Faktisk.

Nei, 222 avganger ble ikke kansellert fordi piloter nektet å returnere asylsøkere

hovedbilde
Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix

Påstand

Piloter nektet å deportere asylsøkere – 222 avganger kansellert

Nettavisen. Nettavisen.no, 06.12.2017

Konklusjon

Det er ikke riktig at 222 flyavganger i Tyskland har blitt kansellert fordi piloter har nektet å returnere asylsøkere. Ifølge tyske myndigheter er det 222 personer som er blitt nektet å fly. Nettavisen antyder at pilotene skal ha gjort dette som en «aksjon» fordi de ikke støtter retur av asylsøkere til Afghanistan. Dette avviser både Lufthansa og SAS, som viser til at passasjerer som regel nektes å fly fordi de anses å utgjøre en sikkerhetsrisiko, eller fordi de er til sjenanse for andre. NTB har også omtalt saken. De påsto at de over 200 personene som skulle returneres, var afghanske asylsøkere. Dette stemmer ikke, ifølge opplysninger fra tyske myndigheter.

Påstanden er helt feil.

6. desember publiserte Nettavisen en sak med tittelen «Piloter nektet å deportere asylsøkere – 222 avganger kansellert». I ingressen står det at «tyske piloter skal ha nektet å fly asylsøkere som blant annet skulle deporteres til Afghanistan». Videre skriver journalist Thomas Paust:

Foto: Skjermdump / Nettavisen
Tyske piloter har det siste året nektet å gjennomføre flygninger, som skulle brukes til deporteringer av asylsøkere med avslag, noe som har resultert i 222 flykanselleringer fra januar til september, skriver tyske medier. Mange av pilotene oppgir som grunn at de ikke ønsker å ta del i deporteringen av asylsøkere til blant annet Afghanistan. Tyske myndigheter har erklært Afghanistan som delvis trygt, til tross for pågående konflikter og undertrykking i store deler av landet.

Det er referert til «tyske medier», men det oppgis ikke noen spesifikk kilde. Lenger ned i saken refereres det til den tyske avisen Westdeutsche Allegeimeine Zeitung og The Independent. Helt nederst oppgis i tillegg USA Today som kilde.

Nettavisen rettet saken

Nettavisen har også lagt inn en «uhøytidelig måling» i artikkelen, hvor de stiller følgende spørsmål til leserne:

Støtter du «aksjonen» til de tyske pilotene?

Faktisk.no sender e-post til Paust og etterspør dokumentasjon for påstanden om at 222 avganger er kansellert fordi piloter nektet å deportere asylsøkere. Han svarer at det ligger lenker til to aviskilder nederst i Nettavisens sak:

Avisene henviser til tyske medier som refererer til dokumentasjon det tyske politiske partiet Die Linke har innhentet fra den tyske Riksdagen. De aktuelle tallene finner du på side 45 i rapporten. Nettavisens artikkel var hovedsakelig basert en artikkel i The Independent, som opprinnelig skrev at 222 fly var satt på bakken, men som i en nyere, oppdatert versjon har lagt inn en rettelse, hvor de understreker at det var selve asylreturen, og ikke flyavgangene, som ble avlyst.

Takk for at dere gjorde oss oppmerksomme på denne feilen! Vi retter selvfølgelig tittel og i saken. Jeg legger ved The Independents rettelse: «* Update. This article and headline have been corrected to reflect the fact that 222 asylum seekers' deportations from Germany were prevented by pilots refusing to fly, rather than a total of 222 flights being grounded by German pilots.»

Nettstedet Dinavis.no lagde sin egen versjon basert på Nettavisen sin sak. Her var tittelen «Piloter nektet å deportere asylsøkere – 222 avganger kansellert». Redaktør Dan Hanssen skriver i en e-post at Dinavis.no rettet opp saken og beklaget så fort de ble gjort oppmerksom på feilen.

NTB: «Afghanske asylsøkere»

Etter midnatt torsdag 7. desember publiserte Norsk Telegrambyrå (NTB) sin versjon av saken. Den hadde tittelen «Tyske piloter har stanset asylreturer». NTB skriver:

Over 200 planlagte returer av afghanske asylsøkere som har fått avslag i Tyskland, er blitt stanset fordi pilotene nektet å fly asylsøkerne. Asylreturer til Afghanistan er kontroversielt i Tyskland, og mange piloter vil ikke være med på utsendelsen av dem som har fått avslag, skriver Deutsche Welle.

Videre siteres en talsperson i Lufthansa på at sikkerheten kan være et problem for disse avgangene.

Foto: Skjermdump/Hegnar.no.

Nyhetssjef i NTB, Kristin Aanesen, skriver i en e-post til Faktisk.no at opplysningene om at over 200 planlagte returer av afghanske asylsøkere er blitt stanset, er hentet fra Deutsche Welle:

De viser til opplysninger fra Die Linke, som på spørsmål til tyske myndigheter har svart at 222 planlagte asylreturer er stanset. Det vi eventuelt burde gjort her var å vise til kilden i ingressen og tatt forbehold.

Artikkelen til NTB er videreformidlet av Document.no og Hegnar.no. NRK.no publiserte tittel og ingress i en kort melding i nyhetsstudioet sitt på nett.

Hvor kommer tallene fra?

Der Nettavisen skrev at 222 avganger ble kansellert, skrev NTB at over 200 planlagte returer er blitt stanset. Der NTB skrev at det omhandlet returer av afghanske asylsøkere, skrev Nettavisen at asylsøkerne blant annet skulle deporteres til Afghanistan. Hva er egentlig riktig?

NTB viser i sin artikkel til de tyske mediene Deutsche Welle og Westdeutsche Allgeimeine Zeitung. Hos førstnevnte kan man lese:

Piloter i Tyskland stopper planlagte returer av asylsøkere som har fått avslag. Samtidig påklager flyktninger rekordmange utvisningsvedtak, og vinner frem. Noen piloter i Tyskland nekter å delta i returer, rapporterte lokale medier på mandag. Etter spørsmål fra venstrepartiet (Die Linke journ. anm.), svarte myndighetene at 222 planlagte returer ble stoppet av piloter, noe som i noen tilfeller har påvirket de kontroversielle returene av flyktninger til Afghanistan.

Thelocal.de publiserte torsdag 7. desember en artikkel der de skrev om britiske The Independent sin omtale av saken:

På onsdag plukket britiske The Independent opp en sak fra tyske aviser om tyske piloter som nekter å ta med seg asylsøkere som har fått avslag tilbake til Afghanistan. Disse sjeldne avgjørelsene har imidlertid ingenting med asylprosessen å gjøre. Alle som leste The Independent på onsdag kan ha sittet igjen med et inntrykk av at tyske piloter gjorde opprør mot regjeringens returpolitikk for afghanske asylsøkere.

222 personer, ikke avganger

Videre påpeker The Local at Independent i ettertid av publisering har endret tittel fra «Piloter innstilte 222 flygninger etter å ha nektet å returnere asylsøkere» til «Piloter hindrer 222 asylsøkere i å bli returnert fra Tyskland ved å nekte å fly».

Tallet 222 kommer, som påpekt, fra et spørsmål som partiet Die Linke har stilt til tyske Forbundsdagen:

Spørsmål stilt fra det tyske partiet Die Linke til Forbundsdagen. Foto: Skjermdump / Bundestag.de
Hvor mange deportasjonsforsøk måtte stoppes fra 1. januar til 30. september 2017 fordi flyselskapet eller pilotene nektet å transportere personene som skulle bli deportert?

Det tyske innenriksdepartementet har som svar oppgitt et totaltall på 222 personer. Dette tallet er igjen brutt ned på både tyske flyplasser og på flyselskap. Her står det imidlertid ikke noe om hvilket land personen opprinnelig kommer fra eller skulle returneres til. Det står heller ikke at det bare er snakk om asylsøkere.

Allerede her kan vi konkludere med at det ikke stemmer at 222 avganger er blitt kansellert - det er snakk om 222 personer som ikke er blitt returnert. Hvorvidt alle disse 222 personene er afghanske asylsøkere, vet vi ikke. 222 er et totaltall over alle planlagte returer som ikke har latt seg gjennomføre på grunn av flyselskap/pilot ved tyske flyplasser. Samtlige piloter er ikke nødvendigvis tyske.

Fra 1. januar til 30. september 2017 ble totalt 16 700 personer returnert fra tyske flyplasser. 80 av disse ble returnert til Afghanistan.

Ikke bare asylsøkere, ikke bare fra Afghanistan

Det tyske innenriksdepartementet avviser overfor Faktisk.no at alle de 222 personene som er nektet retur er asylsøkere. Pressetalsmann Harald Neymanns skriver følgende i en e-post:

Personene tilhører også andre grupper. Det kan være andre grupper som skal returneres, for eksempel personer med visa som har gått ut eller personer som kom illegalt til Tyskland og ikke har søkt asyl.

Ifølge Neymanns har ikke innenriksdepartementet tall på hvor mange personer som tilhører de ulike gruppene. Den informasjonen er det de 16 ulike Bundesländer (delstater) som sitter på. Neymanns understreker også at tallene ikke bare omfatter afghanere:

Tabellen i svaret til Forbundsdagen refererer ikke utelukkende til personer fra Afghanistan.

- Ikke innstilt eller kansellert

Tallene fra det tyske innenriksdepartementet viser at Lufthansa er det flyselskapet som har nektet retur i flest tilfeller – 63 av 222. I en e-post til Faktisk.no skriver talsperson i Lufthansa, Boris Ogursky, dette:

Boris Ogursky, talsperson i Lufthansa. Foto: Lufthansa
Lufthansa avviser kategorisk å returnere personer som motsetter seg dette. Til tross for vår lovbestemte forpliktelse til å transportere passasjerer, kan vi nekte passasjerer å fly dersom vi frykter at oppførselen eller tilstanden deres kan utgjøre en konkret fare for sikkerhet og orden om bord, dersom de utgjør en fare for seg selv eller andre, eller hvis transport av passasjeren vil utgjøre en urimelig byrde for andre passasjerer.

Ogursky skriver videre at Lufthansa ikke kan kommentere tallene som det tyske innenriksdepartementet har oppgitt.

I artiklene skrives det imidlertid at det er snakk om at flygninger bli innstillt. I tilfellene der personer som skal returneres er blitt nektet å fly, er det disse personene som er blitt nektet. Flygningen er verken blitt innstilt eller kansellert.

Fem personer avvist i Norge

Lenger ned på lista til det tyske innenriksdepartementet, finner vi SAS. De skal ha nektet retur i 10 av 222 tilfeller. Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, kjenner ikke detaljene i statistikken, men sier følgende til Faktisk.no:

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS. Foto: SAS
SAS flyr ikke til Afghanistan, men vi vi flyr passasjerer som skal uttransporteres fra Norge til en rekke andre destinasjoner. Når piloter nekter å akseptere personer for transport, er det som regel snakk om det man i luftfarten omtaler som «uregjerlige passasjerer», altså passasjerer som på en eller annen måte er til sjenanse for medpassasjerer og crew, eller som gjennom sin oppførsel vurderes å utfordre sikkerheten.

Hvis dette gjelder en person som er under uttransportering, så er ikke beslutningen om å avvise vedkommende politisk motivert, men kommer som følge av at det er brudd på de bestemmelser som er gjeldende, og som er nedfelt i befordringsvilkårene.

Johansen sier også at systemet ikke setter pilotene i stand til å gjøre en vurdering av hvilket politisk vedtak som ligger bak en retur:

Vi som selskap får ikke, og ønsker ikke, detaljer knyttet til årsaksforhold og beslutninger som ligger bak en uttransportering.

Johansen opplyser at fem personer har blitt avvist i forbindelse med uttransportering fra Norge i 2017. Alle tilfellene faller ifølge Johansen inn under kategorien «uregjerlige passasjerer», og han sier at disse på ingen måte kan vurderes å ha blitt avvist av politiske årsaker.

Oppsummeringvis kan vi konkludere med følgende:

  • Det stemmer ikke at 222 avganger er kansellert. 222 personer som skulle returneres, er nektet å fly.
  • Ikke alle de 222 personene er asylsøkere. Alle er heller ikke fra Afghanistan.
  • Det er ikke sikkert at alle pilotene som har nektet personer å fly er tyske. Det som er oppgitt er tall over personer som er blitt nektet å fly ut fra tyske flyplasser.

Tilsvar

Journalist i Nettavisen, Thomas Paust, gir følgende tilsvar på e-post:

Nettavisens artikkel var hovedsakelig basert på innholdet til The Independent og USA Today, slik som anvist nederst i saken. Begge meldte at det gjaldt flyavganger. The Independents artikkel ble faktasjekket i forrige uke, som resulterte i at avisen kom med en rettelse både på tittel og brødtekst, noe Nettavisen også gjorde da vi ble kjent med deres feil. Dette er en viktig påminnelse om å være varsom når en i god tro benytter ellers troverdige sekundærkilder, uavhengig om det måtte være arabiske, koreanske eller tyske primærkilder det refereres til.

Ole Kristian Bjellaanes, nyhetsredaktør i NTB, skriver dette i en e-post til Faktisk.no:

Jeg kan ikke se at vi egentlig har begått en feil her. Vi påstår ikke noe, men gjengir kilder for opplysningene om afghanerne. Dersom det viser seg at det også er andre grupper i de nevnte returene, tar vi dette til etterretning.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?