Faktisk.

Fjerner du formues­skatten, produserer du over 25 000 nullskatt­ytere

hovedbilde
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Påstand

Fjerner du formuesskatten med dagens system, så produserer du over 25 000 nullskattytere.

Jonas Gahr Støre. VG, 18.09.2020

Konklusjon

Uten formuesskatten ville rundt 25 000 flere personer verken betalt skatt på inntekt eller formue, ifølge beregninger fra Finansdepartementet. Det at man ikke betaler skatt personlig, utelukker ikke at enkelte betaler skatt indirekte, gjennom eierskap i selskaper. Når man snakker om nullskattytere, er det imidlertid vanlig å sikte til hva man personlig betaler i skatt.

Påstanden er helt sann.

Under Høyres landsmøte vedtok partiet et forslag om å fjerne formuesskatten. Vedtaket har skapt debatt, og Arbeiderpartiet er blant motstanderne av forslaget.

Formuesskatten har lenge vært et sentralt stridstema mellom de to partiene. Høyre har argumentert for at fjerningen av skatten vil styrke konkurransekraften til norske bedrifter, mens Arbeiderpartiet mener skatten er viktig for at de rike skal bidra til fellesskapet.

I et intervju med VG sier partileder Jonas Gahr Støre at det å fjerne formuesskatten vil føre til at Norge får mange flere nullskattytere, det vil si personer som ikke betaler noe i personlig skatt. I VG-artikkelen er Støre sitert på følgende:

– Tallene er ganske klare: Fjerner du formuesskatten med dagens system, så produserer du over 25 000 nullskattytere, sier Støre.

Faktisk.no har fått flere spørsmål fra lesere som lurer på om denne påstanden stemmer, og vi skal se nærmere på den i denne faktasjekken.

Beregninger fra Finansdepartementet

Faktisk.no har vært i kontakt med Støres pressekontakt Siri Storstein Hytten, for å sjekke hvor tallet stammer fra. Hun opplyser at tallet stammer fra regjeringens nettsted for spørsmål og svar om statsbudsjettet.

Der kan vi se at Aps fraksjon i Finanskomitéen i Stortinget har stilt følgende spørsmål:

Hvor mange null-skatteytere kan vi forvente oppstår dersom formuesskatten fjernes? Dvs. antall personlige skattytere som kun betaler formuesskatt i 2019?

I svaret fra Finansdepartementet fremgår det at rundt 481 100 personer som er 17 år eller eldre, verken betalte personlig inntektsskatt eller formuesskatt i 2019, hvorav rundt 120 400 var pensjonister. Det ville blitt rundt 25 000 flere slike personer, dersom man fjernet formuesskatten, skriver departementet:

Dersom formuesskatten hadde blitt fjernet, ville antallet personer som ikke betaler personlig inntektsskatt eller formuesskatt, økt med om lag 25 300 personer.

En viss usikkerhet

Finansdepartementet understreker at selv om disse personene ikke ville bidratt med skatt personlig, vil for eksempel eiere av næringsvirksomhet bidra med skatter gjennom selskapsskatt. Denne problemstillingen løftes også frem av BI-professor Ole Gjems-Onstad i et innlegg på høyskolens nettsider.

Det er imidlertid vanlig å sikte til personbeskatning når man disktuterer begrepet nullskattyter. Blant dem som tidligere har argumentert for at flere rike personer vil bli nullskattytere dersom formuesskatten fjernes, er professor Guttorm Schjelderup og professor emeritus Terje Hansen (begge ved Norges Handelshøyskole).

Finansdepartementet skriver at beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemoddel, LOTTE-skatt. Datagrunnlaget er inntektsstatistikk for 2017 som er blitt fremskrevet til 2019. På bakgrunn av dette fremheves det at beregningene er usikre.

Selv om det alltid vil være usikkerhet knyttet til slike beregninger, har Støre dekning for påstanden i dette tallmaterialet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?