Faktisk.

Bilde av mann med utslett spres – dette vet vi

Et norsk Facebook-innlegg har bidratt til å spre historien om utslett som en kraftig vaksine-bivirkning til mange tusen over hele Europa. Vaksinestudiene og bivirkningsovervåkingen tyder dog på at utslett er en kjent, og normalt sett ufarlig bivirkning.

hovedbilde
Foto: montasje med skjermdump fra Facebook og foto: Berit Roald / NTB
Slik ble bildet delt i Norge. Skjermdump fra Facebook

Et bilde av en eldre mann med utslett eller sår på halsen har blitt delt en rekke ganger på Facebook og Twitter.

Bildene følges av en tekst om at mannen er noens bestefar. Merkene på kroppen påstås å være bivirkninger fra Pfizer-vaksinen mot koronaviruset.

Et av innleggene som har spredd bildene og denne teksten mest de siste dagene, kommer fra den norske Facebook-brukeren Helge Aspevik.

Aspevik legger ut mye om koronapandemien og skepsis til myndighetene, men har også tidligere skrevet mye om klima. Faktisk.no faktasjekket i 2019 et leserinnlegg til helt feil, der Aspevik mente at «termodynamikken gjør menneskeskapt global oppvarming umulig».

Spredt til mange land

Bildet han nå har publisert av den eldre mannen har fått over 36 000 videredelinger på Facebook, og over 5000 kommentarer og reaksjoner.

I kommentarfeltet er det tydelig at innlegget har blitt spredt langt utover Norges grenser. Der kommenteres det på blant annet fransk, russisk, engelsk, polsk og dansk. Faktisk.no har også fått høre om videredelinger av budskapet både i Tsjekkia og Tyskland via kolleger i det internasjonale faktasjekk-nettverket IFCN.

I innlegget skriver Aspevik dette:

Gerald Oteley SITAT:
-"Bestefar får bivirkninger etter å ha mottatt Pfizer-vaksinen den 28. januar 2021. Dette utviklet seg fra injeksjonsstedet på kroppen. To ganger har han vært på sykehus, men legene er usikker på hva som forårsaket reaksjonen. Han kan knapt nok snakke eller gå etter at han ble vaksinert." Situat slutt

Faktisk.no har forsøkt å få svar og kommentarer fra Helge Aspevik, men han har ikke ønsket å bidra til å belyse saken eller gi noen kommentar rundt sin egen deling av bildet.

Så hvem er denne eldre mannen på bildet? Fikk han merkene på halsen og ansiktet fra vaksinen? Og kan man få utslett som bivirkning fra Pfizer-vaskinen?

Legemiddelverket ser flere falske historier om vaksinene

Faktisk.no har forsøkt å undersøke både utslett som mulig bivirkning fra vaksinene mot koronaviruset, og hva vi kunne finne ut om bildene som nå deles i stort omfang.

Kan man si sikkert om denne mannen fikk merkene på kroppen fra vaksinen?

– Det er umulig å verifisere om alt dette er riktig eller ikke, sier Steinar Madsen som er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til Faktisk.no.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket (foto: Legemiddelverket)

Han har sett bildene og teksten som følger bildene på sosiale medier.

Slike delinger er ikke uvant kost for ham. Som medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, etaten som godkjenner og kontrollerer vaksinene her i Norge, har han fått høre om en rekke ulike historier som spres på nettet.

Faktisk.no har også tidligere faktasjekket og undersøkt en rekke ulike påstander som ikke stemmer om vaksiner. Blant annet har vi skrevet at testpersoner ikke ble hiv-smittet av en australsk koronavaksine. Og at en amerikansk sykepleier ikke døde, men bare besvimte etter å ha fått Pfizer-vaksinen.

Se video her:

Bare basert på et løsrevet bilde eller en tekst, er det ikke mulig for Madsen i Legemiddelverket å vite hva som stemmer ikke.

Men ofte er det grunn til skepsis, sier Madsen.

– Vi har sett flere eksempler på klart falske historier om vaksinene i sosiale medier. Det er gjerne historier der det er åpenbart at det ikke har noe som helst med vaksinen å gjøre. Da er det gjerne andre sykdommer personene hos personene det gjelder, forteller Madsen til Faktisk.no.

– Utslett er en vanlig bivirkning

Madsen kan ikke si noe sikkert om den medisinske tilstanden til mannen på bildet.

Den medisinske fagdirektøren kan derimot bidra med generell informasjon de sitter på basert på studiene vaksinene har vært gjennom, godkjenningsprosessene og den overvåkingen av bivirkninger som Legemiddelverket bidrar til.

– Er utslett noe man kan få av å ta Pfizer-vaksinen?

– Forskjellige grader av utslett på armen og ved der sprøyten settes er vanlig for disse vaksinene. De mer alvorlige elveblest-aktige utslettene forekommer også, men sjeldnere, svarer Madsen.

Informasjon fra legemiddelmyndighetene og produsentene av vaksinene bekrefter dette.

For vaksinen fra amerikanske Moderna er utslett mer vanlig enn for vaksinen Comirnaty fra Pfizer/BionTech. For Moderna-vaksinen er utslett og elveblest nevnt som en vanlig bivirkning, viser pakningsvedlegget med informasjon til brukeren.

Pfizer-vaksinen kan også føre til reaksjoner i huden for ganske mange, viser pakningsvedlegget for denne varianten av koronavaksine.

Madsen i Legemiddelverket forklarer at blant annet rødme på armen i nærheten av der sprøyten ble satt, regnes som en vanlig bivirkning. Det betyr at et sted mellom 1 av 100 og 1 av 10 blant de som tar vaksinen kan oppleve det. Utslett som er mer alvorlig eller brer seg andre steder på kroppen er mindre vanlig, men forekommer.

Reaksjoner som går over etter noen dager

Slike kraftige utslett som kan påvirke andre deler av kroppen, er omtalt i et faktaark om Pfizer-vaksinen fra det amerikanske legemiddelorganet FDA. Der beskrives det at et utslett over hele kroppen kan oppstå for de svært få som får en kraftig allergisk reaksjon på vaksinen.

Den lille muligheten for slike kraftige allergiske reaksjoner er grunnen til at alle som tar vaksinen skal observeres i noen minutter etter at de får sprøyten. Dermed kan helsepersonell håndtere reaksjonen og behandle den raskt om det skulle skje.

– De som får ulike former for reaksjoner i huden – går det tilbake?

– For de aller fleste som får utslett eller elveblest, vil det gå tilbake i løpet av noen få dager, svarer Madsen i Legemiddelverket og forklarer at det er normalen.

Ifølge Madsen kan det ikke utelukkes at noen opplever andre reaksjoner, men det er ytterst få som får langvarige plager fra utslett.

Han forklarer at det å oppleve reaksjoner fra kroppen som bivirkninger av å ta vaksinen er vanlig, men at det for de mest vanlige bivirkningene ikke er å anse som noen fare.

– Bivirkningene kan være ubehagelige. Noen får høy feber, noen får ubehag, kvalme, uvelfølelse. Det kan være ganske ubehagelig, men det er ufarlig og går over i løpet av noen få dager, sier Madsen.

En noe forenklet oversikt over kjente bivirkninger for Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech, slik de presenteres i preparatomtalen fra produsenten. (faksimile fra preparatomtale på comirnatyeducation.no)

Hvilken bestefar?

Faktisk.no har forsøkt å lete etter mer informasjon om mannen som vises på bildene som nå spres på nettet.

Bildet som spres av Helge Aspevik her i Norge, følges av en tekst som utgir seg for å være et sitat fra en person kalt Gerald Oteley.

Det gis inntrykk av at bildene er delt av Oteley, og skal vise bestefaren hans.

Søk på nettet gir treff på en Twitter-publisering fra brukeren @OtleyGerald den 2. februar 2021. I Twitter-meldingen gjengis omtrent nøyaktig den samme teksten som spres av Aspevik i Norge, men her på engelsk. Twitter-brukeren har også lagt ut ett ekstra bilde av mannen.

Så er det da snakk om bestefaren til Gerald Oteley?

Nei, det viser det seg at det ikke er.

Andre nettbrukere ble skeptiske til om budskapet kunne stemme, og spurte brukeren @OtleyGerald om det virkelig var hans bestefar og om det gikk bra med ham.

Da innrømmet brukeren at bildet bare var hentet fra Facebook:

Ikke min bestefar, kompis. Bildet er tatt fra Facebook-siden til en venn. Den eldre mannen heter Jack Donaghue & jeg tror han bor i Nord-England. Tror det er bestefaren til den som tok bildet. Jeg forstår at det virket som det var min bestefar, men det stemmer ikke. Jeg må forbedre meg!

Spor til slekt i Nord-England

Faktisk.no har undersøkt sporene knyttet til Facebook.

På Facebook er bildet delt en rekke ganger.

Teksten som følger bildet hos Aspevik og Oteley er oversatt i omtrent samme form til både tysk og dansk.

I noen av delingene omtales mannen som en bestefar i USA. I andre er mannen uten navn eller tilknytning til en bestemt person, eller Gerald Oteley nevnes igjen i nye sammenhenger.

De fleste av delingene er gjort etter at Aspevik lagde den norske delingen den 4. februar.

Men det finnes også noen delinger som er eldre, og kom før både Aspevik og Oteley begynte å spre bildene videre.

En rekke personer med tilknytning til Nord-England har delt bildene rundt den 23. januar.

Personene fra Nord-England omtaler mannen både som bestefar og onkel. (skjermdump fra Facebook)

Personene omtaler Jack både som bestefar og onkel. Flere av dem virker også å kunne være i slekt med hverandre og muligens også en mann kalt Jack Donaghue.

Andre i den samme familie- og slektskretsen har omtalt Jack Donaghue tidligere i andre sammenhenger – da f.eks. som bror.

Faktisk.no har forsøkt å komme i kontakt med flere av disse personene for å forsøke å få bekreftet om bildene faktisk viser en mann som heter Jack Donaghue, og om det kan stemme at han fikk utslett som bivirkning etter å ha fått Pfizer-vaksinen.

Så langt har ingen av dem besvart våre henvendelser.

Vil ikke svare

Heller ikke Helge Aspevik, som har stått for mye av spredningen av bildene på sosiale medier, har ønsket å bidra til å avklare hvem mannen på bildene er.

Aspevik vil ikke kommentere eller svare på spørsmål fra Faktisk.no. På egen Facebook-profil har han skrevet dette om innlegget etter at Faktisk.no tok kontakt:

– Jeg sjekket dette innlegget som jeg la ut, og det fant jeg troverdig, så de får nå bare dure i vei med dette bedrageriet sitt.

Dette er spørsmålene Aspevik fikk oversendt fra Faktisk.no, men valgte å ikke svare på:

  • Hvem er det bilde av?
  • Vet du hvor og når bildet er tatt?
  • Hva er grunnen til at du skriver at mannen (bestefar) har fått bivirkninger fra Pfizer-vaksinen?
  • Vet du at det med bivirkningene stemmer?
  • Hva tenker du om at din deling har spredt seg så mye?

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?