Faktisk.

Påstand om kinesisk kull er bare tull

hovedbilde
Kina er på verdenstoppen når det gjelder utslipp av CO₂. Det bidrar blant annet kullkraftverket Jiangsu Nantong i Jiangsu-provinsen til. Foto: Kristoferb / CC-lisens.

Påstand

Kina åpner i disse dager et nytt gigantisk kullkraftverk som slipper ut seks ganger så mye CO₂ som hele Norge slipper ut totalt. Kineserne skal bygge 121 slike kullkraftverk de nærmeste årene.

Facebook-innlegg. Facebook, 12.06.2022

Konklusjon

Påstanden er feil. Det finnes ikke så store kullkraftverk noe sted i verden. Dersom påstanden var sann, måtte Kina mer enn seksdoblet sin totale kullkraftkapasitet de neste årene.

Påstanden stammer fra et skjermbilde som har blitt mye delt på sosiale medier den siste tiden. På bildet ser vi det som fremstår som et svært forurensende kullkraftverk.

Det avbildede kullkraftverket er imidlertid ikke kinesisk, men tysk. Faktisk.no har ikke klart å fastslå hvem som først fremmet påstanden.

Dette bildet har blitt delt mer enn tusen ganger på Facebook, men påstanden er feil. Skjermdump: Facebook

Det kan virke som om påstanden stammer fra en feiltolkning av en artikkel i Nettavisen. Der står det at 121 kraftverk, som var under oppføring i Kina, til sammen ville slippe ut seks ganger så mye CO₂ som hele Norge. Det er noe ganske annet enn at hvert enkelt av de 121 kraftverkene skulle slippe ut så mye CO₂.

Faktisk.no har fått flere tips om bildet, og det er delt mer enn tusen ganger på Facebook. Men stemmer det som står der?

Finnes ikke så store kullkraftverk

Professor Edgar Hertwich ved Institutt for energi- og prosessteknikk skriver til Faktisk.no at påstanden er «noe tull».

Han viser til at Norges totale klimagassutslipp var på rundt 41 millioner tonn CO₂ i 2021, ifølge SSB. Det er verdt å merke seg at dette dreier seg om CO₂-utslipp, ikke CO₂-ekvivalenter som vi ofte viser til i andre sammenhenger.

Utslippene for et typisk kullkraftverk i Kina, med en kapasitet på 600 megawatt (MW) er på rundt 2 millioner tonn CO₂, ifølge professoren. Verdens største kullkraftverk, som befinner seg i Indre Mongolia i Kina, har en kapasitet på 6720 MW, eller 6,7 GW.

Edgar Hertwich er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Foto: Titt Melhuus / NTNU.

Basert på dette, mener forskeren at utslippet fra verdens største kullkraftverk, vil være rundt 20 millioner tonn CO₂. Det er store mengder CO₂, men fortsatt bare rundt halvparten av Norges CO₂-utslipp. Ikke seks ganger så mye, slik det hevdes i påstanden. I Polen finnes det et kraftverk som slipper ut 37 millioner tonn CO₂, ifølge Forskning.no. Årsaken til de store utslippene er at dette kraftverket er svært lite effektivt.

Hertwich presiserer at disse beregningene kun er omtrentlige estimater. For Faktisk.nos formål er det imidlertid tilstrekkelig, siden avstanden mellom estimatene og det som hevdes i Facebook-innlegget er så stor.

Mer enn seksdobling av kapasiteten

Klimaforsker Robbie Andrew ved Cicero har også sett nærmere på påstanden. Han er helt på linje med Hertwich. Andrew har også foretatt noen forenklede beregninger for Faktisk.no.

Gitt at ett enkelt kullkraftverk skulle generert seks ganger så mye CO₂ som hele Norge, ville kapasiteten på kullkraftverket trolig vært på rundt 55 000 MW, eller 55 GW, ifølge Andrew.

Robbie Andrew er klimaforsker i forskningsstiftelsen Cicero. Foto: Cicero.

– Hvis Kina skal bygge ut 121 slike kraftverk, så betyr det at de skal legge til 6700 GW ekstra kapasitet, skriver han til Faktisk.no.

Han viser til at Kinas totale kapasitet i 2020 var på rundt 1050 GW, ifølge carbonbrief.org. For at påstanden skal være sann, må Kina derfor bygge ut mer enn seks ganger så mye kullkraft som de hadde totalt i 2020 i løpet av de neste årene.

Det stemmer altså ikke at Kina åpner et nytt kullkraftverk som slipper ut seks ganger så mye CO₂ som hele Norge slipper ut totalt.

Kina slipper ut mest CO₂ i verden

Kina er verdens største produsent av både vind- og solkraft. Det er likevel ingen tvil om at Kina bygger ut kullkraftverk i stor skala. I fjor ble halvparten av verdens nye kullkraftverk bygget i Kina, ifølge New Scientist.

Rundt 176 gigawatt (GW) kullkapasitet var under bygging i 2021, og mer enn halvparten av dette ble bygget i Kina, skriver magasinet. Kina er på verdenstoppen når det gjelder CO₂-utslipp fra eget territorium, langt over de neste på lista:

Norge har sluppet ut mer per person

Justerer vi tallene for antall innbyggere, blir bildet et annet. Da havner Kina et godt stykke lengre ned på lista, viser tall fra Verdensbanken.

Edgar Hertwich ved NTNU påpeker at Kina historisk sett har sluppet ut mindre CO₂ per person enn Norge.

– For ordens skyld, så er vi 5 millioner i Norge, og det er 1400 millioner mennesker i Kina. Per person er utslipp i Norge og Kina omtrent likt. Hvis du ser på historisk utslipp per person, ligger Norge mye høyere, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand Frp kom med om utslipp per innbygger:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?