Faktisk.

Er ledigheten på rekordlavt nivå?

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Stortingets spørretime 6. november spurte Hadia Tajik (Ap) finansministeren om hva hun synes om at mesteparten av jobbveksten i 2019 så langt har kommet i Oslo og Akershus.

I sitt svar sa Siv Jensen (Frp) blant annet dette:

– Sysselsettingen er på vei opp og arbeidsledigheten er på et rekordlavt nivå.

For arbeidsledighet finnes både registertall fra NAV og tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Sistnevnte fanger også opp ledige som ikke er registrert i Navs systemer. Tallene her ligger noe høyere.

Slik har de to ledighetstallene utviklet seg:

«Rekordlav» er et vanskelig begrep, men vi ser at den registerbaserte ledigheten i 2007 og 2008 var lavere enn dagens nivå. Ledigheten SSB måler var lavere eller på samme nivå i 2011, 2012 og i 2014.

Når det gjelder sysselsettingsandel, har utviklingen vært slik:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?