Faktisk.

Ingen i norske fengsler kun med dom for bruk av mindre mengde narkotika

Foto: Sara Johannessen Meek / NTB.

Påstand

Ingen sitter i norske fengsler i dag på en dom for bruk av narkotika.

Maria Aasen-Svendsrud, Arbeiderpartiet. NRK, 24.08.2021

Konklusjon

Dette stemmer når man kun mener de som bare er domfelt for en liten mengde narkotika for eget bruk, og ikke for andre kriminelle forhold i tillegg.

I valgprogrammet «Din stemme» på NRK ble det diskutert om rusavhengige skal bli møtt med straff, eller hjelp. I februar la regjeringen frem et forslag til ny rusreform. Forslaget var å oppheve straffeansvaret for kjøp, bruk og besittelse av små mengder narkotika til eget bruk.

I juni stemte Stortinget ned rusreformen. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei til avkriminalisering.

Det var Venstre-leder Guri Melby og stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap) som møttes i NRK-studioet for å diskutere ruspolitikk. Og det var her Aasen-Svensrud sa at det er ingen i norske fengsler i dag med en dom for bruk av narkotika. Hun sa også at det er to personer som sitter inne for bøtesoning.

Bøtesoning kan skje hvis en person ikke har betalt én eller flere bøter, og Statens innkrevingssentral ikke lykkes i å kreve inn pengene. Det er også mulig å søke om å utføre samfunnsnyttig tjeneste i stedet for å sone bøtene i fengsel.

Maria Aasen-Svensrud sitter i justiskomiteen på Stortinget. Foto: Arbeiderpartiet/Bernt Sønvisen.

I etterkant av programmet var det flere som lurte på om det stemte at det ikke sitter noen inne for bruk av narkotika.

Registreres etter høyeste strafferamme

For å finne ut av dette, kan man sjekke den offentlige statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bruk og besittelse av små mengder narkotika til eget bruk straffes etter legemiddelloven § 24 og § 31. Strafferammen for dette er bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler.

Mer alvorlige typer narkotikaforbrytelser som produksjon, innførsel, kjøp og salg eller oppbevaring går under straffeloven § 231 og § 232.

I statistikkbanken til SSB velger vi derfor straffereaksjoner etter legemiddelloven. Da finner vi disse tallene:

Straffereaksjoner med ubetinget fengsel: 2010-2020

Kilde: SSB

 1. 300
 2. 240
 3. 180
 4. 120
 5. 60
 6. 0
 • 2010

  Ubetinget fengsel alene:
  38
  Ubetinget og betinget fengsel:
  11
  Ubetinget fengsel og annen:
  184
 • 2011

  Ubetinget fengsel alene:
  31
  Ubetinget og betinget fengsel:
  14
  Ubetinget fengsel og annen:
  207
 • 2012

  Ubetinget fengsel alene:
  22
  Ubetinget og betinget fengsel:
  11
  Ubetinget fengsel og annen:
  161
 • 2013

  Ubetinget fengsel alene:
  33
  Ubetinget og betinget fengsel:
  12
  Ubetinget fengsel og annen:
  244
 • 2014

  Ubetinget fengsel alene:
  48
  Ubetinget og betinget fengsel:
  17
  Ubetinget fengsel og annen:
  232
 • 2015

  Ubetinget fengsel alene:
  17
  Ubetinget og betinget fengsel:
  19
  Ubetinget fengsel og annen:
  188
 • 2016

  Ubetinget fengsel alene:
  4
  Ubetinget og betinget fengsel:
  1
  Ubetinget fengsel og annen:
  0
 • 2017

  Ubetinget fengsel alene:
  7
  Ubetinget og betinget fengsel:
  1
  Ubetinget fengsel og annen:
  0
 • 2018

  Ubetinget fengsel alene:
  2
  Ubetinget og betinget fengsel:
  0
  Ubetinget fengsel og annen:
  0
 • 2019

  Ubetinget fengsel alene:
  3
  Ubetinget og betinget fengsel:
  0
  Ubetinget fengsel og annen:
  0
 • 2020

  Ubetinget fengsel alene:
  0
  Ubetinget og betinget fengsel:
  0
  Ubetinget fengsel og annen:
  0

Her ser vi at ingen ble dømt til ubetinget fengsel i 2020 i saker hvor brudd på legemiddelloven var hovedlovbruddet, altså lovbruddet med høyest strafferamme. Men vi ser også at det var en ekstrem nedgang fra 2015.

Endringen skyldes ny, mer presis fastsettelse av hovedlovbruddet hos SSB. Etter 2015 fikk nemlig SSB bedre data og rutiner for å fastsette hvilket lovbrudd i en gitt dom som etter loven har høyest strafferamme.

Det kan derfor være folk i norske fengsler som er tatt med en liten mengde narkotika, men som i tillegg har begått et lovbrudd med en høyere strafferamme.

Kjenner ikke lovbrudd bak bøtesoning

Når det gjelder hvor mange som sitter inne for bøtesoning, har ikke SSB statistikk som viser fordelingen av de bakenforliggende lovbruddene for denne type soning.

– Til sist er det mulig at det sones en fengselsstraff som gjelder oppbevaring av narkotika til eget bruk, men som på grunn av mengden dømmes etter straffelovens paragrafer, sier Sigmund Book Mohn, rådgiver for kriminalstatistikk hos SSB.

Mohn opplyser at det totalt i 2020 var 920 ubetinga fengselsdommer for straffeloven §231, altså ikke-grove narkotikaovertredelser.

– Men statistikkgrunnlaget har ingen informasjon om hvorvidt noen av disse gjaldt bruksrelatert oppbevaring, sier Mohn.

Antall bøtesonere lavt

Maria Aasen-Svensrud opplyser til Faktisk.no at hun har vært i kontakt med Kriminalomsorgsdirektoratet for å finne tallene. Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, henviser til statistikken til SSB.

– Tall fra SSB viser at ingen ble dømt til ubetinget fengsel for brudd på legemiddelloven i 2020. Det er derfor ingen i norske fengsler per i dag som soner ubetinget fengselsstraff for dom for bruk eller besittelse av små mengder narkotika alene, sier Sandlie til Faktisk.no.

Når det gjelder bøtesoning, kan heller ikke Kriminalomsorgsdirektoratet gi oss helt presise tall.

– Antall bøtesonere i fengsel er meget lavt. Kriminalomsorgen registrerer ikke i lovbruddkategori for bøtesoning. Det kan derfor være et svært lavt antall botlagte som gjennomfører subsidiær straff i fengsel for ilagte bøter grunnet narkotikabruk, sier Sandlie.

– De det eventuelt gjelder, vil uansett ha hatt mulighet til å søke om bøtetjeneste, såfremt de har bosted og opphold i Norge. Rundt 15 prosent av bøtesonere i fengsel var i 2020 utenlandske statsborgere

Kriminalomsorgsdirektoratet har sendt oss disse tallene som viser antall innsettelser med bøter i fengsel:

Antall innsettelser med bøter i fengsel

Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet

 1. 1.1K
 2. 880
 3. 660
 4. 440
 5. 220
 6. 0
 • 2014

  Norske statsborgere:
  719
  Utenlandske statsborgere:
  127
 • 2015

  Norske statsborgere:
  701
  Utenlandske statsborgere:
  129
 • 2016

  Norske statsborgere:
  830
  Utenlandske statsborgere:
  144
 • 2017

  Norske statsborgere:
  736
  Utenlandske statsborgere:
  143
 • 2018

  Norske statsborgere:
  592
  Utenlandske statsborgere:
  114
 • 2019

  Norske statsborgere:
  180
  Utenlandske statsborgere:
  45
 • 2020

  Norske statsborgere:
  87
  Utenlandske statsborgere:
  17

Maria Aasen-Svensrud er enig i at det blir upresist å nevne antall bøtesonere når man snakker spesifikt om brudd på legemiddelloven.

– Når det gjelder bøtesoning så skulle jeg ikke bombastisk ha sagt at det er to stykker. Jeg skulle ha formulert at det kan være én eller to som sitter på bøtesoning. Grunnen til det, er at de da antagelig ikke har gjennomført en pålagt samfunnsstraff og dermed soner, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?