Faktisk.

Nei, det stemmer ikke at 45 prosent av kommuner med Sp-ordfører mangler jordmor­tilbud

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre.

Påstand

45 prosent av de 100 kommunene med Sp-ordfører har ikke jordmortilbud.

Mari Holm Lønseth, Høyre. VG, 13.05.2019

Konklusjon

Det er feil at 45 prosent av kommunene med Sp-ordfører ikke har jordmortilbud. Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) har brukt tall som viser hvilke kommuner som ikke er oppført som arbeidsgiver for en jordmor. Det er ikke det samme som at de mangler et jordmortilbud. Noen kommuner kjøper jordmortjenester gjennom interkommunale samarbeid, mens andre samarbeider med sykehus. Tar man hensyn til dette, er det bare seks kommuner i hele Norge som ikke har et jordmortilbud. Én av disse har ordfører fra Senterpartiet.

Påstanden er helt feil.

Flere fødeavdelinger står i fare for å bli nedlagt, og den såkalte «Bunadsgeriljaen» har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Senterpartiet støtter de bunadskledte aksjonistene, og har gått hardt til angrep på regjeringen for ikke å prioritere fødetilbudet.

13. mai gikk Høyre til motangrep i VG. «Sp svikter Norges kvinner», sa stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) og hevdet at nesten annenhver Senterparti-kommune mangler jordmor. «Sp-kommunene er verstingene», fastslo Holm Lønseth og tilføyde:

Skjermbilde fra VG.no.
45 prosent av de 100 kommunene med Sp-ordfører har ikke jordmortilbud. Til sammenlikning mangler det jordmødre i 37 prosent i 201 Ap-styrte kommuner, 35 prosent i 17 KrF-kommuner og 31 prosent i 74 kommuner med Høyre-ordførere.

Dagen etter gjentok Åshild Bruun-Gundersen (Frp) påstanden fra Stortingets talerstol:

For øvrig ser vi at Senterpartiet dessverre er på bunnen når det gjelder prioritering av gravide og fødende i kommunene, der de faktisk har makt. 45 av 100 kommuner med Senterparti-ordfører har ikke jordmortilbud overhodet.

Stemmer det at nesten halvparten av kommunene som har Sp-ordfører mangler jordmortilbud? Og står det så dårlig til i de andre kommunene som de to stortingsrepresentantene vil ha det til? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

Tall fra 2017

Holm Lønseth opplyser til Faktisk.no at hun har brukt KOSTRA-tall for 2017 for å finne ut hvilke kommuner som mangler jordmor. Slik har hun funnet minst 142 kommuner som har rapportert til SSB at de ikke hadde noen avtalte jordmorårsverk ved utgangen av 2017.

Deretter har Holm Lønseth sett på hvilke partier som har ordføreren i disse kommunene. Opplysninger om dette har hun funnet på Wikipedia, i Folkevalgtbasen og på kommunenes hjemmesider.

– Basert på det, er det konkludert med at 45 kommuner der Sp har ordføreren, manglet jordmor i 2017. Senterpartiet har i henhold til vår oversikt 100 ordførere. Det gir 45 prosent, skriver stortingsrepresentanten i en e-post til Faktisk.no.

– For Høyres del, har vi 74 ordførere og manglet jordmødre i 23 kommuner. Dette gir 31,1 prosent. For Arbeiderpartiets del er det 201 ordførere, hvorav 74 kommuner manglet jordmødre. Det utgjør 36,8 prosent.

Gir ikke et dekkende bilde

Tabellen Holm Lønseth har brukt som grunnlag, er ifølge seniorrådgiver Trond Ekornrud i Avdeling for personstatistikk i SSB hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Bare kommuner som selv er arbeidsgiver for en jordmor, er registrert.

Siden kommunene kan organisere jordmortjenesten på andre måter, gir ikke denne tabellen et dekkende bilde av situasjonen.

Ekornrud opplyser til Faktisk.no at tabellen Holm Lønseth har brukt, ikke tar høyde for følgende:

 • Eventuelle kjøp og salg av jordmortjenester over kommunegrenser.
 • Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om jordmortjenesten, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen. SSB har ikke opplysninger i register som gjør det mulig å fordele disse årsverkene mellom kommuner som inngår i samarbeidet.
 • Hvis kommuner kjøper jordmortjenesten fra spesialisthelsetjenesten (sykehus), vil heller ikke disse årsverkene være inkludert i statistikken. Disse årsverkene vil være registrert på de virksomhetene jordmødrene er ansatt i i spesialisthelsetjenesten.
 • Dersom jordmødre i en kommune ikke er ansatt i en virksomhet i kommunen som er registrert på næring 86.903 helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Enhetsregisteret, så vil ikke disse bli inkludert i statistikken. For enkelte kommuner kan dette være årsaken til at de står med 0 årsverk i de publiserte tallene.

– Det er med andre ord ikke korrekt å fastslå – basert på om en kommune står med 0 årsverk i de publiserte årsverkstallene – om den kommunen har eller ikke har tilbud om jordmortjeneste, skriver Ekornrud i en e-post til Faktisk.no.

Mer hensiktsmessige tall

SSB har også en annen måte å kartlegge kommunale helse- og omsorgstjenester på. Kommunene blir nemlig bedt om å fylle ut et skjema, hvor SSB blant annet spør om kommunen eller bydelen har jordmor som arbeider i svangerskapsomsorgen. Disse dataene blir ikke publisert.

Kommuner som svarer nei, får også spørsmål om de har tilgang på jordmor gjennom interkommunalt samarbeid, samarbeid med spesialisthelsetjenesten (sykehus) eller lignende. Kommunen blir også bedt om å svare på om dette tilbudet er i eller utenfor kommunen.

– Tallene fra denne datakilden er nok mer hensiktsmessig å bruke hvis formålet er å se om en kommune har et jordmortilbud eller ikke, skriver Ekornrud.

Han har gitt Faktisk.no en oversikt over svarene til kommunene. Mens Holm Lønseth har brukt KOSTRA-tall for 2017, har vi fått foreløpige tall for 2018, som er de mest oppdaterte.

Da disse ble publisert 15. mars, var det 17 kommuner som ikke hadde rapportert til SSB. Disse kommunene har Faktisk.no selv innhentet opplysninger fra.

Se oversikt over alle kommunene her.

Seks kommuner manglet jordmor

De foreløpige 2018-tallene fra KOSTRA og vår kartlegging av 421 kommuner og 15 bydeler i Oslo viser følgende:

 • 351 kommuner og 14 bydeler (84 prosent) hadde jordmor som arbeidet i svangerskapsomsorgen.
 • 65 kommuner (15 prosent) kjøpte jordmortjenester av andre kommuner, var del av et interkommunalt samarbeid eller hadde et samarbeid med spesialisthelsetjenesten (sykehus).
 • 5 kommuner og 1 bydel (1 prosent) hadde ikke noe jordmortilbud.

Trond Ekornrud i SSB opplyser til Faktisk.no at de endelige KOSTRA-tallene for 2017, der alle kommunene hadde rapportert, viser omtrent de samme prosenttallene.

Én Sp-ordfører

Mari Holm Lønseth har sett på tall som viser hvilke kommuner som ikke selv har jordmor ansatt. Det er ikke det samme som at de ikke har et jordmortilbud overhodet. Påstanden om at «45 prosent av de 100 kommunene med Sp-ordfører ikke har jordmortilbud» er altså helt feil.

Det var fem kommuner og én bydel i Oslo som manglet jordmor helt ved utgangen av 2018. Ordførerne kommer fra følgende partier:

 • Tre fra Ap.
 • Én fra Sp.
 • Én fra SV (SV har ordføreren i Oslo, mens lederen i bydelsutvalget i Frogner er fra Høyre)
 • Én fra Høyre.

Tilsvar

Mari Holm Lønseth har følgende tilsvar til konklusjonen:

– Gjennomgangen Faktisk.no har gjort, tilbakeviser ikke at over 150 norske kommuner ikke har jordmor ansatt, og at 45 % av kommunene styrt av Senterpartiet mangler jordmor. Dette er basert på offentlig tilgjengelige selvrapporteringstall fra SSB. Gjennomgangen Faktisk har gjort baserer seg på tall som ikke er offentlig tilgjengelige, og omhandler et annet spørsmål enn det jeg uttalte meg om i VG, nemlig spørsmålet om hvor mange kommuner som har interkommunalt samarbeid eller samarbeid med spesialisthelsetjenesten om jordmor, skriver hun i en e-post.

– I forbindelse med sitatsjekk, skulle jeg sørget for å presisere at det ikke omhandlet «jordmortilbud», men «jordmor» slik det omtales flere steder i saken. Jeg mener spørsmålet om de har egen jordmor er mest interessant, fordi kommunene har et ansvar for å gi alle kvinner og barn god omsorg. Jordmor er et grunnleggende tjenestetilbud kommunene bør ha kontroll over, ikke delegere til andre kommuner gjennom interkommunale samarbeid.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?