaganda

Russland bruker allerede masseskytingen i Oslo i sin kulturkamp mot Vesten. Mange muslimer ser på homofili som forbudt, mens høyreekstremister sprer desinformasjon om skeive. Hva er det som ligger bak?

Folk har lagt ned blomster og pride-flagg utenfor London Pub etter at to menn ble drept og 21 personer skadet i en masseskyting natt til lørdag. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB.

To menn ble drept og 21 personer skadet under masseskyting utenfor flere utesteder i Oslo natt til lørdag. Ett av dem – London Pub – er kjent for å være et utested for homofile.

Masseskytingen fikk raskt mye omtale i regimekritiske og anti-vestlige miljøer i Russland. Skytingen ble også omtalt i russiske medier.

– Vinklingen var at det var en mann med innvandringsbakgrunn, og at de tiltenkte ofrene var LHBT-personer, sier Johanne Kalsaas, stipendiat i russisk media og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.

Stipendiat Johanne Kalsaas ved Universitetet i Bergen har fulgt med på hvordan masseskytingen i Norge har blitt omtalt i Russland. Foto: Privat.

Hun mener at masseskytingen i Oslo har stort påvirkningspotensial i Russland fordi den kombinerer kjernetemaene ikke-vestlig innvandring og LHBT. I anti-vestlig retorikk blir disse temaene formidlet synonymt med splittelse.

Forskeren trekker frem et eksempel fra den konservative russiske TV-kanalen Tsargrad.

– De har brukt skytingen i Oslo som bakgrunn for en større sak om hvordan norske barn angivelig utsettes for LHBT-indoktrinering og «opplæres til å bli pervoer» på skolen. Her refereres det også til den større debatten om Pride i osloskolen før skytingen.

Kalsaas mener dette viser hvordan kritiske stemmer i det norske ordskiftet av og til blir brukt for å legitimere russisk propaganda.

– Når jeg har fulgt med på russiske nettdebatter om skytingen de siste dagene, ser jeg at denne saken raskt har kommet inn i den anti-vestlige «propaganda-loopen», sier hun til Faktisk.no.

Passer inn i fortelling om «vestlig forfall»

Forskeren mener imidlertid det er vel så interessant å se hvordan skytingen i Norge omtales i regimevennlige kanaler på sosiale medier i Russland.

– Der blir skytingen omtalt som den ultimate vitsen om det liberale Vestens forfall. I denne fortellingen blir Norge den ultimate liberale staten, som får som fortjent. En stat der både «seksuelle avvikere» og innvandrere får herje fritt.

Forskeren viser blant annet til den kjente russiske bloggeren Roman Antonovskij. Han skriver at skytingen er essensen av at innvandring og toleranse for flere kjønnsidentiteter, to av grunnpilarene i det vestlige samfunnet ifølge ham, ikke er forenlig.

Teksten på bildet betyr «ikke våg deg, pedo». Bildet er hentet fra et kommentarfelt på den russiske Facebook-klonen VK om masseskytingen i Oslo. Skjermdump: VK / Johanne Kalsaas.

– Dette er et narrativ som gjentas i mange ulike kanaler. Både blant bloggere med koblinger til Kreml og blant vanlige «kommentarfeltkrigere», sier forskeren.

Kommentarfeltene flommer over av ytringer som: «De likvidere seg selv», «Dette er en WHO-ansatt, han kjemper mot apekopper», «Nydelig! Synd de tok ham», forteller hun.

Russland som moralens vokter

I denne typen kommunikasjon trekkes gjerne Russland frem som Vestens motsetning. Mens det vestlige samfunnet har forfalt, utpekes Russland som verdens eneste beskytter av god moral og tradisjonelle verdier.

– Begrepet «Gayropa» er solid etablert i den politiske debatten. For myndighetene har det vært svært viktig å posisjonere Russland som en slags moralens vokter, en beskytter av de «tradisjonelle» verdiene som står for fall i et Europa der seksualliberalisme og ikke-vestlig innvandring angivelig har bragt oss til randen av kollaps, forteller Kalsaas.

Ifølge forskeren er det veldig lite informasjon om LHBT-personer i russisk media. De få gangene gruppen faktisk blir omtalt, er det gjerne som «groteske, karnevalske karikaturer», eller som «skrekkpropaganda» for å mobilisere velgere til Putin.

Selv om mangel på representasjon er det største problemet, er desinformasjon mot gruppen også et stort problem.

– En misoppfatning er at man setter likhetstrekk mellom homofili og pedofili. Fordi vestlige samfunn aksepterer ulike seksuelle identiteter, aksepterer de all seksuell adferd. Konspi-narrativet om Norge er at vi er et eldorado for både homofile og pedofile.

Høyreekstreme og ekstreme islamister

Det er flere ekstremistiske miljøer som har skeive i sitt fiendebilde. Det forteller Cathrine Thorleifsson, som er forsker ved C-Rex – Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

– Høyreekstreme fordi de opplever skeive som en trussel mot den rene rase og reproduksjonen av den, forteller hun.

Skeive går inn i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, ifølge Cathrine Thorleifsson. Hun er forsker ved C-Rex – Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

Undergrupper av høyreekstreme tror på den rasistiske konspirasjonsteorien kalt «The Great Replacement». Denne teorien går ut på at hvite mennesker bevisst blir erstattet av ikke-hvite gjennom innvandring.

– Skeive ses på som en trussel mot kvinners formering, så dermed blir homofili sett på som noe unaturlig, avvikende og noe man må ta avstand fra, sier Thorleifsson.

For jihadistiske terrorister er det heller en fundamentalistisk religiøs tolkning som er utgangspunktet for LHBT-fiendtlig propaganda og vold, mener hun.

Thorleifsson understreker at angrepet som vi så i Oslo i helgen må ses i en større sammenheng.

– Slike angrep kommer ikke ut av et vakuum. Vi må se dette i sammenheng med bredere hat mot skeive. Spesielt på nettet kommer det til uttrykk holdninger som dehumaniserer grupper, som homofile og transpersoner.

Dødsstraff for homofili

Thomas Hegghammer, sjefsforsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI), understreker at gjerningsmannens motiv foreløpig er ukjent.

Han har forsket på blant annet jihadistisk terror, og sier at det på generelt grunnlag er slik at homofili ses på som forbudt av Gud blant mange muslimer.

– Det antydes i Koranen, og står eksplisitt i Hadith, at sex mellom to menn er en stor synd som må straffes med døden, sier Hegghammer.

– Dette er en annen type hat mot homofile enn det vi ser hos for eksempel høyreekstreme. Dette er ikke marginalt tankegods, men religiøse tekster som tidvis løftes frem av religiøse ledere i respekterte fora som moskéer og TV-programmer. Rundt 30 muslimske land forbyr homofili ved lov, og minst syv av dem har dødsstraff for det.

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Thomas Hegghammer, mener det er for tidlig å slå fast at masseskytingen var jihadistisk terror. Foto: FFI.

I praksis er det imidlertid ofte slik at myndighetene ikke håndhever disse lovene så lenge LHBT-miljøene opptrer diskret, påpeker Hegghammer.

– Det finnes derimot ekstremister som er misfornøyde med at myndigheter ikke straffer homofili. De mener at de er i sin fulle rett til å håndheve denne gudstroen. De mener statene forsømmer sin plikt, og tar saken i egne hender.

Foreløpig er det uklart hva som er bakgrunnen for angrepet, men koblingen mellom gjerningsmannen og den ekstreme islamisten Arfan Bhatti kan peke mot jihadistisk terror rettet mot skeive, mener Hegghammer.

– Dette vil vi få svar på etterhvert, men det er ennå for tidlig å slå det fast.

Drar inn pedofili og seksualisering av barn

Russland er ikke de eneste som sprer desinformasjon om skeive. Det samme gjør høyreekstreme grupper i og utenfor Norge.

«Knus homolobbyen» har i flere år vært et kjent slagord for Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Bare dager før masseskytingen i Oslo, aksjonerte den nynazistiske organisasjonen flere steder i Hordaland ved å henge opp plakater og dele ut flyveblader.

«Motstandsbevegelsens Rede 3 har nok en gang gjennomført en ukes offensiv mot den dekadente og pedofil-vennlige homolobbyen, som i år feirer 50-års jubileum», står det på organisasjonens nettsted.

«Mye av homolobbyens arbeid handler nettopp om seksualisering av barn og normalisering av pedofile og pedofili».

– Bruker Pride til å fremme hat mot skeive

Birgitte P. Haanshuus er stipendiat ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-Senteret). Hun forsker blant annet på antisemittisme, hatytringer og høyreekstremisme.

Haanshuus forklarer at «homolobbyen» i det høyreekstreme verdensbildet både kan være enkeltpersoner og organisasjoner som støtter homofiles rettigheter. I tillegg kan det være knyttet til en mer abstrakt idé om at jødene styrer hele verden.

Birgitte P. Haanshuus, stipendiat ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, er ikke overrasket over at høyreekstreme bruker Pride til å spre desinformasjon om skeive. Foto: HL-Senteret.

– I kjernen av nazismen er den antisemittiske konspirasjonsteorien om at jødene står bak alt som er galt i samfunnet. At de styrer verden gjennom alt fra medier og politikere til Hollywood, sier forskeren.

– Når skeives rettigheter løftes fram i offentligheten, mener nynazistene at det er jødene som står bak det de ser på som en skadelig samfunnsutvikling.

At høyreekstreme aksjonerer i forbindelse med Pride, synes Haanshuus ikke er overraskende. De er ifølge forskeren spesialister på å bruke aktuelle hendelser til å fremme sin egen ideologi.

– De lager antisemittisk propaganda ved å hente nyhetssaker fra legitime kilder og vri på dem så de får et antisemittisk budskap. Nå bruker de Pride for å fremme hat mot skeive.

Transpersoner særlig mål for høyreekstreme

– De siste seks–åtte årene har transpersoner blitt et spesielt populært mål for ytre høyre, sier Nathaniël Kunkeler, postdoktor ved C-REX – Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

– Solidariteten for transpersoner har i de fleste vestlige samfunn vanligvis vært langt mer begrenset enn solidariteten for lesbiske, homofile og bifile. Dette har gjort transpersoner til et spesielt praktisk mål for ytre høyre, ettersom det er langt lettere å spre desinformasjon, vinne støtte på brede deler av høyresiden, og til og med på venstresiden, og dermed få innflytelse.

Ifølge Kunkeler oppfattes transpersoner som å vise mest kjønnsavvikende adferd, og å utfordre rådende forestillinger om sex mest radikalt. De tiltrekker seg derfor enda mer hat, inkludert fra vanlige samfunnsborgere.

– De siste seks–åtte årene har transpersoner blitt et spesielt populært mål for ytre høyre, sier Nathaniël Kunkeler. Hen er postdoktor ved C-REX – Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat.

– Et eksempel på dette er den «kjønnskritiske» transfobiske hatbevegelsen som erklærer seg selv som radikalt feministisk. De fremstillIer samtidig transrettigheter som en motsetning til cis-kvinners interesser, sier forskeren.

Denne bevegelsen har ifølge Kunkeler en særlig sterk posisjon i Storbritannia, men kan også ses i Norge og andre land. Bevegelsen har blitt integrert i uformelle høyreekstreme nettverk som den ytterliggående kristne høyresiden og anti-abortgrupper i USA, QAnon, samt nyfascistiske grupper som Proud Boys eller Richard Spencers alt-right.

Gjenbruker desinformasjon om homofile menn

Ifølge Kunkeler er mye av desinformasjonen som spres av høyreekstreme om LHBT-personer stabil over tid. De siste tiårene har den særlig fokusert på anklager om overgrep mot kvinner og barn, og at LHBT-bevegelsen har en politisk agenda om å undergrave heterofile og den hvite befolkningen. Denne desinformasjonen har utspring i høyreekstreme nettverk.

– For øyeblikket er det et overveldende fokus på transpersoner, selv om mye av det vi ser nå er en gjentagelse av desinformasjon som i flere tiår har blitt fremmet om homofile menn, sier Kunkeler.

En av påstandene, som også har blitt fremmet i Norge, er at transkvinner utnytter overgangen for å få tilgang til rom forbeholdt kvinner (typisk garderober). Dette gjør de med tanke på overfall og voldtekt av cis-kvinner, ifølge desinformasjonen som spres.

En annen påstand som går igjen er at voksne LHBT-personer aktivt forsøker å «frigjøre» barn til å bli homofile eller transpersoner, for å kunne utnytte dem seksuelt.

– Mye av denne desinformasjonen stammer fra amerikanske kristne, det radikaliserte republikanske partiet, nyfacistiske grupper og kjønnskritiske «feminister». Vi kan også se at det sprer seg til tradisjonelle medier, fastslår Kunkeler.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?