Faktisk.

Nei, indisk studie tyder ikke på at korona­vi­ruset er skapt i et labo­ra­to­rium

Terje Pedersen / NTB Scanpix

Påstand

En vitenskapelig rapport (...) viser at coronaviruset kan være skapt i et laboratorium.

Ny1.no. NY1.no, 04.02.2020

Konklusjon

Nettstedet NY1.no hevder at en indisk studie tyder på at koronaviruset er menneskeskapt, blant annet fordi forskere mente å ha funnet likhetstrekk med HIV i viruset. Forfatterne av studien trakk den tilbake etter at andre forskere påpekte alvorlige feil, og alternative analyser viser at viruset er klart beslektet med et kjent koronavirus som stammer fra flaggermus.

Påstanden er helt feil.

4. februar publiserte nettstedet NY1.no en artikkel der det påstås at koronaviruset covid-19 kan være menneskeskapt. Tittelen på artikkelen er «Coronaviruset kan være menneskeskapt ifølge indisk studie».

Kilden til påstanden er en indisk studie som ble lastet opp til BioRxiv, et nettsted der forskere kan dele utkast til artikler og andre foreløpige forskningsresultater. Studier som blir lastet opp til BioRxiv er ikke antatt for publisering i et vitenskapelig tidsskrift, og har ikke nødvendigvis gjennomgått fagfellevurdering.

Studien det er snakk om er basert på analyser av genmaterialet i covid-19, der viruset blant annet sammenlignes med SARS og HIV. Den ble etter kort tid trukket tilbake av forfatterne etter massiv kritikk fra fagfeller.

NY1.no skriver følgende om studien:

En vitenskapelig rapport fra Kusuma School of Biology Sciences i New Delhi, India, viser at coronaviruset kan være skapt i et laboratorium. Indiske forskere er forvirret av segmenter av virusets RNA som ikke har noen relasjon til andre koronavirus som SARS, og i stedet ser ut til å være nærmere HIV. Viruset reagerer til og med på behandling med HIV-medisiner.

NY1.no skriver også at forskerne er «forvirret» over likhetene mellom covid-19 og HIV. Videre skriver nettstedet:

Forfatterne av studien tror viruset kan være menneskeskapt fordi de finner innsatte elementer som ikke er til stede i noen av de nærmeste familiene til viruset. De mener det er ganske usannsynlig at viruset har skaffet seg slike innsettinger naturlig på så kort tid.

Men ingenting tyder på at koronaviruset er menneskeskapt, og studien NY1.no viser til, har alvorlige mangler.

– Basert på misforståelse

Påstanden om at den indiske studien tyder på at koronaviruset er menneskeskapt ble faktasjekket av Factcheck.org 7. februar. Faktasjekken deres viser til uttalelser fra flere forskere som peker på alvorlige mangler ved studien.

Factcheck.org intervjuet Kristian G. Andersen, som er forskningsleder ved Institutt for mikrobiologi og immunologi ved Scripps Research Translational Institute. Han sier til faktasjekkerene at den indiske studien er basert på en misforståelse av hvordan virus skal analyseres.

Andersen sier også at forskerne bak studien burde sammenlignet covid-19 med virus fra flaggermus, ikke bare SARS:

– Hvis forfatterne hadde sammenlignet nCoV (en annen betegnelse på covid-19, red.anm.) med virus fra flaggermus, ville de ha innsett at peptidene også finnes i flaggermusvirus – og at de fleste på ingen måte kommer fra HIV.

Fikk umiddelbart kritikk

Her er noen flere eksempler på kritikken som ble rettet mot den indiske studien på BioRxiv:

  • En forsker som kommenterer artikkelen skriver at likhetene mellom HIV og covid-19 er «meningsløse». Han viser også til at proteinene de indiske forskerne bruker som belegg for å hevde at covid-19 ligner på HIV, har en helt annen funksjon i koronavirus enn i HIV-viruset.
  • En annen forsker skriver at han gjennomførte tester av covid-19. Disse fant ikke noen klare likheter med HIV. I stedet lignet viruset klart mer på et kjent koronavirus som stammer fra flaggermus.
  • En tredje forsker skriver på Twitter at han også har sammenlignet covid-19 med andre virus, og funnet at det er klart beslektet med koronavirus fra flaggermus.
  • Forskeren som kalte likhetene «meningsløse» påpeker også følgende: «Alle de fire identifiserte aminosyreinnsatsene er ekstremt korte, og kan finnes i genomet til mange andre organismer, ikke bare HIV. Med andre ord er hovedfunnene i dette arbeidet utelukkende et sammentreff som i høyeste grad måtte forventes.

Oppsummert er det svært få grunner til å feste lit til den indiske studien NY1.no baserer artikkelen sin på. Tvert i mot ser den vitenskapelige kvaliteten på studien ut til å være så lav at den ikke viser noe som helst, langt mindre at covid-19-viruset er skapt i et laboratorium.

Påstanden fra NY1.no om at studien viser at koronaviruset kan være skapt i et laboratorium, er altså helt feil.

Trakk studien etter kort tid

Skjermbilde: BioRxiv

Følgen av kritikken var at forskerne trakk tilbake studien bare få dager etter at den ble lastet opp på BioRxiv.

I et innlegg på BioRxivs Disqus-forum, skriver Prashant Pradhan, en av forfatterne bak studien, at det ikke var deres hensikt å gi næring til konspirasjonsteorier rundt koronaviruset:

Skjermbilde: Disqus

Forskerne som opprinnelig laget studien, skriver altså selv at den ble feiltolket av «nyhetsplattformer» og i sosiale medier.

Internasjonal spredning

Påstanden om at koronaviruset kan være menneskeskapt har blitt spredd både internasjonalt og i Norge.

Nettstedet ZeroHedge, som også NY1.no viser til, var blant dem som brukte den indiske studien som utgangspunkt for å spekulere i om koronaviruset er et menneskeskapt biologisk våpen. Forfatteren av artikkelen kaller seg «Tyler Durden», etter Brad Pitts karakter i filmen «Fight Club». Spekulasjonene ble kalt «grunnløse» av faktasjekkerne i Factcheck.org.

ZeroHedge har også tidligere markert seg med konspiratoriske påstander om koronaviruset. I februar ble nettstedet utestengt fra Twitter for å ha delt personlig informasjon om en kinesisk forsker de hevdet kjente opphavet til koronaviruset.

Knyttes til konspirasjonsteorier

I Norge er artikkelen fra NY1.no delt over 500 ganger på Facebook og kommentert mer enn 700 ganger, blant annet i den åpne Facebook-gruppen «Hege Storhaugs Tilhengere».

Skjermdump/Facebook

Blant kommentarene i gruppen er det flere som trekker artikkelen fra NY1.no inn i større konspirasjonsteorier. 

Flere fremmer konspirasjoner om at utbruddet av covid-19 egentlig er et biologisk angrep med mål om å redusere verdens befolkningstall. Dette er en påstand som ofte dukker opp i konspirasjonsteorier om FN-resolusjonen Agenda 21, en snart 27 år gammel handlingsplan for global bærekraft og utvikling.

Skjermdump/Facebook

Ifølge konspirasjonsteoriene er den skjulte planen med Agenda 21 en koordinert overtakelse av verden i regi av enkelte stater, styrt gjennom FN.

Spekulasjoner om Bill Gates

En annen kommentar lenker til en video der det hevdes at en donasjon på hundre millioner dollar fra stiftelsen til Microsoft-grunnlegger Bill Gates er en del av et større komplott for å tjene penger på pandemien. Videoen er laget av den amerikanske youtuberen Spiro Skouras, som blant annet er tilknyttet det alternative nyhetsnettstedet ActivistPost.com.

Også Microsoft-grunnlegger Bill Gates trekkes inn i konspirasjoner om covid-19. Skjermdump/Facebook

Dette er ikke første gang Bill og kona Melinda Gates trekkes inn i konspirasjonsteorier rundt det nye koronaviruset. I januar publiserte nettstedet InfoWars en artikkel om at blant annet Gates-stiftelsen forutså opp mot 65 millioner dødsfall som følge av det nye koronaviruset, etter at stiftelsen selv simulerte en lignende pandemi flere måneder før utbruddet i Wuhan i januar. Dette ble tilbakevist av amerikanske Factcheck.org.

Gates-stiftelsen var involvert i øvelsen Event 201, der en rekke globale pandemi-scenarioer ble simulert i regi av amerikanske Center For Health Security i oktober 2019.

Tilsvar

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen i denne faktasjekken for Vidar Larsen i NY1.no. Han har ikke besvart henvendelsen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?