Faktisk.

Ekte over­skrif­ter blir brukt som propaganda

En collage av overskrifter fra før krigen, sirkulerer nå på sosiale medier. Målet er å påvirke ditt syn på Ukraina og den ukrainske presidenten.

At noe er ekte, betyr ikke nødvendigvis at det ikke brukes som propaganda. I denne videoen forklarer vi deg hvorfor.

«Velkommen til Ukraina, Europas mest korrupte land». «Ukrainas president Zelenskyij knytter seg tettere til høyreekstreme». «Hemmelige rettsdokumenter avslører statlig plyndring».

Dette er bare tre av overskriftene i en collage som nå deles på sosiale medier. Overskriftene er samlet under tittelen «Slik dekket vestlige medier Ukraina før krigen».

Denne collagen sirkulerer nå på sosiale medier. Overskriftene er ekte, men det er ikke tilfeldig at alle gir et negativt inntrykk av Ukraina og den ukrainske presidenten. Skjermbilde: Facebook.

Også det norske alternative nettstedet Steigan.no har delt bildet. Steigan.no har denne beskrivelsen av collagen:

Slik dekket vestlige medier Ukraina før Russlands invasjon. Nå er det ikke opportunt lenger og vestlige politikere vil øse penger inn i landet. Til gode for hvem?

Er overskriftene ekte? Og hva ønsker den som har laget collagen egentlig å oppnå? Det får du svar på i videoen over!

Ekte overskrifter

Samtlige overskrifter er ekte, og alle er fra før krigen i Ukraina. Likevel brukes dette som propaganda.

Vi starter med å se på artiklene bak overskriftene, og om de faktisk stammer fra vestlige medier. Artiklene finner vi ved å google overskriftene, med anførselstegn før og etter teksten. Da finner vi alle de ti artiklene.

Dette er de ti artiklene som skjuler seg bak overskriftene. Alle er fra før Russland invaderte Ukraina. Montasje: Faktisk.no.

Seks av dem er fra rendyrkede vestlige medier, mens fire er verdt å se nærmere på i sammenheng med tittelen på collagen:

  • Al Jazeera er et arabisk nyhetsmedium
  • Gender Z er en ukrainsk menneskerettighetsorganisasjon
  • World Socialist Web Site er et talerør for den verdensomspennende Trotskij-bevegelsen.
  • New Europe er et vestlig medium, men saken er skrevet av en russisk journalist bosatt i Kyiv.

Artiklene bak overskriftene

Leser vi artiklene som ligger bak overskriftene, får vi et noe mer nyansert bilde enn om vi bare leser overskriftene.

Tittelen «Hemmelige statsdokumenter avslører statlig plyndring» gir inntrykk av at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, stjeler fra sin egen befolkning. Men artikkelen handler om den tidligere russiskvennlige presidenten, Viktor Janukovitsj.

Bak overskriften «En ukrainsk komiker som ble president er involvert i Trumps riksrettssak» ligger det en litt mer utfyllende historie. Artikkelen handler i stor grad om hvem Zelenskyj er, og at han ble utsatt for utpressing av den tidligere amerikanske presidenten.

Flere av de andre artiklene gir også et mer nyansert bilde. Reuters sin artikkel om nynazisme handler om Azov-bataljonen, som nå kjemper i Mariupol. I artikkelen står det at bataljonen er mindre radikal enn tidligere, og nå i større grad innlemmet i det ukrainske militæret.

Samtidig tegner flere av artiklene et negativt bilde av den ukrainske presidenten.

Ifølge New Europe har han stanset flere korrupsjonstiltaler. The Guardian beskriver, riktignok i 2015, hvordan Ukraina er svært korrupt. Og bak overskriften om at Ukraina er Europas fattigste land, skjuler det seg en rapport fra Det internasjonale pengefondet fra 2018, hvor landet kommer svært dårlig ut.

Tre spørsmål

Men selv om alle overskriftene er ekte, brukes de som propaganda. Alle titlene er negativt vinklet og klippet sammen for at du enten skal få et negativt bilde av Ukraina, eller stille spørsmål ved om vestlige medier plutselig har glemt alt som ikke er bra med Ukraina.

Når du kommer over innlegg som dette i sosiale medier, er det viktig å stille seg selv tre spørsmål:

  1. Hva kan være motivasjonen som ligger bak?
  2. Skaper det følelser hos deg?
  3. Virker det å være sant?

For selv om dette ikke er desinformasjon, og alle overskriftene er ekte, så skaper bildet negative følelser knyttet til Ukraina og vestlige medier.

Annet inntrykk med andre overskrifter

Velger man andre overskrifter, som også er fra vestlige medier før krigen, kan man få et helt annet inntrykk av Ukraina. Det har Faktisk.no gjort i denne collagen:

Disse overskriftene er like ekte overskriftene i den andre collagen. Men de etterlater et helt annet inntrykk. Montasje: Faktisk.no.

Dette er artiklene bak overskriftene

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?