Faktisk.

Nei, ny studie viser ikke at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Påstand

Ny alarmerende studie: HPV-vaksine reduserer muligheten for å bli gravid.

TV-Helse.no. TV-Helse.no, 20.06.2018

Konklusjon

Det er ingenting som tyder på at HPV-vaksinen gjør det vanskeligere å bli gravid. Den amerikanske studien som er utgangspunktet for påstanden, viser ingen slik sammenheng. Studien er utført av en kjent vaksinemotstander uten medisinskfaglig bakgrunn, og den blir slaktet av eksperter.

Påstanden er helt feil.

TV-Helse.no er et nettsted som publiserer artikler og videoer om blant annet kosthold, helse, trening og skjønnhet. 20. juni 2018 publiserte nettstedet en sak med tittelen:

Foto: Skjermdump/TV-Helse.no.
Ny alarmerende studie: HPV-vaksine reduserer muligheten for å bli gravid.

I artikkelen vises det til en ny studie av amerikanske kvinner i alderen 25–29 år. TV-Helse.no slår fast at fødselstallene i USA har falt blant kvinner i denne aldersgruppen. Mens det ble født 118 barn per 1000 kvinner i 2007, var det tilsvarende tallet bare 105 barn i 2015.

Det opplyses at studien omfatter åtte millioner kvinner i perioden 2007–14. Blant funnene var ifølge TV-Helse.no, at 60 prosent av kvinnene som ikke hadde fått HPV-vaksine hadde blitt gravide minst én gang. Det samme gjaldt for bare 35 prosent av dem som var vaksinert.

TV-Helse.no oppsummerer funnene i studien slik:

Ifølge forskerne, viser studien at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid og ber om at flere studier blir gjort om forholdet mellom HPV-vaksine og fruktbarhet.

Beskytter mot kreft

Siden 2009 har alle norske 12 år gamle jenter fått tilbud om å ta vaksine mot HPV-infeksjon, som kan føre til livmorhalskreft. 85 prosent av alle jenter født i 2003 har tatt alle tre dosene, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). En ny studie viser at HPV-vaksinen har god effekt.

HPV-vaksinen beskytter altså mot livmorhalskreft, men stemmer det at den også reduserer muligheten for å bli gravid, slik TV-Helse.no hevder?

Nettstedet opplyser til Faktisk.no at deres sak er basert på en artikkel med tittelen «A lowered probability of pregnancy in females in the USA aged 25–29 who received a human papillomavirus vaccine injection». TV-Helse.no mener artikkelen er publisert på troverdige nettsider.

TV-Helse.no sin sak er skrevet av Pål Bergström. Han er en svensk webdesigner og blogger som har skrevet flere vaksinekritiske innlegg.

Ikke medisinskfaglig bakgrunn

Margrethe Greve-Isdahl er overlege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved FHI. Hun avviser at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid:

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet. Foto: NTB scanpix.

– Det er en teori tatt helt ut av løse luften, sier Greve-Isdahl til Faktisk.no.

Overlegen har en rekke innvendinger mot den amerikanske studien som TV-Helse.no refererer til. Den første er at forfatteren, Gayle DeLong, ikke har noen medisinsk bakgrunn overhodet. Hun jobber som førsteamanuensis i økonomi og finans ved Baruch College/City University of New York, ifølge presentasjonen på universitetets hjemmeside.

Den ene DeLong takker i artikkelen, Mark Geier, mistet i 2011 autorisasjonen som lege for sin behandling av barn med autisme. Både han og DeLong mener autisme skyldes vaksiner, noe som har blitt grundig tilbakevist. De amerikanske bloggerne Skeptical Raptor og Orac har begge omtalt hennes årelange engasjement mot vaksiner.

– De andre hun takker har ikke relevant bakgrunn, og dermed ingen medisinskfaglig kompetanse på det aktuelle temaet. Det er et uvanlig utgangspunkt og et alarmsignal når ingen fagpersoner har vært inne i bildet, mener Greve-Isdahl.

I en e-post til Faktisk.no skriver DeLong at det er riktig at hun ikke har noen ekspertise innen helse, men at hun har grundig kunnskap om statistikk gjennom PhD-utdanningen sin.

– Spesialister som står utenfor et felt kan ofte bidra med nye og verdifulle perspektiver. Forskere utenfra er ofte i stand til å stille spørsmål ved antagelser som forskere innenfor et felt aksepterer uten å stille spørsmål, skriver DeLong. Hele tilsvaret kan leses her.

Slaktet av eksperter

Artikkelen til DeLong er publisert i det britiske tidsskriftet Journal of Toxicology and Environmental Health. Ifølge Register over vitenskapelige publiseringskanaler publiserer tidsskriftet bare fagfellevurderte artikler, noe som innebærer at de må godkjennes av fagpersoner med relevant bakgrunn.

Greve-Isdahl forstår ikke hvordan artikkelen til DeLong kan ha sluppet gjennom nåløyet:

– Den har så mange feil i utvelgelse av data og slutningene i statistikken, at det ikke virker som om den er fagfellevurdert overhodet, sier hun.

Faktisk.no har bedt Journal of Toxicology and Environmental Health om å kommentere dette. Henvendelsen er bekreftet mottatt, men tidsskriftet har ikke kommet med noen kommentar.

Journal of Toxicology and Environmental Health har normalt ikke artikler om vaksiner, men har tidligere publisert to artikler om emnet. Begge har blitt slaktet av eksperter innen fagområdet, ifølge Greve-Isdahl.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en annen påstand om HPV-vaksine:

Ingen årsakssammenheng

Vi skal nå se nærmere på studien som artikkelen bygger på. I sammendraget gir DeLong inntrykk av at åtte millioner amerikanske kvinner har deltatt. I virkeligheten er det bare 700 kvinner som har vært med i en tverrsnittstudie.

I slike studier undersøker man forekomsten av sykdommer eller andre fenomener på et visst tidspunkt. Ifølge Store norske leksikon kan ikke en tverrsnittstudie alene avgjøre om det foreligger noe årsaks–virkningsforhold.

– Det er riktig at en tverrsnittstudie ikke kan si noe om årsak og virkning. Jeg hevder heller ikke i artikkelen at HPV vaksinen fører til lavere fertilitet. Dataene viser imidlertid at det er en korrelasjon mellom vaksinen og lavere fertilitet, hevder DeLong.

At det er en korrelasjon mellom HPV vaksinen og lavere fertilitet, er ikke det samme som at vaksinen er årsaken til at fødselstallene har gått ned. Korrelasjon mellom to størrelser trenger ikke å bety at den ene størrelsen er årsak til den andre.

Selektivt valg av data

Greve-Isdahl har flere innvendinger mot den amerikanske studien:

– DeLong har valgt seg ut en spesifikk aldersgruppe for å klare å finne forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte. Hun tar ikke hensyn til om kvinnene bruker prevensjon, eller om de som er vaksinerte ble gravide før eller etter at de tok vaksinen, innvender Greve-Isdahl.

– Disse dataene finnes i undersøkelsen, men DeLong har ikke brukt dem. Dermed har hun fått det resultatet hun ønsket seg.

DeLong viser i tilsvaret til at det ikke var gode data for dette i databasen hun brukte i studien.

Greve-Isdahl mener også at valget av aldersgruppen 25–29 år er et viktig ankepunkt. I likhet med andre vestlige land, opplever USA at alderen på fødende kvinner er økende. At fødselsraten blant kvinner mellom 25 og 29 år er fallende, er derfor ikke noen overraskelse, og har ingenting med HPV-vaksinen å gjøre, ifølge Greve-Isdahl.

– Samtidig som fødselsraten faller i denne aldersgruppen, stiger den blant kvinner som er eldre. I tillegg har det vært økonomisk krise i USA i den undersøkte perioden, og da går fødselstallene ned. Spesielt i de aldersgruppene som forsøker å komme seg ut i arbeidslivet eller hvor man nylig har fått jobb, sier hun.

Stadig eldre mødre

Tall fra amerikanske helsemyndigheter viser at Greve-Isdahl har rett. Ser man på fødselsratene for ulike aldersgrupper, ser man at stadig færre kvinner under 30 år har født barn de siste tiårene. For kvinner over 30 år er utviklingen motsatt.

Det innebærer at amerikanske kvinner blir stadig eldre når de blir gravide. Ved å utelate kvinner i alle andre aldersgrupper enn 25–29 år, får ikke DeLong med seg denne utviklingstrenden.

Ifølge Greve-Isdahl er det altså ingenting som tyder på at HPV-vaksinen gjør det vanskeligere for kvinner å bli gravide. Hun viser også til en ny Cochrane-studie, som omfatter over 73 000 jenter og kvinner:

– Den viser ingen indikasjon på at vaksinen øker risikoen for abort, misdannelser hos fosteret eller dødfødsler, sier Greve-Isdahl.

– Naturlig forekommende HPV-infeksjon har heller ikke vist at det kan føre til nedsatt fruktbarhet. Derimot kan behandlingen de som får HPV-relatert sykdom må gjennomgå, påvirke mulighet til å bære frem barn negativt. HPV-vaksine beskytter mot HPV-infeksjon som gir disse sykdommene.

Oppsummering

Det er feil at en ny studie viser at HPV-vaksinen reduserer muligheten for å bli gravid. Studien som er utgangspunkt for påstanden har en rekke svakheter:

  • Forfatteren er en kjent vaksinekritiker som ikke har medisinskfaglig bakgrunn.
  • Den er en tverrsnittstudie, som alene ikke kan brukes til å avgjøre om det er et årsaks-virkningsforhold. Dette er forfatteren selv enig i.
  • Studien tar bare for seg kvinner i alderen 25–29 år. Det er riktig at fødselsraten går ned i denne aldersgruppen, men det skyldes ikke HPV-vaksinen.
  • Kvinner i vestlige land venter nemlig stadig lenger med å bli mødre. For kvinner over 29 år, er fødselsraten økende.

Tilsvar

I en e-post til Faktisk.no understreker TV-Helse.no at de ikke er motstandere av vaksiner, og at de vet at vaksiner har reddet og vil redde mange liv.

– Vi i TV-Helse.no mener det er vår plikt å informere om eventuelle bivirkninger som kan komme av et legemiddel, enten det er et medikament eller en vaksine. Dersom det er den minste tvil om bivirkninger av HPV-vaksinen bør det kommuniseres, skriver produsent/web-redaktør Arnt-Olav Enger.

– Vi respekterer de som velger å ta HPV-vaksinen for å forhindre livmorhalskreft, men om det er den minste tvil om bivirkninger bør det opplyses om dette for å bidra til et bedre grunnlag for å ta et informert valg.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?