Faktisk.

Nei, oljein­ves­te­ringene i 2020 var ikke rekordhøye

Dekk på en oljeplattform
Foto: Carina Johansen / NTB

Påstand

[2020] var også et år med rekordhøye oljeinvesteringer.

Kari Elisabeth Kaski. Dagens Næringsliv, 18.01.2021

Konklusjon

I 2012, 2013, 2014, 2015 og 2019 var oljeinvesteringene høyere enn i 2020, viser tall fra nasjonalbudsjettet. Oljeinvesteringene i 2020 kan altså ikke ha vært rekordhøye.

Påstanden er helt feil.

I juni i fjor vedtok Stortinget en krisepakke til oljenæringen, som var rammet av koronatiltak og lave oljepriser. Pakken ga næringen økte friinntekter på investeringer og utsatt særskatt.

Det var regjeringspartiene, samt Sp, Ap og Frp som stemte for pakken.

Krisepakken har vært omdiskutert, og i et innlegg i Dagens Næringsliv 18. januar skriver Kari Elisabeth Kaski, som er finanspolitisk talsperson i SV, at 2020 ble et rekordhøyt år for oljeinvesteringer.

Innlegget, som argumenterer for at redningspakker til næringslivet i forbindelse med covid-19 må legge til rette for «grønn omstilling», åpner som følger:

2020. Det var året da pandemien traff oss. Det var også et av de varmeste årene noensinne, med nye varmerekorder. Det var også et år med rekordhøye oljeinvesteringer

Påstanden om at 2020 var et rekordår for oljeinvesteringer gjentas også senere i innlegget.

Kari Elisabeth Kaski (SV) under fremlegging av partiets alternative statsbudsjett for 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I et svar til Kaski skriver Anniken Hauglie, som er administrerende direktør i interesseorganisasjonen Norsk olje og gass, at det ikke stemmer at 2020 var et rekordår for oljeinvesteringer, slik Kaski påstod.

Hauglie har rett. Det er feil at oljeinvesteringene var rekordhøye i 2020, noe Kaski også vedgår overfor Faktisk.no.

Mange år med høyere investeringer

Oljeinvesteringer kalles også petroleumsinvesteringer, og viser til investeringer i olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. De inkluderer investeringer i utbygging, leting og drift.

I bakgrunnsmaterialet til nasjonalbudsjettet for 2021 finner vi tall som viser faktiske og anslåtte petroleumsinvesteringer fra 1970 og frem til 2030. Tallene er oppgitt i 2021-kroner, og alle tall etter 2019 er anslag. Finansdepartementet opplyser til Faktisk.no at anslagene blant annet baserer seg på rapporteringer fra oljeselskapene til Oljedirektoratet, og at det er usikkerhet knyttet til dem.

I 2020 var petroleumsinvesteringene på anslagsvis 181,5 milliarder kroner. Det er lavere enn i 2019 (185,6 milliarder), men høyere enn 2018 (164,4 milliarder).

I hvert år fra 2012 til 2015 var investeringene høyere enn i 2020:

Oljedirektoratet legger også ut tall for oljeinvesteringer, men disse inkluderer ikke leteinvesteringer. I likhet med tallene fra nasjonalbudsjettet er også direktoratets 2020-tall lavere enn i flere andre år, men høyere enn i 2020.

Det kan altså ikke stemme at petroleumsinvesteringene var rekordhøye i 2020.

Tilsvar

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen og hovedinnholdet i denne faktasjekken for Kaski, og bedt om kommentar. I en e-post skriver hun:

– Jeg har hverken skrevet eller ment «har aldri vært så høye som nå», og mener at ordet rekord har fått en videre betydning i språket. Bakgrunnen for setningen er at Norge er inne i en periode med svært høye investeringer, de høyeste siden forrige store topp, og det i en periode med lavere oljepris, global økonomisk krise og pandemi (i sterk kontrast til forrige topp). Det er rett og slett ganske oppsiktsvekkende.

Kaski fortsetter:

– Jeg skrev dette i et tilsvar til Norsk Olje og Gass som i en debatt med meg påsto at økt CO₂-avgift er i strid med forurenser betaler–prinsippet og at det vil gi mindre grønne investeringer.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?