Faktisk.

Regjeringen gjør det dyrere å være syk

Foto: Vidar Ruud / NTB

Påstand

Regjeringen gjør det [...] dyrere å være syk

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet. Dagsavisen, 07.10.2020

Konklusjon

I neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått å slå sammen de to egenandelstakene i frikortordningen. Endringen av ordningen fører til at rundt én million nordmenn i snitt må betale 607 kroner mer i egenandel, mens rundt 420 000 nordmenn i snitt vil spare 993 kroner i året. I tillegg foreslås det å bevilge 60 millioner kroner til spesielt utsatte grupper. Regjeringen regner med å spare rundt 149 millioner kroner på omleggingen. Samlet vil de syke dermed måtte betale litt mer i egenandel, dersom forslaget blir vedtatt.

Påstanden er helt sann.

Onsdag 21. oktober gikk Høyres nestleder Tina Bru ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Bru sikter blant annet til uttalelser fra Jonas Gahr Støre, som har sagt at regjeringen har gjort det dyrere å være syk.

– Nok en gang er Arbeiderpartiet nødt å snakke usant om Høyres politikk for å kunne konkurrere med Høyres politikk. Jeg tror de vet bedre selv. Det å påstå at vi gjør det dyrere å bli syk er en grov forvrenging av det som er sannheten i det forslaget vi har lagt frem, sa Bru til VG.

I samme artikkel fremholder Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol at det er riktig å si at det er blitt dyrere å bli syk. Uttalelsen det strides om ga Støre til Dagsavisen 7. oktober:

– Regjeringen gjør det billigere å være rik og dyrere å være syk, sa Støre.

Det er den siste delen av påstanden, altså at regjeringen gjør det dyrere å være syk, vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

Vil endre frikortordningen

Det er en foreslått endring av frikortordningen som er stridstemaet. Denne fungerer slik at dersom det du betaler i egenandel overstiger en viss grense (egenandelstaket), så slipper du å betale mer. I dag er frikortordningen delt i to:

  • Egenandelstak 1 dekker lege, psykolog, sykehusopphold, prøvetaking hos laboratorier og røntgeninstitutt, medisiner og næringsmidler.
  • Egenandelstak 2 dekker fysioterapi, tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser til utlandet.

Egenandelstakene er på 2460 kroner for del 1 og 2176 kroner for del 2. I statsbudsjettet for neste år har imidlertid regjeringen foreslått å slå sammen disse takene til ett egenandelstak på 3183 kroner. Det er dette tiltaket som Arbeiderpartiet mener vil gjøre det dyrere å være syk.

Dyrere for noen, billigere for andre

Ifølge regjeringens nettsider vil omleggingen føre til at:

  • De 188 000 pasientene som betaler mest i egenandel, vil spare 1453 kroner i året.
  • 419 500 brukere vil i snitt spare 993 kroner i året på endringen.
  • 1,03 millioner brukere i snitt må betale 607 kroner mer i løpet av et år. Ingen vil få mer enn 723 kroner i økte årlige utgifter.

I tillegg foreslås det å sette av 60 millioner kroner til ytterligere skjerming av utsatte grupper, som kan få problemer med høyere egenbetaling. Det skal skje ved at kommunene får 50 millioner kroner til formålet, mens Helsedirektoratet/Helfo får 10 millioner kroner til å forvalte og utrede skjermingsordninger.

Dersom vi ser på totalen av disse beløpene, ser vi at de syke i sum må betale mer med regjeringens foreslåtte ordning enn med dagens.

Dersom 1,03 millioner brukere i snitt må betale 607 kroner mer, må de samlet sett betale 625 millioner kroner ekstra. Dette er høyere enn summen av at 419 500 brukere i snitt sparer 993 kroner (416 millioner kroner), også hvis man legger på de 60 millionene som skal skjerme utsatte grupper. Basert på dette regnestykket vil staten utbetale rundt 146 millioner kroner mindre til neste år.

Utdaterte beregninger i statsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 fremgår det imidlertid at staten regner med å spare mer enn 146 millioner kroner på omleggingen. Der står det at endringen medfører en innsparing på anslagsvis 332,5 millioner kroner, hvorav 60 settes av supplerende skjerming av utsatte grupper.

Basert på dette regner regjeringen altså med å spare inn 272,5 millioner kroner på endringen (332,5 mill - 60). Kommunikasjonsrådgiver Andreas Keus i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer at forskjellen i tallene skyldes at tallene i statsbudsjettet baserer seg på gamle beregningsmetoder.

– Det er uheldig at to forskjellige modeller for beregning av budsjetteffekt ble benyttet, skriver Keus i e-posten.

Han opplyser videre at det på vanlig måte vil fremmes en tilleggsproposisjon for 2021-budsjettet for Stortinget.

– Der vil saken bli omtalt og de nye beregningene fra Helsedirektoratet vil bli lagt til grunn. Det innebærer at den netto besparelsen blir anslagsvis 149 millioner kroner, og ikke 272,5 millioner kroner som det står i det opprinnelige budsjettforslaget, skriver han.

Totalt budsjetterer regjeringen med at staten skal betale 6,64 milliarder kroner i refuserte egenandeler i 2021. De reduserte utbetalingene på 149 millioner utgjør rundt 2 prosent av budsjettposten.

Det er med andre ord riktig at forslaget vil gjøre det dyrere å være syk for mange, og dyrere for de syke som gruppe. Dermed har Støre sine ord i behold.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?