Faktisk.

Flyktninger kan få betalt deler av førerkortet i noen kommuner

Mange har spurt oss om det er sant at flyktninger får gratis førerkort. Enkelte kommuner gir støtte til førerkort, men de færreste gir nok til at det blir helt gratis.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Et bilde delt av Facebook-siden «Mellom bakker og berg» har utløst mange tips til Faktisk.no de siste dagene:

Foto: Skjermdump/Facebook.

Bildet har blitt delt over 8100 ganger bare fra denne Facebook-siden, og er i tillegg delt over 1800 ganger fra gruppen «Tyrkia ut av nato». Mange har kontaktet Faktisk.no med spørsmål om det er sant at «politikere skal gi gratis førerkort til flyktninger».

Dette er en påstand det ikke er så enkelt å faktasjekke. Vi vet ikke om påstanden gjelder for hele Norge eller bare én kommune. I tillegg er påstanden en framskrivning – «skal gi». Faktisk.no har derfor valgt å lage en bakgrunnsartikkel i stedet for en faktasjekk.

Også nettstedene Sosialnytt og Resett har skrevet om gratis førerkort til flyktninger. Artikkelen til Resett var blant sakene som engasjerte mest i sosiale medier i Norge 16. oktober, ifølge Storyboard.

Tillitsvalgt for Demokratene

Det er ikke oppgitt hvem som står bak Facebook-gruppen «Mellom bakker og berg», men den oppgitte e-postadressen tilhører Jan-Ove Fromreide. Han viser til saker fra NRK, og anbefaler Faktisk.no å undersøke kommuner i Hordaland og på Sørlandet når vi spør om dokumentasjon på påstanden på bildet.

Fromreide er ifølge hjemmesiden til Demokratene i Hordaland nestleder og sekretær for fylkeslaget. Demokratene er kjent for sin muslim- og innvandringskritiske politikk. Fromreide står ifølge Filter Nyheter også bak Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst». Der ble det nettopp delt en historie som Faktisk.no faktasjekket til «helt feil»:

Ikke vedtatt i Lærdal

Foto: Skjermdump/NRK.no

To dager før «Mellom bakker og berg» publiserte bildet, hadde NRK en sak om at Lærdal Sp «vil gje flyktningar førarkort slik at dei ikkje flyttar til storbyen». NRK har intervjuet leder i lokalpartiet, Viktor Yttri:

– Kollektivtilbodet er ikkje tilpassa, og vi ser at dei er avhengige av sertifikat for å få kvardagen til å gå rundt, uttalte lokalpolitikeren til NRK.

Til Faktisk.no forteller Yttri at det foreløpig ikke har blitt behandlet noe forslag om støtte til førerkort for flyktninger i kommunestyret. Det eneste som har skjedd så langt, er at han har sendt et brev til administrasjonen i kommunen hvor Lærdal Sp ber om at det blir utarbeidet en sak.

– Bakgrunnen for brevet var at ordføreren hadde fått tilbakemeldinger om at det var begrensende for flyktningene å ikke ha førerkort og bil. Mitt inntrykk er at de fleste vil ut i arbeid og skaffe seg et normalt liv. Da er førerkort en nødvendighet på landsbygda, sier Yttri til Faktisk.no.

6. desember, etter at denne artikkelen ble publisert, vedtok formannskapet i Lærdal kommune at flyktninger i kommunen kan få del- eller fullfinansiert kjøreopplæring i integreringsperioden gjennom et såkalt «flyktningefond» bestående av statlige midler, ifølge Porten.no.

Usikkert om det blir gratis

Lærdal har ifølge brevet bosatt 64 flyktninger de fire siste årene. For Senterpartiet har det ifølge Yttri vært viktig å ta hele bygda i bruk for å bosette flyktninger. Det har ikke skjedd, og hovedgrunnen er at flyktningene mangler førerkort.

– Hvis de ikke får førerkort, vil de flytte til en større plass hvor kollektivtilbudet er bedre utbygd. Mange av flyktningene er også småbarnsfamilier, og trenger bil for at ungene skal få delta på aktiviteter og bli så integrerte som mulig, mener Yttri.

– Disse menneskene har blitt tvunget til å flykte fra hjemlandet sitt. Da skal Lærdal være et trygt sted å starte livet på nytt.

På bildet som «Mellom bakker og berg» har delt, står det at politikere skal gi flyktninger gratis førerkort. Det er slett ikke sikkert at flyktningene i Lærdal vil få en så god støtteordning:

– Vi vet ikke hvordan det blir. Nå har vi bedt administrasjonen om å se på ulike løsninger, så får vi se hva vi lander på, sier Viktor Yttri.

Tilbys i andre kommuner

Lærdal har altså ikke noen støtteordning for førerkort for flyktninger enda. Det er også usikkert om det vil bli gratis for flyktningene der å ta lappen eller om kommunen bare vil dekke deler av kostnaden.

At flyktninger får støtte til førerkort, er ikke noe nytt. I 2016 skrev for eksempel Fædrelandsvennen (krever abonnement) om 14 innlandskommuner på Sørlandet som hadde slike støtteordninger. Ordningene varierte fra at flyktningene kunne få dekket trafikalt grunnkurs (3500 kroner), til at begge forsørgere i en familie kunne få støtte på inntil 30 000 kroner hver til førerkort.

Faktisk.no har ikke funnet noen samlet oversikt over kommuner som støtter førerkort for flyktninger. Vi har spurt 80 kommuner om de har en slik ordning. Kommunene er delvis plukket ut fordi de har vært omtalt i media i forbindelse med slik støtte. Andre er plukket ut fordi de er små distriktskommuner som kan tenkes å ha en slik ordning.

Av de 32 kommunene som har svart på forespørselen opplyser :

  • 11 at de har en eller annen form for økonomisk støtteordning.
  • Fire kommuner svarer at de ikke gir økonomisk støtte, men støtter på andre måter. Dette kan for eksempel være at trafikalt grunnkurs er en del av introduksjonskurset, eller at deler av kjøreopplæringen regnes som gyldig fravær.
  • 17 kommuner svarer at de ikke gir noen støtte.

Her kan du se hvilke kommuner som har svart.

Dekker inntil 30 000 kroner

Hvor mye støtte hver enkelt kommune gir, varierer mye. På bildet som ble delt av «Mellom bakker og berg», står det at politikerne skal gi flyktninger gratis førerkort. Det gjelder verken for kommunene Faktisk.no har fått svar fra, eller kommunene Fædrelandsvennen skrev om.

Det vanligste er at man får dekket mellom 5000 og 30 000 kroner. Enkelte kommuner tilbyr også rentefritt lån til førerkort. Det er altså ikke helt riktig å si at flyktninger får gratis førerkort.

Kunnskapsdepartementet, som har ansvar for integrering, opplyser til Faktisk.no at kommunene kan velge å gi støtte til førerkort som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette må kommunene dekke selv, innenfor egne rammer og innenfor rammen av integreringstilskuddet de mottar fra staten for hver bosatte flyktning de fem første årene.

Dette tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. I en e-post til Faktisk.no skriver kommunikasjonsavdelingen i Kunnskapsdepartementet:

Kommunene kan i stor grad selv velge hvordan de bruker tilskuddet. Hvis kommunen for eksempel ser at førerkort kan bidra til at den enkelte kommer ut i arbeid, kan kommunen velge å bruke deler av integreringstilskuddet til dette formålet.

Oppsummering

  • Kommuner kan velge å gi flyktninger støtte til førerkort. Av de 32 kommunene som har svart Faktisk.no, gir 11 økonomisk støtte.
  • Hvor mye støtte som gis og hvordan den gis, varierer fra kommune til kommune.
  • Ingen av kommunene Faktisk.no har vært i kontakt med gir flyktninger gratis førerkort. De gir støtte på mellom 5000 og 30 000 kroner.
  • Lærdal kommune har foreløpig ikke vedtatt å støtte flyktninger som skal ta lappen.
  • Lærdal Sp har bedt administrasjonen om å utarbeide en sak til behandling i kommunestyret.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?