Faktisk.

I Norge er det snart to politifolk per tusen innbyggere

hovedbilde
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Påstand

Vi er nå godt på vei til å nå målet om to polititjenestefolk per tusen innbyggere.

Erna Solberg, Høyre. Tale til landsmøtet, 09.03.2017

Konklusjon

Ulike regnemåter og anslag avgjør om Norge vil nå målsettingen om to politiansatte per tusen innbyggere i 2019, 2020 eller i 2021. Dette er uansett nærme nok til at Erna Solberg har dekning for påstanden om at vi er på god vei til å nå dette målet.

Påstanden er helt sann.

Allerede i 2008 ble det uttalt som en målsetting at det i 2020 bør være to polititjenestepersoner per tusen innbyggere. Denne målsetingen er det blitt referert til en rekke ganger, senest i statsbudsjettet for 2017 (side 136).

Foto: NTB-Scanpix

Politidirektoratet måler den såkalte politidekningen hvert kvartal. Dette tallet sier hvor mange ansatte med politiutdanning det er i politiet, per tusen innbyggere. Tallet omfatter hele politietaten, inkludert spionjegerne i PST, byråkratene politidirektoratet og lærerne på politihøyskolene. Siden 2012 har utviklingen i politidekningen gått slik:

Som det framgår av grafen har politidekningen økt betydelig, for så å flate ut. Fra 2015 til 2016 sank politidekningen så vidt. Men ifølge en rapport fra Politihøyskolen og Politidirektoratet, som kom i 2016, er dagens opptak på politihøyskolene så høyt at Norge ligger an til å oppnå måltallet på to politiansatte i løpet av 2019, slik at årsgjennomsnittet i 2020 blir på minst to politiansatte per tusen innbyggere. I rapporten vises det til at politidekningen i årene som kommer vil avhenge av hva som besluttes om kapasitet og framtidig studentopptak ved politihøyskolene:

Fra rapporten "Analyse av utdanningskapasiteten ved Politihøgskolen i et 15 års perspektiv" fra 2016, side 33

Leder av forskergruppa politireform, ved politihøyskolen i Oslo, Vanja Lundgren Sørli, opplyser til Faktisk.no at det er knyttet en viss usikkerhet rundt akkurat når måltallet vil oppnås, og at det ifølge hennes beregninger kanskje ikke vil nås før i 2021.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?