Faktisk.

Nei, det stemmer ikke at 20 prosent av de spurte europeerne aldri har hørt om holocaust

Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix.

Påstand

Ifølge en stor undersøkelse gjennomført blant voksne mennesker i syv europeiske land, publisert av CNN denne uke, har 20 prosent av europeerne aldri hørt om holocaust.

VG. VG, 29.11.2018

Konklusjon

Det er helt feil at 20 prosent av voksne europeere sier at de aldri har hørt om holocaust. Ifølge undersøkelsen VG selv bruker som kilde, sier 3,7 prosent av de spurte at de aldri har hørt om holocaust. CNN, som har fått utført undersøkelsen, skrev at én av 20 av de spurte europeerne ikke hadde hørt om nazistenes folkemord på jødene. Dette ble til 20 prosent på et amerikansk nettsted, hvor VGs lederskribent plukket opp undersøkelsen. VG har nå endret nettversjonen av lederen og vil trykke en rettelse i papiravisen.

Påstanden er helt feil.

Regjeringens arbeid med å fornye læreplanene i skolen har skapt stor debatt. Blant annet har mange reagert på at andre verdenskrig og holocaust, nazistenes folkemord på jødene, ikke er nevnt i forslaget som nå er ute på høring.

– Andre verdenskrig og holocaust må ha en helt naturlig plass i læreplanen. Det er helt utenkelig å presentere en læreplan i 2018 uten å inkludere det største sivilisatoriske sammenbrudd i vår tid, uttalte Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunn og nestleder for kommunikasjon ved Antirasistisk Senter, til Klassekampen.

Skjermdump fra VG.no

Både TV 2 og Bergens Tidende har publisert kommentarer som sier at det er en misforståelse at elever ikke skal lære om holocaust med de nye planene. VG sier seg imidlertid enig med Kohn i en lederartikkel.

«Til norske skolemyndigheter som har ansvaret for denne bevisste årelatingen av basiskunnskap, vil vi si: At dere tør!», står det i lederen. For å underbygge argumentasjonen sin, viser lederskribenten til en fersk undersøkelse:

Ifølge en stor undersøkelse gjennomført blant voksne mennesker i syv europeiske land, publisert av CNN denne uke, har 20 prosent av europeerne aldri hørt om holocaust.

Stemmer det at 20 prosent – eller én av fem – av europeerne oppgir at de aldri har hørt om holocaust? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

VG innrømmer feil

Den anonyme mediekritikeren Doremus Schafer har på Twitter stilt spørsmål ved VGs evne til å gjengi tall fra undersøkelsen. «Det ser ut til å være et ganske prekært behov for at VGs lederskribenter frisker opp kompetansemålene i grunnskolens læreplan for matematikk», skriver han.

Avdelingsleder for VG Kommentar og Debatt, Frithjof Jacobsen, legger seg helt flat når Faktisk.no tar kontakt og ber om dokumentasjon for påstanden:

– Dette er dessverre ikke en riktig gjengivelse av funnene i undersøkelsen, så her har vi gjort en feil, skriver han i en e-post.

Jacobsen viser til følgende avsnitt i CNNs omtale av undersøkelsen:

About one European in 20 in the countries CNN surveyed has never heard of the Holocaust, even though it’s less than 75 years since the end of World War II, and there are still tens of thousands of Holocaust survivors alive today.

– Det riktige prosenttallet er altså 5 prosent, eller én av 20 som CNN skriver, understreker Jacobsen.

Vil trykke rettelse

Avdelingslederen opplyser til Faktisk.no at årsaken til feilen sannsynligvis er at VG ble klar over CNNs undersøkelse gjennom en artikkel på nettstedet American Military News.

Skjermdump fra American Military News

– Her dukker 20 prosent opp i tittelen, og denne feilen har forplantet seg til vår lederartikkel, innrømmer Jacobsen.

Han opplyser at lederen vil bli rettet opp på nett, og at VG vil trykke en rettelse i morgendagens avis.

Riktig tall er 3,7 prosent

Undersøkelsen VG omtaler er utført av ComRes for CNN for å kartlegge omfanget av anti-semittisme i Europa. Til sammen 7092 respondenter i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Ungarn, Sverige og Østerrike er med i utvalget. Dataene er vektet slik at resultatene skal være representative for hvert enkelt land når det gjelder alder, kjønn og region.

De spurte i undersøkelsen har blant annet blitt spurt om sin kunnskap om holocaust:

19,2 prosent av de spurte oppgir at de vet veldig mye om holocaust, mens 47,7 prosent sier de vet nokså mye. 29,5 prosent mener de vet litt, og 3,7 prosent svarer at de aldri har hørt om holocaust. Det er langt færre enn 20 prosent, som VG skriver i lederen sin.

Når CNN omtaler undersøkelsen, skriver de at én av 20 europeere aldri har hørt om holocaust. Det tilsvarer 5 prosent, altså litt mer enn 3,7 prosent, som ifølge undersøkelsen er den nøyaktige andelen.

I lederartikkelen skriver VG også at «en av tre oppgir at de har hørt om det (holocaust journ.anm.), men vet ikke hva det var». Heller ikke dette er riktig gjengivelse av funnene i undersøkelsen.

CNN skriver «Meanwhile, a third of Europeans in the poll said they knew just a little or nothing at all about the Holocaust (...)». Det riktige er altså at én av tre sier at de vet litt eller ingenting om holocaust.

Tilsvar

Faktisk.no har spurt om VG vil kommentere konklusjonen, men har foreløpig ikke fått svar. Vi gjengir derfor deler av tilsvaret fra dokumentasjonsrunden i tilsvarsfeltet:

I lederen skriver vi «Ifølge en stor undersøkelse gjennomført blant voksne mennesker i syv europeiske land, publisert av CNN denne uke, har 20 prosent av europeerne aldri hørt om holocaust.»

Dette er dessverre ikke en riktig gjengivelse av funnene i undersøkelsen, så her har vi gjort en feil.

Vi vil rette opp dette i lederen på nett, og trykke en rettelse i morgendagens avis.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?