Faktisk.

Det er ikke dekning for å påstå at Top Gear ble tatt i 244 km/t

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Påstand

Top Gear tatt i 244 km/t – politiet henlegger saken

TV 2. TV 2, 07.07.2017

Konklusjon

Rånere i nærheten og mangel på vitner, gjorde at politiet henla saken på grunn av ukjent gjerningsmann. TV 2 kan derfor ikke fastslå at det var noen tilknyttet TV-programmet Top Gear som råkjørte på Atlanterhavsveien. TV 2 har verken dekning for tittel eller ingress.

Påstanden er ikke sikker.

I slutten av juni var det britiske TV-programmet Top Gear på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal for å gjøre opptak. Politiet hadde gitt produksjonsteamet tillatelse til å bryte fartsgrensene og kjøre opptil 140 km/t, mens Statens vegvesen hadde gitt dem tillatelse til å stenge visse angitte strekninger.

23. juni meldte TV 2 at politiet hadde tilbakekalt tillatelsen med umiddelbar virkning. Årsaken var at Vegvesenet hadde gjort to fartsmålinger som viste bilkjøring i hastigheter på over 200 km/t. I den ene målingen var farten mellom 170 og 180 km/t, mens den andre viste at det hadde blitt kjørt 244 km/t inne i Atlanterhavstunnelen, ifølge TV 2.

Målingene ble gjort med det Vegvesenet kaller «induktiv sløyfe», som er sensorer i veibanen. Verken representanter for Vegvesenet eller politiet var til stede da råkjøringen fant sted. Ingen vet derfor hvilke biler som kjørte eller hvem sjåførene var.

Politiet iverksatte etterforskning, og 8. juli meldte TV 2 at saken hadde blitt henlagt. Inngangen på TV 2s sak var slik:

Skjermdump fra tv2.no.

Fastslår at Top Gear kjørte

I tittelen fastslår TV 2 at det var Top Gear som ble tatt i 244 km/t, og at politiet nå har henlagt saken. I ingressen skriver TV 2 at politiet mener det er umulig å fastslå hvem i Top Gear-teamet som råkjørte på Atlanterhavsveien.

Lenger nede i saken skriver TV 2 følgende:

Grunnen til at saken er henlagt hos politiet, er at de ikke vet hvilken bil det var som brøt fartsgrensen eller hvem som satt bak rattet.

Politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt er sitert slik:

Det har ikke latt seg gjøre å bringe klarhet i nøyaktig når veistrekningen var stengt av Top Gear, og om fartsgrensen ble brutt i dette tidsrommet eller ikke. All tilgjengelig informasjon er innhentet i saken, og det er gjort vitneavhør, men saken er henlagt som følge av ukjent gjerningsmann

Digitalredaktør Bård Espen Hansen i TV 2 forklarer at vinklingen på saken tar utgangspunkt i at veien var avstengt til ære for Top Gear, som skulle filme at de kjørte fort.

I perioden det pågikk ble kjøretøy av Vegvesenets kameraer målt på den aktuelle strekningen i hastigheter opp til 224 km/t.

Politiet: Ukjent gjerningsmann

Faktisk.no har fått tilsendt pressemeldingen Møre og Romsdal politidistrikt sendte ut at det ble kjent at saken var henlagt. Der står det:

Saken ble i dag henlagt på grunn av mangel på opplysning om gjerningsmannen (ukjent gjerningsmann).

Det har ikke latt seg gjøre å bringe full klarhet i de nøyaktige tidspunktene for når de kortvarige stengningene av vegstrekningene har blitt gjennomført, og hvilke kjøretøy som har kjørt på de aktuelle strekningene på de aktuelle tidspunkt. Politiet har således heller ikke kunne identifisere bilfører(e) som kan mistenkes for hastighetsoverskridelsene.

Rånere i nærheten

Politiinspektør Brudevoll uttaler følgende til Faktisk.no:

Vi kan ikke med sikkerhet fastslå at det var noen fra Top Gear som kjørte. Det er fordi målingene ble foretatt med Vegvesenets automatiske utstyr. Det var ikke vært politi på stedet eller noen fra Vegvesenet.

Brudevoll forteller at loggene til det private selskapet som hjalp Top Gear med å stenge tunnelen, er for unøyaktige til at politiet kan fastslå at det var noen fra produksjonsteamet som råkjørte. I loggene står det når det har blitt satt opp skilt, men ikke når tunnelen ble stengt. Brudevoll fortsetter:

Teoretisk sett kan det ha vært andre som kjørte siden det i etterforskningen har kommet fram at en del råneungdommer var i nærheten mens opptakene pågikk. Vi kan derfor ikke utelukke at det var noen andre enn Top Gears sjåfører som kjørte.

Det er likevel sannsynlig at det var en av dem som kjørte, men sannsynlighetsovervekten er ikke stor nok til at vi kan kjøre en straffesak, som det er strenge beviskrav for.

Brudevoll opplyser også til Faktisk.no at 244 km/t er den hastigheten Statens vegvesen har målt med sitt utstyr. Dette er ikke måleutstyr som brukes til straffesaksbehandling, men til å gjøre statistiske registreringer.

Politiet kjenner ikke dette utstyret og har ikke gått det etter i sømmene. Vi bygger inn veldig store sikkerhetsmarginer i våre målinger. Derfor skriver vi «over 200 km/t» og ikke «244 km/t» i pressemeldingen.

Tilsvar

Digitalredaktør Bård Espen Hansen i innrømmer at kanalen gikk for langt med å fastslå fakta i sin tittel på nettsaken. I en e-post skriver han:

TV 2 anerkjenner at det som politiet uttrykker det finnes en teoretisk mulighet for at det var andre enn Top Gear som kjørte for fort på veien som var avstengt for at Top Gear skulle kjøre for fort. En mer presis tittel ville vært: «Målt i 244 km/t da Top Gear filmet i norsk tunnel – politiet henlegger saken»

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?