Faktisk.

Bomsatsene er noe både Høyre, Venstre, KrF og byråds­par­tiene er enige i

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Påstand

Bomsatsene er noe både H, V, KrF og byrådspartiene er enige i. Samtidig har en samferdselsminister fra Frp skrevet under den avtalen. Så det virker som mange ønsker å legge skylda på Miljøpartiet De Grønne. Og det er med respekt å melde bare tøv.

Raymond Johansen, Arbeiderpartiet. Dagsrevyen, 08.10.2017

Konklusjon

Raymond Johansen har rett når han hevder at det er bred politisk enighet om bompengesatsene i Oslo. Den reviderte avtalen som omhandler bompengeøkningen, som trådte i kraft forrige uke, er vedtatt i flere instanser av folkevalgte politikere fra både Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og MDG. Forslaget ble endelig vedtatt av et enstemmig storting. Avtalen kan ikke tilskrives MDG alene.

Påstanden er helt sann.

Mandag 2. oktober ble det innført såkalt tids- og miljødifferensiering i bomringen i Oslo. Dette innebærer, i tillegg til en generell prisøkning, at det nå koster mer å passere bomringen i rushtiden enn andre tider på døgnet. I tillegg er det dyrere å kjøre igjennom bomringen hvis du har dieselbil enn hvis du kjører bensinbil.

Ikke alle er like fornøyde med de nye bompengesatsene. Et mye delt innlegg på NRK Ytring med tittelen «Derfor provoserer MDG» ble lest av mange, og la også grunnlaget for en reportasje om bompengene på NRK Dagsrevyen i går. Her ble forfatteren av innlegget, lektor Kirsten Elisabeth Lunde, intervjuet, og budskapet var en tydelig kritikk av bompengeordningen. Ordningen ble karakterisert som usosial, og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble holdt ansvarlige.

– Bare tøv

MDG, som har byråden for miljø og samferdsel i Oslo i Lan Marie Berg, har riktignok profilert seg på økte bompenger, men er det virkelig dette partiet som står bak forrige ukes endringer?

Ifølge NRK Dagsrevyen kunne ikke MDG stille til intervju. Det gjorde derimot byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet. Johansen sa følgende til NRKs reporter:

Bomsatsene er noe både Høyre, Venstre, KrF og byrådspartiene er enige i. Samtidig har en samferdselsminister fra Frp skrevet under på avtalen. Det virker som mange ønsker å legge skylde på Miljøpartiet De Grønne. Og det er med respekt å melde bare tøv.

Stemmer det Aps Raymond Johansen påstår? Er det bred politisk enighet om bomsatsene i Oslo?

Endelig vedtatt av enstemmig storting

Å innføre bompenger er en lang prosess. Aller først må det være et politisk ønske lokalt om å innføre bompenger. Hvis det er enighet om dette kan det fattes et såkalt prinsippvedtak. Etter dette lager Statens vegvesen et endelig forslag til bompengeordning, som kommunene og fylkeskommunene som er berørte av forslaget stemmer over.

Hvis vedtaket får flertall, kan saken sendes videre til Vegdirektoratet, som igjen sender saken til Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren legger deretter frem saken som en proposisjon for Stortinget. Deretter stemmer, eller voterer, Stortinget over forslaget.

Den siste bompengeøkningen i Oslo er innført som en del av Oslopakke 3. Dette har skjedd:

  • Ny revidert avtale ble inngått allerede 5. juni 2016, mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
  • Fylkestinget i Akershus var de første til å stemme over avtalen 13. juni 2016. Avtalen ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer. Bare Frp stemte mot. Alle de andre partiene stemte for. MDG har forøvrig bare tre av 43 representanter i fylkestinget.
  • Oslo bystyre stemte over forslaget 22. juni 2016. Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling ble vedtatt, mot 7 stemmer. Frp og Rødt stemte imot, mens resten av partiene stemte for. MDG har 5 av 59 representanter i bystyret.
  • Saken ble deretter oversendt regjeringen ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som 5. april 2017 la frem et forslag til Stortingsvedtak i Prop. 86 S (2016 –2017): «Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster».
  • Proposisjonen ble endelig vedtatt av et enstemmig storting 19. juni 2017. Det ble samtidig stemt over flere tilleggsforslag fra MDG og ett fra Frp, men alle ble nedstemt. MDG hadde én stortingsrepresentant forrige stortingsperiode.

Nytt takstsystem i bomringen i Oslo ble innført 1. oktober 2017. Det gir, blant annet, disse utslagene:

  • Passering med bensinbil/ladbar hybrid i utenom rush: 44 kroner
  • Passering med dieselbil utenom rush: 49 kroner
  • Passering med bensinbil/ladbar hybrid i rushtiden: 54 kroner
  • Passering med dieselbil i rushtiden: 59 kroner

Rushtid regnes ifølge Fjellinjen som mellom klokken 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00. Tillegget skal ikke kreves inn på lørdag og søndag, og heller ikke på offisielle fridager, julaften, nyttårsaften, onsdag før påske og i juli. Fjellinjen har også publisert en oversikt over tidligere priser for bomringpassering i Oslo og Bærum.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?