Faktisk.

Hva sa Frps Jøran Kallmyr om nazisym­boler i 2001?

Et avisutklipp av en ung utgave av Jøran Kallmyr (Frp) som forsvarer bruken av et nazisymbol har sirkulert på nettet i det siste. Er avisutklippet ekte?

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Et eldre avisutklipp av nåværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har blitt mye delt på Facebook og Twitter de seneste dagene. Avisutklippet er datert 5. desember 2001, og ser ut til å stamme fra gratisavisen Osloposten, som ikke gis ut lenger.

Flere Facebook-brukere har delt avisklippet sammen med en påstand om at Kallmyr ikke deltok i fakkeltoget som ble arrangert etter drapet på Benjamin Hermansen, men istedet fant det «riktigere, viktigere å vifte med nazistiske symboler i sakens anledning».

Påstanden ble også publisert på Dagsavisens debattside Nye meninger. Dagsavisen opplyser nå at de har slettet innlegget, etter å ha blitt gjort oppmerksomme på at det bygget på feilinformasjon.

Foto: Skjermdump/Facebook

Avisutklippet er ufullstendig, men viser et bilde av en ung Jøran Kallmyr. Han var formann i Oslo FpU på tidspunktet. Tittelen er «Unge Frpere bruker nazisymbol for å provosere».

Teksten i utklippet forteller at FpU publiserte en «fellesuttalelse om innvandring med en naziørn» på nettsiden sin. Kallmyr uttaler ifølge avisen, som en av flere, at han ikke skjønner at noen kan bli støtt av dette. Avissaken ble publisert samtidig som rettssaken mot de tiltalte i Benjamin Hermansen-drapet gikk for retten.

Fakkeltoget som det hevdes på Facebook at Kallmyr ikke gikk i, ble arrangert 1. februar 2001 i Oslo. Det er 10 måneder før saken i Osloposten ble trykket.

– Naziørn, MTV-logo og kristusstatue

Flere lesere har spurt om avisutklippet er ekte. Det er ikke mulig å finne igjen innholdet når man søker på google, og avisen ligger heller ikke i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Nasjonalbiblioteket skal ta vare på alt som har blitt publisert i Norge, men ikke alt er digitalisert og søkbart på nettet. Når Faktisk.no kontakter Nasjonalbiblioteket får vi istedet en kopi av den gamle papiravisen.

Faksimile: Osloposten 5.12.2001, Nasjonalbiblioteket

Utklippet som er delt på Facebook og Twitter er et bilde av en henvisning på forsiden. Saken er altså ekte.

I artikkelen inne i avisen står dette om nettsiden til FpU:

En naziørn, logoen til musikk-kanalen MTV i midten, en lolita foran en kristusstatue på den ene siden og en illustrasjon av muslimenes hellige sten Kaba i Mekka på den andre - disse fire elementene bruker FpU til å illustrere «Hva er utfordringene i vår kultur». Trykker du på tittelen kommer du til siden norskkultur.no, hvor du kan lese at muslimer har lett for å lyve, og hvor det advares mot utvanning av den norske kultur. Pekeren og illustrasjonen ligger i et dokument FpU kalles «fellesuttalelse om innvandring».

I saken er det også en faksimile av illustrasjonen på det som oppgis å være FpUs hjemmeside. Her er naziørnen synlig.

Kritikken mot FpU i saken kommer fra Tor Bach i det antifascistiske tidsskriftet Monitor, som vil forby bruk av nazistiske symboler i enkelte sammenhenger.

«Skjønner ikke kritikken»

I artikkelen i Osloposten er Kallmyr bedt om å kommentere illustrasjonen og kritikken avisen gjengir. Avisen siterer ham slik:

FpU-leder Jøran Kallmyr skjønner ikke kritikken.

– Alle montasjer kan bli tolket forskjellig, men dersom folk leser hele uttalelsen, vil de ikke knytte nazisme til oss.

– Hvorfor knytter dere nazi-symboler til partiets nettside?

– Vi ønsker å demme opp for ytterligheter. MTV-logoen er på en måte et symbol på media, som bare skaper informasjonskløft. Blir informasjonskløften større får vi mer intoleranse, som nazisme, mener Kallmyr.

– Så montasjen skal ikke forstås slik at dere mener vestlig kultur og nazisme holder kristne og muslimer adskilt?

– Nazismen er klar venstrepolitikk, mens vi står for liberalisme. Det vil være lite rasjonelt å knytte nazisme til FpU, fastholder Jøran Kallmyr. Han er ikke redd for at montasjen støter eller får noen til å misforstå.

– Gjort for å vise avstand

Faktisk.no har bedt Jøran Kallmyr om å se på artikkelen fra Osloposten. Han sier han ikke husket artikkelen før han så den delt på sosiale medier i forrige uke.

Kallmyr sier at han fremdeles mener det må være greit å bruke omstridte symboler, så lenge man tar avstand fra dem:

Det går klart frem av sammenhengen at vi brukte naziørnen for å illustrere noe vi tok avstand fra, nemlig nazismen. På samme måte brukte vi religiøse symboler for å ta avstand fra negative sider ved religion, og MTV-logoen for å problematisere informasjonskløften som kommer i kjølvannet av media.

Han mener også lenkingen til Norskkultur.no kan forsvares, siden det også var lenket til den antirasitiske siden Naziwatch.net.

– Jeg husker ikke nettstedene, men dette ble kun gjort for å illustrere ekstremisme både på høyre- og venstresiden.

Han viser til Tony Caffreys uttalelse «vi ville vise frem alle gærningene som finnes der ute».

Uttalelsen om at «nazismen er klar venstrepolitikk» er imidlertid noe Kallmyr vil gå tilbake på idag.

– Nazismen var en livsfarlig miks av sterk statlig kontroll og rasistisk ideologi. Den ligger nok langt utenfor dagens kjente venstre-høyre akse.

«Dypt krenkende»

Kallmyr sier han synes koblingen på sosiale medier mellom avissaken og drapet på Benjamin Hermansen er «dypt krenkende».

– Ungdom på Holmlia skal ikke måtte tro at deres justisminister en gang gikk rundt med nazieffekter. Det er ren løgn. Jeg har alltid tatt sterk avstand fra nazisme.

– Jeg gikk selv i fakkeltoget etter drapet på Benjamin Hermansen, sammen med flere andre medlemmer i FpU.

Fellesuttalelsen er arkivert

I internettarkivet Wayback Machine finner vi selve fellesuttalelsen det vises til i Oslopostens artikkel. Den er datert 23. november 2001, og arkivert 4. mai 2002.

Vi finner også en lenke til det som er kalt «Fellesuttalelse om innvandringpolitikk», datert 23. november 2001 på Akerhus FpUs nettsider. Under lenken står det:

«På vegne av hvert sitt fylkeslag har fylkesformennene Ove A. Vanebo (Buskerud FpU) og Tony Caffrey (Akershus FpU) formulert denne uttalelsen om innvandringspolitikk.» Denne lenken lar seg ikke åpne.

På Oslo FpUs side finner vi en lenke til en nyhet med tittel «Formann i Oslo FpU støtter fellesuttalelse!» datert 30. november 2001 på Oslo FpUs nettsider. Denne lenken lar seg heller ikke åpne.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?