Faktisk.

Dette vet vi om hvor korona­vi­ruset kommer fra

Det finnes mange teorier om hvor koronaviruset kommer fra. Ikke alle er til å stole på. Hva vet vi egentlig?

Foto: NIAID / Creative Commons 2.0 Generic License

Mange lurer på hvor koronaviruset kom fra, og hvordan det endte med å smitte mennesker.

Sannsynligvis kom smitten fra et dyremarked i den kinesiske byen Wuhan, men det er usikkert hvilket dyr som overførte viruset til mennesker. Mens forskere knytter viruset til flaggermus, spekulerer andre i at det er menneskeskapt, eller at det lekket ut fra et kinesisk laboratorium.

For øyeblikket finnes det tre typer teorier om hvor viruset stammer fra:

  • Vitenskapelige teorier og hypoteser som tilsier at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermus, eventuelt at viruset stammer fra flaggermus, men smittet mennesker via et annet dyr.
  • Spekulative eller udokumenterte teorier som hevder at viruset stammer fra forsøksdyr ved et laboratorium i Wuhan, der epidemien startet.
  • Konspirasjonsteorier som hevder at viruset er menneskeskapt, at det egentlig kommer fra USA via US Marines, at det egentlig stammer fra Italia eller at det er et biologisk våpen.

Men hva vet vi egentlig om hvor koronaviruset stammer fra, og hvilke teorier er det mest hold i? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Kobles til fiskemarked

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 21. januar publisert daglige oppdateringer om koronapandemien. Den første oppdateringen inneholder en tidslinje for virusutbruddet. Det første punktet på linjen er 31. desember, da WHO-kontoret i Kina fikk informasjon om flere personer som hadde fått en lungebetennelse av ukjent opphav i byen Wuhan, som ligger i den kinesiske provinsen Hubei. 

11. og 12. januar 2020 fikk WHO informasjon fra kinesiske helsemyndigheter om at utbruddet kunne kobles til et fiskemarked i Wuhan. Det betyr ikke at man kan si med sikkerhet at viruset stammer fra det aktuelle markedet. 

Nettstedet The Conversation, som formidler vitenskap, skriver at 66 prosent av de første 47 registrerte pasientene med covid-19 hadde passert gjennom markedet, men at den første registrerte personen med viruset ikke skal ha vært der.

Flaggermus

Ifølge rapporten til arbeidsgruppen WHO ga i oppdrag å undersøke viruset, er det mest sannsynlig at koronaviruset stammer fra flaggermus.

Analyser av koronaviruset SARS-Cov2 har også vist at det deler 96,3 prosent av arvematerialet med et virus fra flaggermus. Flaggermus er dessuten kjent som et «reservoar» for koronavirus og andre virus, blant annet ebolaviruset, rabies og SARS.

Det gjenstår imidlertid å finne svar på om mennesker ble smittet direkte av flaggermus, eller om viruset gikk via et annet dyr før det smittet mennesker. I en situasjonsrapport skriver WHO:

Det mest sannsynlige økologiske reservoaret for SARS-Cov-2 er flaggermus, men man tror viruset overskred artsbarrieren til mennesker fra en annen dyrevert, som fungerte som mellomledd.

Kan ha smittet via skjelldyr

En utbredt teori er at viruset kom til mennesker via dyret pangolin, også kjent som skjelldyr. Dette betyr ikke at viruset stammer fra skjelldyr, men at flaggermusviruset tok en omvei før det smittet mennesker.

Noen forskere mener koronaviruset kan ha smittet mennesker via skjelldyr. U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, Wikimedia Commons

Skjelldyr er ettertraktet i Kina på grunn av både skjellene og kjøttet, selv om det er ulovlig å selge dem, ettersom det kinesiske skjelldyret er en truet dyreart. Ifølge The New Yorker er det imidlertid ikke dokumentert at det ble solgt pangoliner på markedet i Wuhan, der man antar at mennesker først ble smittet av koronaviruset.

Teorien om at skjelldyr smittet mennesker er basert på analyser av et koronavirus som finnes i disse dyrene. Den ble først lansert av kinesiske forskere, som hadde funnet genetiske likheter mellom et koronavirus fra skjelldyr og SARS-Cov-2.

Uttalelsene deres ble imidlertid kritisert av andre forskere, som mente at de genetiske likhetene ikke var tilstrekkelige for å slå fast at det dreide seg om samme virus:

– Dette er ikke vitenskapelig evidens, sa James Wood, som er leder for Institutt for veterinærmedisin ved Cambridge University til nettstedet Science Alert.

Ifølge Woods er det ikke tilstrekkelig å vise til genetiske likheter for å etablere at det dreier seg om samme virus.

Feilkommunikasjon

Innledningsvis ble det meldt at de kinesiske forskerne hadde funnet en 99 prosent genetisk likhet mellom et koronavirus fra skjelldyr og SARS-Cov-2. I et intervju med Nature.com sier Xiao Lihua, en av forskerne, at dette var et resultat av en «pinlig feilkommunikasjon».

I realiteten var det bare en del av arvestoffet fra skjelldyrviruset som var 99 prosent likt SARS-Cov-2. Dersom man så på hele genomet, var likheten på 90,3 prosent.

I etterkant har det imidlertid kommet til flere studier som gir støtte til skjelldyr-teorien. Nature trekker blant annet frem en artikkel i Nature Medicine og en artikkel i Current Biology. Begge analyserte arvematerialet og proteinene i virus fra skjelldyr.

Begge artiklene finner klare likheter mellom skjelldyret og SARS-Cov-2. Flaggermusviruset er imidlertid likere. Ifølge Nature støtter disse to artiklene teorien om at koronaviruset opprinnelig stammer fra flaggermus, men smittet mennesker via skjelldyr.

Laboratorieteori

En utbredt, spekulativ teori om koronaviruset er at det på en eller annen måte stammer fra et kinesisk laboratorium. Iblant kobles dette sammen med en konspirasjonsteori om at viruset er menneskeskapt.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand om at koronaviruset kan være laget av mennesker:

En annen variant av denne påstanden er at viruset «lekket ut» fra et laboratorium i Wuhan ved et uhell. I februar omtalte blant annet de britiske avisene The Express og The Sun denne teorien. Den har også dukket opp i Norge, blant annet i en artikkel på Document.no som ble publisert 1. april.

Grunnlaget for påstanden er en artikkel av to kinesiske forskere som ble lagt ut på nettet i februar. I artikkelen, som ikke har gjennomgått fagfellevurdering, skriver forskerne at de vil se på andre «mulige ruter» viruset har kunnet ta for å smitte mennesker, utover dyremarkedet i Wuhan.

Forskerne slår altså ikke fast at koronaviruset stammer fra et laboratorium, men beskriver det som en mulighet.

Flere hull

Som belegg for denne teorien viser forskerne til to laboratorier som ligger i nærheten av markedet i Wuhan. Artikkelen trekker frem flere forhold som angivelig sannsynliggjør at koronaviruset har lekket ut fra et av disse to laboratoriene.

  • En forsker ved et av laboratoriene skal ha fortalt at han fikk flaggermusblod på seg ved en anledning, og satte seg selv i en fjorten dager lang karantene. Ved en annen anledning skal en flaggermus ha urinert på ham. Litteraturlisten i artikkelen viser imidlertid at disse hendelsene ligger flere år tilbake i tid, og det er ikke noen klar kobling til koronavirusepidemien.
  • Artikkelen går langt i å antyde at avfall fra kirurgi på flaggermus, deriblant vevsprøver, skal ha blitt kastet noen få hundre meter unna markedet i Wuhan. Det vises ikke til noen dokumentasjon for denne påstanden.
  • Forskere ved det andre laboratoriet eksperimenterte på SARS-viruset, blant annet ved å sette sammen deler av forskjellige virustyper. I artikkelen står det at man kan «spekulere i» om virus kan ha lekket ut fra dette laboratoriet, uten at det vises til dokumentasjon utover en forskningsartikkel fra 2015.

De britiske faktasjekkerene i Full Fact har også sett på påstanden om at koronaviruset stammer fra et av de to laboratoriene i Wuhan. Full Fact konkluderte med at dokumentasjonen de kinesiske forskerne viser til ikke er solid nok til å etablere at påstanden stemmer. En faktasjekk fra Snopes konkluderte på samme måte.

Teorien om at koronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan, er med andre ord spekulativ.

Propagandapresse kobler viruset til Italia

I tillegg til udokumenterte teorier om hvor viruset kom fra, finnes det også andre teorier det er liten grunn til å feste lit til. 

Det finnes flere teorier om at viruset ikke egentlig stammer fra Kina, selv om alle piler peker i den retning. Flere av disse teoriene har sitt opphav i kinesisk presse, som er kontrollert av landets myndigheter. Ett av landene som får skylden er Italia.

Utgangspunktet for denne teorien er uttalelser fra den italienske medisinprofessoren Giuseppe Remuzzi. Han hevdet at italienske fastleger hadde oppdaget tilfeller av lungebetennelse som de aldri hadde sett før allerede i november. 

Dette fikk flere kinesiske medier til å skrive at viruset stammet fra Italia, skriver VG. Men den italienske professoren forsøkte aldri å hevde at viruset egentlig stammet fra Italia. Til VG sier professoren at viruset «utvilsomt» stammer fra Kina. 

– Men viruset har trolig reist til Europa før kineserne gjorde oss oppmerksomme på at det fantes. Kanskje var de ikke engang klar over det selv. Dette er ingen anklage mot Kina, sier Remuzzi til VG.

Hevder amerikanske soldater står bak

En annen propaganda-variant som antakelig har som formål å svekke virusets kobling til Kina, er påstanden om at viruset ble tatt med inn i landet av amerikanske soldater under en øvelse i oktober. 

Selv om det ikke finnes noe som helst belegg for teorien, har den fått offisiell støtte fra det kinesiske utenriksdepartementet, skriver New York Times. En talsmann for utenriksdepartementet med over 500 000 Twitter-følgere, har blant annet skrevet på plattformen at den amerikanske hæren kan stå bak virusutbruddet.

Kobles til Bill Gates og George Soros

En annen teori er at Bill Gates egentlig står bak viruset. Enkelte peker også på den kjente investoren George Soros. Piers Corbyn, bror av Labour-leder Jeremy Corbyn, peker på begge i en twittermelding

Skjermbilde: Twitter

Ulike varianter av disse påstandene som kobler milliardærene til viruset er faktasjekket både av Snopes (Soros) og USA Today (Gates).

Det finnes ingen bevis for at noen av dem har noe med virusfrembruddet å gjøre, og all forskning tilsier at viruset stammer fra dyr som er kommet i kontakt med mennesker.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?