Faktisk.

Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge

hovedbilde
Foto: Ty Stange / Ritzau Scanpix

Påstand

Det er ikke flertall i Norge mot vindmøller.

Ole Erik Almlid, NHO. Politisk kvarter, 13.01.2020

Konklusjon

Det er riktig at det ikke er flertall mot vindmøller i Norge. Dette gjelder både for vindmøller på land og til havs. Det viser tre ulike meningsmålinger fra 2019, publisert av henholdsvis Universitetet i Bergen, Cicero og Dagbladet. Ciceros måling inneholder tall både for 2018 og 2019. Her ser vi at motstanden mot vindkraft har økt i løpet av det siste året. Målingen fra Norsk medborgerpanel viser også at folk er mer positive til vindkraft til havs enn på land.

Påstanden er helt sann.

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug gjestet NRKs Politisk kvarter sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid 8. januar. Diskusjonen dreiet seg om vindmøller og NHOs frykt for en energipolitisk kursendring. Listhaug har vært mer kritisk i uttalelsene til utbygging av vindkraft enn tidligere energiministre.

Under debatten sa Almlid følgende:

– Det er ikke flertall i Norge mot vindmøller

Denne påstanden skal vi se nærmere på i denne faktasjekken. Leder Sandra Bruflot i Unge Høyre fremmet en lignende påstand i samme debattprogram 13. januar. Hun hevdet at det er flertall i befolkningen for vindmøller.

Meningsmåling 1: Ikke flertall mot

Det finnes flere meningsmålinger som har undersøkt befolkningens holdninger til vindmøller i 2019.

Den første vi skal se nærmere på i denne faktasjekken er fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse som drives av Universitetet i Bergen (UiB). Målet er å undersøke nordmenns holdninger til temaer som er viktig for samfunnet.

I undersøkelsen blir respondentene spurt om å ta stilling til to påstander om vindkraft:

  • Det bør bygges flere vindmøller på land i Norge.
  • Det bør bygges flere vindmøller til havs i Norge

Slik ser resultatet ut fordelt på de ulike svaralternativene for landbasert vindkraft:

Her er resultatene for vindkraft til havs:

For at påstanden til Almlid skal være riktig ut fra denne undersøkelsen, kan ikke alternativene «Noe uenig», «Uenig» og «Svært uenig» ha flertall til sammen. Det har de heller ikke, verken for vindkraft på land eller til havs. Denne undersøkelsen tilsier med andre ord at påstanden er riktig.

Doktorgradsstipendiat Thea Gregersen ved UiB opplyser til Faktisk.no at 1722 personer svarte på spørsmålene i Norsk Medborgerpanel, mens seks av de spurte ikke svarte. Hun opplyser videre at tallene er vektet etter alder, kjønn, geografi og utdanningsnivå for å kompensere for underrepresenterte grupper i studien.

Meningsmåling 2: Ikke flertall mot

Cicero har foretatt en meningsmåling der de ser på holdninger til vindkraft på land i forbindelse med rapporten Folk og klima. Undersøkelsen har hentet inn data både i mai-juni 2018 (4081 respondenter) og i mai 2019 (4057 respondenter).

Påstanden deltakerne skulle ta stilling til, var hvorvidt «Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land».

Slik ser resultatene ut:

Som grafen viser, er det en fallende oppslutning fra 2018 til 2019. Også basert på denne undersøkelsen, har Almlid sine ord i behold. Svaralternativene mot økt utbygging av vindkraft har ikke flertall her heller.

Meningsmåling 3: Ikke flertall mot

Den tredje meningsmålingen vi skal ta for oss i denne sjekken er utført av Ipsos på oppdrag for Dagbladet. Undersøkelsen ble utført i juni 2019 blant et representativt utvalg av den norske befolkningen (1000 respondenter).

Deltakerne to forskjellige spørsmål om vindkraft. Faktisk.no har uthevet forskjellen i spørsmålsstillingen:

«Er det greit å ta urørt norsk natur for å bygge ut vindkraft med vindturbiner eller vindmøller?»

«Er det greit å ta urørt natur i din hjemkommune for å bygge ut vindkraft med vindturbiner eller vindmøller?»

Slik ser tallene ut når man ikke spesifiserer hvor vindkraften skal bygges ut:

Slik ser det ut hvis det er snakk om respondentenes egen kommune:

Som vi ser, er det ikke flertall mot bygging av vindmøller, selv når det spesifiseres at det er snakk om utbygging i respondentenes egen kommune.

Oppsummert viser ingen av meningsmålingene flertall mot økt utbygging av vindkraft, verken til havs eller på land.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?