Faktisk.

Asylsøkere får komme, men må i 14 dagers karantene

Selv om Norge har stengt grensene for utlendinger, får asylsøkere komme inn i landet. Alle blir satt i 14 dagers karantene, og så langt har ingen asylsøkere testet positivt for koronaviruset.

hovedbilde
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Informasjon om koronaviruset blir raskt utdatert. Se helsenorge.no for oppdatert informasjon.

Som følge av korona-utbruddet har regjeringen innført nye regler for innreise til Norge. Fra mandag 16. mars ble grensen stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det ble også innført grensekontroll for inn- og utreise.

Noen grupper av utlendinger får likevel lov til å reise inn i Norge. Blant disse er asylsøkere, ifølge listen til regjeringen.

Raseri på Facebook

Dette har skapt raseri i innvandringskritiske grupper på Facebook. Både Rights.no og Document har laget artikler om dette som har blitt mye delt og kommentert.

Skjermbilde fra document.no.

I artikkelen til Document gis det inntrykk av at asylsøkerne som kommer til Norge nærmest kan bevege seg fritt rundt:

Hvis folk som har vært utenfor Norden settes i karantene, hva da med mennesker som har vært på reise i lang tid og oppholdt seg i leire? De blir henvist til mottakssentre, men har fri bevegelighet.

Det stemmer ikke, ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI). Karantenereglene gjelder også for asylsøkere.

Faktisk.no har gitt Document anledning til å kommentere dette, men har ikke fått svar på henvendelsen.

14 dagers karantene

Are Magnus Olsen, seksjonsleder for ID-ankomstseksjonen i PU, skriver til Faktisk.no at asylsøkere som reiser inn i landet skal følge de gjeldende rutinene fra helsemyndighetene. Dette innebærer i dag 14 dagers karantene ved innreise til Norge.

– Politiet gjør de innledende vurderingene når nye søkere melder seg, og følger opp de som har symptomer i samråd med bydelsoverlege og kommuneoverlege der asylsøkeren befinner seg, skriver Olsen.

Karantenen skal gjennomføres der søkeren skal bo, enten det er på ankomstsenteret, asylmottak eller et annet sted.

Til og med uke 11 i år, har det blitt registert 478 asylsøknader, ifølge UDI. Dette er omtrent på nivå med antall registerte søknader de siste årene.

Det siste tilgjengelig tallet på beboere i asylmottak i Norge er fra 9. mars. Da bodde det ifølge UDI til sammen 2546 personer i ulike typer asylmottak.

Les om hvilke nettsteder du kan stole på:

Karantenesone med gjerder

Knut Jostein Berglyd er UDIs stedlige representant ved det nasjonale ankomstsenteret for asylsøkere i Østfold. Han sier til Faktisk.no at det er satt i gang en rekke smittevernstiltak ved senteret etter koronautbruddet.

Berglyd viser til at både ansatte og asylsøkere har fått mye informasjon om hvordan de kan unngå å bli smittet av viruset siden slutten av januar. I forrige uke ble tiltakene intensivert:

– Fra og med forrige mandag hadde vi den første boenheten på plass for å isolere nyankomne asylsøkere. Onsdag forrige uke hadde vi fem slike boenheter på plass innenfor gjerdet på ankomstsenteret, sier Berglyd til Faktisk.no.

– Disse er gjerdet inne med byggegjerder, kameraovervåket og det er etablert vaktrutiner som sørger for at folk holder seg innenfor karantenesonen.

Samtlige asylsøkere blir spurt hvilken reiserute de benyttet for å komme seg til Norge. Dersom de har vært innom et høyrisikoland som Italia, blir de plassert i karantenesonen utenfor teltsalen, men innenfor gjerdet, uavhengig av om de skulle ha symptomer eller ikke, opplyser Berglyd.

Ingen har testet positivt

Ingen av asylsøkerne som har kommet til Norge de siste ukene har per dags dato testet positivt for korona.

Ankomstsenteret for asylsøkere i Råde i Østfold ble etablert i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix.

Tirsdag satt én person i selve karantenesonen på ankomstsenteret i Østfold. Vedkommende var symptomfri. Vanligvis kan asylsøkere oppholde seg i ankomstsenteret i inntil ti dager. Dette er blitt utvidet til 14 dager for samtlige med utgangspunkt i den kjente datoen de ankom Norge. Dette anses som en hjemmekarantene på to uker.

Berglyd viser også til at det er god tilstedeværelse av helsepersonell på senteret, og at det for øyeblikket bare er rundt 35 asylsøkere der.

– Vi er så sikre som det er mulig å være, uten at alle blir testet, på at de som forlater ankomstsenteret ikke er smittet med korona, sier Berglyd.

Han viser også til at generell testing heller ikke foretas i samfunnet for øvrig, så lenge man ikke ser behov for det.  

Stengt for overføringsflyktninger

Selv om Norge ikke har stengt grensene for asylsøkere, har regjeringen inntil videre stoppet ankomsten av nye overføringsflyktninger (også kalt kvoteflyktninger).

Overføringsflyktninger er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs høykommisær for flyktninger, men som ikke kan tilbys en varig løsning i landet de befinner seg i. Disse flyktningene får derfor tilbud om å bli overført til et tredje land.

Ifølge regjeringen er det nå rundt 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og er tildelt bosetting i en kommune, men som ikke har kommet hit. Inntil videre får de ikke reise inn i Norge.

I år er norske kommuner blitt bedt om å bosette til sammen 5120 flyktninger. Over halvparten av de som skal bosettes vil være overføringsflyktninger.

Flest smittet i utlandet

Onsdag 18. mars var det rapportert om 1423 personer som var smittet av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Av disse hadde 549 personer blitt smittet i Norge, mens 800 hadde blitt smittet i utlandet. Det var fortsatt uavklart hvor de resterende 74 personene hadde blitt smittet.

Ifølge FHI er det flere smittede i Norge enn det tallene viser. Dette skyldes at mange ikke blir testet. Slik situasjonen er nå, er det bare alvorlig syke personer med symptomer og viktige yrkesgrupper som blir testet.

VG har laget en oversikt over hvor nordmenn som har blitt smittet i utlandet plukket opp viruset. Avisen har ikke full oversikt over alle smittetilfeller, men Østerrike og Italia er de to landene hvor klart flest ble smittet. Dette skyldes etter all sannsynlighet at mange nordmenn ble smittet da de var på skiferie i disse landene.

Les våre tips til hvordan du kan unngå å bli lurt:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?