Faktisk.

Nei, sjefen for barnevernet i Norge har ikke registrerte dobbelt­roller

Foto: Tine Poppe.

Påstand

Sjefen for barnevern i Norge, Mari Trommald, med flere dobbeltroller i barnevernet?

Bodøposten.no. Bodøposten.no, 27.04.2018

Konklusjon

Bodøposten.no insinuerer at direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har dobbeltroller. Årsaken er at Mari Trommald på Proff.no er oppført som daglig leder i fire virksomheter som driver med barnevern. Disse virksomhetene er imidlertid statlig eide underenheter av Bufdir. Bufdir har hele 194 underenheter, og Trommald er oppført som daglig leder av alle sammen. Dette skyldes en feil som Proff.no nå skal rette opp i. Trommald er bare direktør i Bufdir, og har ingen registrerte interesser som viser at hun har dobbeltroller i barnevernet.

Påstanden er helt feil.

Bodøposten.no omtaler seg selv som «en politisk uavhengig nettavis som hovedsakelig publiserer toppsakene i nyhetsbildet samt nyheter om Bodø og omegn». Nettstedet har imidlertid gjort seg bemerket med en rekke grove beskyldninger mot barnevernet og har flere ganger blitt beskyldt for brudd på presseetikken.

Barnevernet er også tema i en artikkel med tittelen:

Sjefen for barnevern i Norge, Mari Trommald, med flere dobbeltroller i barnevernet?
Foto: Skjermdump/Bodøposten.no.

I inngangen på saken refererer Bodøposten.no til avsløringer i media om dobbeltroller blant ansatte i barnevernet. VG har blant annet avslørt at flere titalls ansatte i barnevernet selger private barneverntjenester på si. I sin artikkel skriver Bodøposten.no:

Men disse skandalene har vært på lokalt nivå. Bodøposten.no kan idag avsløre at lederen for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) – sjefen for barnevernet i Norge – selv står oppført som daglig leder i en rekke foretak innen barnevernsbransjen.

Insinuerer dobbeltroller

Som dokumentasjon viser nettstedet til søk på Proff.no. Her kan man søke etter informasjon om bedrifter og andre virksomheter, og man kan søke på personer for å finne ut hvilke roller de har i ulike virksomheter.

Gjør man et rollesøk på Mari Trommald, får man opp at hun er daglig leder i Bufdir. Hun er ikke registrert med flere roller.

Foto: Skjermdump/proff.no.

Bodøposten.no har imidlertid søkt på fire virksomheter som driver med barnevern og fått opp at Trommald også er daglig leder av disse. Alle de fire virksomhetene er eid av Bufdir, men Bodøposten.no insinuerer likevel at Trommald har uheldige dobbeltroller i barnevernet.

– Uten rot i virkeligheten

I en oppfølgingssak dagen etter, skriver nettstedet at Bufdir viser til feil på Proff.no, og at direktoratet vil sensurere Bodøposten.no. Kommunikasjonsdirektør i Bufdir, Elisabeth Ørving, er sitert på følgende:

De nevnte institusjonene er statlige institusjoner underlagt en av fem regioner i Bufetat som styres av Bufdir. Mari Trommald er toppleder av Bufdir og Bufetat og sånn sett er toppleder for alle de statlige institusjonene underlagt Bufetat. At Proff.no er satt opp slik at toppsjefen for en organisasjon kommer opp som daglig leder for hver enkelt organisasjon, er noe vi ikke styrer.

Ørving avslutter med at:

Trommald har ingen eierinteresser i private barnevernsinstitusjoner, og artikkelen bør fjernes fordi den ikke har noen rot i virkeligheten og er med på å skape et feilaktig inntrykk.

– Vi stiller bare spørsmål

Redaktør i Bodøposten.no, Gunnar Andreassen, mener det går klart fram av artiklene han har publisert at Trommald ikke har uheldige dobbeltroller i barnevernet:

– Nei, vi stiller bare spørsmål om det. Så får Bufdir imøtegå påstanden og si at årsaken er en feil hos Proff.no. Det viste seg å stemme, så vi publiserte en ny artikkel dagen etter, sier han til Faktisk.no.

Foto: Skjermdump/Bodøposten.no.

– Har du hatt kontakt med Proff.no?

– Nei, men det var ingen grunn til å tvile på Bufdir.

– Hvorfor har du ikke fjernet eller rettet opp den første artikkelen?

– Det skulle kanskje stått en rettelse. Jeg var ikke klar over at folk ikke hadde oppfattet at det var en feil hos Proff, sier Andreassen.

– Men jeg forstår at noen kan misforstå. Det blir ofte litt sånn hysteri med en gang, folk klarer ikke å lese fakta. Jeg skal legge inn en rettelse med en gang.

194 underenheter

Det er ikke bare Bodøposten.no som sprer påstander om at Trommald har dobbeltroller i barnevernet. Dette er et stadig tilbakevennende tema i barnevernkritiske grupper på Facebook. Da den første artikkelen til Bodøposten.no ble delt i gruppen «Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet», var en av kommentarene:

Ja hva skal ma si?? Øverste leder for Barnevernet driver stort med dobbelt roller!!! På tide hu sparkes, fengsles... dette e jo grov korrupsjon!!!!

Proff.no er distributør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene, og viser juridisk informasjon og regnskapsdata for alle aktive norske foretak. Informasjonen er offentlig tilgjengelig i en rekke registre.

Foto: Skjermdump/proff.no.

Søker man på Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene, får man en oversikt over direktoratets underenheter. Hele 194 virksomheter er registrert som underenheter av Bufdir, inkludert de fire som Bodøposten.no navngir i sin artikkel.

Søker man på hver enkelt av de 194 virksomhetene i Proff.no, kommer Mari Trommald opp som daglig leder for alle. Hvorfor er det slik?

Må ikke registreres

Presseansvarlig Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene skriver i en e-post til Faktisk.no:

Underenheter har ingen plikt til å melde/få registrert daglig leder i og med at de ikke er selvstendige juridiske personer. Vanligvis legges det ikke inn daglig leder i disse.

De 194 underenhetene til Bufdir har altså ikke plikt til å melde inn hvem som er daglig leder, og i Brønnøysundregistrene står Trommald bare oppført som daglig leder i Bufdir – ikke i underenhetene.

Proff.no retter

Likevel står hun altså oppført som daglig leder i 194 ulike underenheter i Proff.no sin oversikt, i tillegg til for selve Bufdir. Faktisk.no ringer Proff.no, og får snakke med produktsjef for Proff Norden, Christian Griebenow. Han kan raskt konkludere med at det har skjedd en feil:

– Dette gir et feil bilde, og er noe vi skal rydde opp i med en gang. Her skulle det vært opplyst om at rollen som daglig leder bare gjelder den overordnede enheten.

Altså er ikke Marit Trommald daglig leder i disse underavdelingene, selv om det kan se sånn ut på Proff.no sine sider.

Alle de 194 virksomhetene er offentlig eid, og Trommald har verken eierinteresser i eller får utbetalt penger fra noen av dem. Bodøposten.no sin framstilling av mulige dobbeltroller gir derfor er et sterkt misvisende bilde.

Tilsvar

Redaktør i Bodøposten.no, Gunnar Andreassen, sier til Faktisk.no at han vil rette opp artikkelen slik at det går tydeligere fram at Mari Trommald ikke har dobbeltroller i barnevernet.

– Vi skulle lagt til i den første artikkelen at dette ikke stemte, sier han.

– Jeg var ikke klar over at folk fortsatt hadde den oppfatningen. Vi publiserte en ny artikkel da vi fikk beskjed om at dette skyldtes en feil hos Proff.no.

Da denne faktasjekken ble publisert, hadde ikke Bodøposten.no endret den misvisende tittelen. Den eneste endringen Faktisk.no kan se, er at det har blitt lenket til oppfølgingssaken. Den har tittelen «Bufdir viser til feil på proff.no i Trommald-saken, vil sensurere Bodøposten.no».

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?