Faktisk.

Så mange ganger har SAS-pilotene streiket de siste tolv årene

SAS-direktøren anklager pilotene i selskapet for en «streikekultur», og sier at det har vært seks streiker på tolv år. Det stemmer, men ikke alle streikene har vært like store. Her er oversikten.

hovedbilde
En SAS-pilot deler ut flygeblad på Youngstorget i forbindelse med streiken i selskapet, juli 2022. Terje Bendiksby / NTB.

Påstand

Dette er sjette gang pilotene streiker på tolv år.

Anko van der Werff, SAS. VG, 04.07.2022

Konklusjon

Både i 2019 og 2022 har det vært nordiske pilotstreiker i SAS. To norske streiker i 2015 og 2017 førte til kanselleringer, men omfattet ganske få personer. Den svenske pilotstreiken i 2016 var også en reell streik. Påstanden stemmer, dersom man også inkluderer 2010. Da deltok svenske SAS-piloter i en åtte timer lang sympatistreik.

4. juli ble det brudd i forhandlingene mellom flyselskapet SAS og fire pilotforeninger i tre skandinaviske land. Dermed ble 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige tatt ut i streik.

Like etter at streiken var et faktum, gikk direktøren for selskapet hardt ut mot pilotene:

– Vi snakker her om en streikekultur. Dette er den sjette gangen pilotene streiker på tolv år, sa Anko van der Werff, administrerende direktør i SAS.

Anko van der Werff er administrerende direktør i SAS. Foto: AFP.

De fleste har nok streiken i 2022 og kanskje også 2019 friskt i minne, men stemmer det at det har vært seks pilotstreiker i SAS de siste tolv årene?

Flere har tatt kontakt med Faktisk.no og lurt på om dette er riktig.

Mange konflikter

At det har vært mange konflikter i SAS, er i alle fall ikke til å stikke under stol, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

Særlig i forbindelse med kollektivavtaleforhandlingene blir det ofte bråk, forteller flyanalytikeren.

– I SAS kommer kollektivavtalene opp cirka annethvert år. Det betyr seks kollektivavtaleoppgjør på tolv år.

Elnæs påpeker at en streik er en streik, uansett hvilket av de tre landene den er i – men at omfanget selvsagt blir større når det er streik i alle tre land, slik det har vært i 2019 og 2022.

Disse streikene viser SAS til

Pressesjef i SAS, Tonje Sund, opplyser at det har vært pilotstreiker i SAS i 2010, 2015, 2016, 2017 og 2019.

– Nå er vi i 2022 og på den sjette streiken på tolv år, i gjennomsnitt annethvert år, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

Tonje Sund, pressesjef i SAS. Foto: SAS AB.

Faktisk.no har sendt den samme oversikten til Fafo-forsker og streikeekspert Kristine Nergaard. På spørsmål om det stemmer at det har vært seks streiker på tolv år, skriver hun «tja».

– Det spørs på måten man teller. Det har vært nordiske streiker i 2019 og 2022 (alle land). Den svenske streiken i 2010 kan man nok se bort fra. De andre fem er reelle streiker, skriver hun på e-post.

Nergaard utdyper resonnementet sitt:

  • To norske streiker i 2015 og 2017 førte til kanselleringer, men omfattet ganske få personer. Den siste førte til enighet før en større opptrapping.
  • Den svenske fra 2016 var også en reell streik, skriver Nergaard og viser blant annet til årsrapporten til Medlingsinstitutet fra 2016.

Dermed er vi oppe i fem reelle streiker. Hva med streiken i 2010? Den er mer «tvilsom», mener Nergaard. Streiken i 2010 gjaldt en konflikt der SAS ikke var part, men der svenske piloter deltok i en åtte timer lang sympatistreik.

– Den kortvarige sympatistreiken gjaldt alle svenske flyselskaper, ikke bare SAS. Hovedkonflikten gjaldt fire regionale flyselskaper. Dette kan vanskelig kalles en SAS-streik, selv om også SAS ble berørt, skriver Nergaard.

Her følger en oversikt over streiker i SAS – kronologisk:

2010: Sympatistreik

SAS var ikke part i konflikten mellom Svensk pilotförening og flyselskapet Avia Express. Bakgrunnen var at Avia Express ville si opp sine 80 piloter, for å leie inn piloter utenfra.

Etter flere måneders konflikt tok den svenske pilotforeningen ut medlemmer i fire svenske flyselskaper i en tidsbegrenset streik i mai og juni 2010. I tillegg deltok alle pilotforeningens 2000 svenske medlemmer i en åtte timer lang sympatistreik.

Sympatistreiken var planlagt den 9. juni, men ble flyttet én uke og gjennomført 16. juni fra klokken 05 til 13.

8. juni skrev VG at SAS hadde kansellert mange av morgendagens flyvninger, og nå jobbet med å «avkansellere» etter at streiken var utsatt. Ifølge SVT Nyheter ble 107 SAS-avganger innstilt under sympatistreiken.

Det stemmer altså at SAS-piloter streiket og at selskapet ble rammet av streik i 2010.

2015: Streik i Norge

Piloter organisert i Norske SAS-flygeres Forening gikk ut i streik etter brudd i meglingen med selskapet om en ny tariffavtale. Mens den svenske, den danske og den andre norske pilotforeningen hadde sagt ja til avtalen, var seks norske piloter alene om å streike, skrev Aftenposten 21. mai 2015.

I første omgang ble seks personer tatt ut i streik, med varsel om gradvis opptrapping. Ifølge Nergaard var totalt om lag 20 medlemmer i streik.

Etter en ukelang streik kom partene til enighet. Totalt 30 flyvninger ble kansellert, og 6000 passasjerer berørt, men ifølge SAS kom alle berørte passasjerer fram dit de skulle, skrev NTB 28. mai.

2016: Svensk streik

Etter strandede forhandlinger om en ny kollektivavtale for piloter, varslet Svensk Pilotförening (SPF) i slutten av mai 2016 at de ville ta ut medlemmer i streik. 10. juni meldte E24 at 400 SAS-piloter var tatt ut i streik i Sverige.

Streiken rammet titusenvis av passasjerer. Flere fly i Oslo ble også innstilt, men hovedsakelig rammet den flytrafikk i Sverige og mellom Sverige og Norge.

14. juni ble partene enige og streiken avsluttet.

Mens svenske piloter gikk ut i streik i 2016, ble en norsk pilotstreik i SAS avverget etter nesten 18 timers mekling på overtid. Torstein Bøe /Scanpix.

2017: To streikende piloter – unngikk opptrapping

Mens svenske og danske piloter inngikk ny kollektivavtale med SAS, sa norske piloter nei og varslet streik i september 2017.

Konflikten omfattet SAS-piloter organisert i Norsk Flygerforbund (LO) og Parat.

Ifølge Parat ble to piloter tatt ut i streik. Aftenposten skrev 13. september at streiken ikke hadde vært merkbar fram til da.

Fra 14. september hadde pilotene varslet full opptrapping. SAS kansellerte rundt 100 flyvninger for å være forberedt på en opptrapping.

14. september var streiken avblåst og NTB meldte at trafikken ville gå som normalt fra ettermiddagen.

2019

Fredag 26. april ble det brudd i meklingen mellom SAS og piloter i fire forbund i Danmark, Sverige og Norge. Rundt 1400 medlemmer ble tatt ut i streik.

Striden stod i hovedsak om arbeidstid, turnusplanlegging og lønn, ifølge NTB, som skrev at over 4000 avganger ble innstilt. Etter en uke ble partene enige om en ny kollektivavtale.

Anslag på antall rammede passasjerer varierer noe. Aftenposten skrev senere at streiken rammet opp mot 360 000 passasjerer og at den totale effekten på selskapet lå på rundt 590 millioner norske kroner.

2022

SAS-pilotene og ledelsen i selskapet har forhandlet om en ny avtale siden november i fjor.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet.

Mandag 4. juli ble det brudd i forhandlingene, og rundt 900 piloter fra fire forbund i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik.

SAS meldte 14. juli at det per dags dato hadde innstilt over 2500 fly og at streiken påvirket over 270 000 passasjerer. Kostnadene av streiken var på det tidspunktet beregnet til mellom 100-130 millioner svenske kroner per dag, eller totalt mellom 1 og 1,3 milliarder svenske kroner.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?