Faktisk.

Barne­tryg­den har økt, men ikke like mye for alle

Arendal 20210816. Leder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad og leder i Venstre Guri Melby under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal mandag kveld. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Påstand

Vi har økt barnetrygden med 8200.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF. Partilederdebatten på NRK, 16.08.2021

Konklusjon

KrF har økt barnetrygden med 8200 kroner i året, men bare for en tredjedel av barna. For barn som er 6 år eller eldre, er økningen på 1008 kroner i året.

Kristelig Folkeparti (KrF) er opptatt av familiepolitikk, og tilsvarende opptatt av å vise frem hva de har fått til på feltet siden de kom i regjering i januar 2019.

Partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og hans partifeller har flere ganger sagt at KrF har økt barnetrygden med 8200 kroner i perioden. Ropstad sa dette i valgkampens første partilederdebatt mandag denne uka, og fulgte opp med samme påstand i partilederutspørringen i Politisk kvarter på onsdag.

Hvor kommer dette tallet fra – og stemmer det?

Økte først for alle barn

Barnetrygd er pengestøtte som utbetales til barnefamilier som har barn i alderen 0 til og med 17 år. Den er skattefri og blir utbetalt én gang i måneden. Det finnes en ordinær sats, og en utvidet sats for enslige forsørgere. I tillegg kan man i visse tilfeller ha krav på småbarnstillegg. I denne faktasjekken mener vi ordinær sats når vi skriver barnetrygd.

Da KrF ble tatt inn i regjeringsvarmen i januar 2019, lå den ordinære satsen for barnetrygd for alle barn på 970 kroner i måneden, eller 11 640 kroner i året. Det hadde den gjort siden 1996. Det betyr at barnetrygden ikke hadde blitt justert for prisvekst i perioden frem til 2019, og at den i realiteten ble mindre verdt år for år.

I mars 2019 økte barnetrygden for alle barn med 84 kroner i måneden, fra 970 til 1054 kroner. Dette ble vedtatt allerede i 2018, etter at Solberg-regjeringen inngikk budsjettavtale med KrF.

Denne økningen utgjorde 1008 kroner i året per barn, og barnetrygden var nå på 12 648 kroner i året.

Mer penger, men bare til de minste

Barnetrygden har fortsatt å øke med KrF i regjering – men bare for småbarn. 1. september i fjor ble satsen igjen justert opp, denne gangen til 1354 kroner i måneden. Dette blir til sammen 16 248 kroner i året, altså en økning på 3600 kroner i året.

Men dette gjelder bare for barn som er yngre enn 6 år. Hvis barnet ditt har fylt 6 år, får du den samme satsen som tidligere.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslo regjeringen å øke barnetrygden med ytterligere 3600 kroner i året fra 1. september. Den nye økningen skulle, som den forrige, bare gjelde for barn under 6 år. Satsen for barn over 6 år skulle holdes uendret på 1354 kroner i måneden.

Økningen ble vedtatt av Stortinget. Derfor kommer barnetrygden til å øke fra 1. september 2021, men altså kun for barn under 6 år.

8200 eller 1008 kroner?

Slik ser økningene ut når vi setter dem opp i en figur:

Satser for ordinær barnetrygd Kilde: Nav, Stortinget

Her ser vi altså at KrF har økt barnetrygden med til sammen 8200 kroner årlig, slik Ropstad sier, men bare for et mindretall av barna. I Norge er mer enn to tredjedeler av alle barn 6 år eller eldre. Disse har fått en økning på kun 1008 kroner i samme periode.

Ropstad: – Vil gi de eldre barna fritidskort

Faktisk.no har gitt Ropstad mulighet til å kommentere konklusjonen i denne faktasjekken. Via kommunikasjonsavdelingen i Barne- og familiedepartementet svarer statsråden at det er riktig at regjeringen har økt barnetrygden med 8200 kroner i året for barn opp til seks år, altså bare for en tredjedel av barna.

For de eldre barna har regjeringen som mål å innføre et fritidskort:

– Fritidskortet gi flere barn og unge muligheter til å delta i fritidsaktiviteter ved å bidra til å dekke deltakeravgifter i organiserte fritidsaktiviteter, skriver Ropstad via kommunikasjonsrådgiver Thea Nathalie Finstad i Barne- og familiedepartmentet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?