Faktisk.

Nei, det går ikke fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke

hovedbilde
Foto: Ethiopian Airlines

Påstand

Hver uke går det fem fulle fly fra Oslo til Etiopia.

Hege Storhaug, Human Rights Service. Rights.no, 16.11.2017

Konklusjon

Det går ikke fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke. Det oppgis ikke tall på hvor mange som flyr denne ruten helt fra Oslo, men i snitt går det på 115 passasjerer under mellomlanding i Stockholm. Beregninger gjort på bakgrunn av publiserte data fra svenske luftfartsmyndigheter og Ethiopian Airlines tilsier at flyene i snitt har rundt 70 passasjerer med seg når de tar av fra Gardermoen. Når det er 270 plasser i flyet, blir det feil å si at det går fem fulle fly fra Oslo til Etiopia hver uke.

Påstanden er helt feil.

Hege Storhaug, leder av Human Rights Service (HRS), har skrevet en artikkel på organisasjonens hjemmeside der tittelen er:

Fem fulle fly i uken fra Oslo til Etiopia/Somalia med flyktninger.

I ingressen står det:

Hver uke går det fem fulle fly fra Oslo til Etiopia. Først og fremst somaliere tar turen. «Flyktningene» er altså på besøk til hjemlandet.

Videre skriver Storhaug:

Gjennom årene har HRS opplevd at norsksomalisk ungdom har blitt lurt med til Etiopia, for så å ende opp i Somalia på lange, ufrivillige opphold. (...). Dette er altså en mye brukt reiserute for somaliere. Det interessante er også at i snitt betaler somaliere i Norge 19 900 kroner skatt i året.

Artikkelen var blant de aller mest delte sakene i landet på sosiale medier fredag 17. november, og ble bare den dagen delt 8796 ganger i sosiale medier.

I tillegg til at artikkelen ble delt på HRS og Hege Storhaugs Facebook-sider ble den også delt på siden «Slå ring om Norge», som har 37 000 følgere og på siden til Norgespartiet, som har 16 600 følgere.

- Fulle fra Gardermoen

Bare i tittelen og i ingressen er det flere faktuelle påstander:

  1. Fem fulle fly går hver uke fra Oslo til Etiopia.
  2. Det er først og fremst somaliere som reiser på denne ruten.
  3. De som reiser er flyktninger.
  4. De som reiser skal besøke hjemlandet Somalia.

Vi skal først og fremst se på påstand nummer én, som også er tittelpoenget i saken, men vi skal også undersøke om Rights.no har dokumentasjon for påstand to, tre og fire.

Når det gjelder påstanden om de fulle flyene og hvem som fyller dem, blir det i artikkelen ikke henvist til andre kilder enn en anonym person som sier følgende til Rights.no:

Etiopian air har nå 5 fulle fly i uken fra Oslo til Addis Abeba. Kort stopp i Stockholm for å plukke opp flere ferierende hvis ledige seter. Videre til Somalia tar de nok bil.

Ifølge Rights.no er personen bak uttalelsen «en person som arbeider i et felt med tett innsyn».

Den overordnede problemstillingen i saken til Rights.no er godt kjent. Personer som har oppgitt et beskyttelsesbehov besøker sine hjemland. Enhetsleder for asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), Pernille Schulerud Søland, sier det slik:

Vi har hatt noen slike saker, men ikke mange.

Problemstillingen ble også trukket fram i en rapport om bydel Grønland i Oslo som ble publisert i oktober. I valgkampen oppfordret integreringsminister Sylvi Listhaug lærere og andre som får høre om slike hjemreiser til å melde fra til UDI.

Det oppsiktsvekkende ved saken til Rights.no er først og fremst deres beskrivelse av omfanget. Når de blir bedt om å dokumentere dette svarer Hege Storhaug slik:

Politiet har jo vært oppgitt lenge. Politikerne under Bondevik II, ved blant andre Kari Lise Holmberg, prøvde å stoppe somaliere fra å ta seg til naboland som Etiopia, for å stoppe dem fra å reise over land og inn til hjembyene og eiendommene sine de etablerte der mens de var flyktninger her.

Mer trafikk fra Stockholm

Det er tilgjengelige offentlige data som til sammen forteller en god del om flytrafikken mellom Norge og Etiopia. Den omtalte flyruten betjenes av Ethiopian Airlines, som siden 26. mars i år har de flydd fem avganger i uka fra Oslo. Alle fem dagene går ruten fra Oslo, via mellomlanding i Stockholm og videre til Addis Abeba.

Dette er den eneste direkteruten fra Skandinavia til Etiopia. Passasjerstatistikk som svenske Swedavia publiserer viser at det reiste 14 916 personer direkte mellom Stockholm og Addis Abeba i Etiopia andre kvartal i år. Swedavia tilsvarer norske Avinor, de eier og driver flyplasser.

Faktisk.no har etterspurt tilsvarende tall fra norske Avinor, men her i landet blir ikke slike tall publisert fordi de anses som forretningshemmeligheter. Da blir spørsmålet: Hva det er mulig å si med grunnlag i de svenske tallene, samt publisert informasjon fra flyselskapet Ethiopian Airlines?

På forespørsel fra Faktisk.no bekrefter talskvinne Victoria Ström i Swedavia at tallet de oppgir er passasjerer som har gått på eller av flyene i Stockholm. De som reiser mellom Oslo og Addis Abeba er altså ikke inkludert i dette tallet. Vi kaller personene som reiser mellom Sverige og Etiopia for «svenske passasjerer».

Med mindre det er helt spesielle sesongvariasjoner så er passasjertallet på en rute stort sett det samme begge veier, får Faktisk.no opplyst. Dersom vi deler tallet som viser totaltrafikk begge veier (14 916) på to finner vi at anslagsvis 7450 svenske passasjerer reiste fra Stockholm til Addis Abeba andre kvartal i år.

Kvartalet besto av 13 uker, noe som gir totalt 65 flyavganger. I snitt var det da 115 «svenske passasjerer» på hvert fly.

Beregning Oslo

De dokumenterte tallene fra Sverige gjør at vi kan slå fast at det ikke er dekning for påstanden til Rights.no. Likevel kan vi bruke tall fra Sverige og fra Ethiopian Airlines til å beregne et trolig passasjertall fra Oslo til Addis Abeba.

I hele andre kvartal brukte flyselskapet en Boeing 787 - Dreamliner på ruten. Den tar 24 passasjerer i businessklasse og 246 passasjerer i turistklasse - til sammen er det 270 passasjerseter i flyet.

Det maksimale antall passasjerer som kan ha reist fra Oslo/Stockholm til Addis Abeba i andre kvartal er 17 550 (65 avganger X 270 plasser i flyet).

Ethiopian Airlines oppgir at de samlet sett har et passasjerbelegg på 68,6 prosent. Hvis vi antar at andelen passasjerer på ruten er tilsvarende selskapets gjennomsnittbelegg, betyr det at rundt 12 000 personer benyttet seg av denne flygningen i løpet av andre kvartal.

Hvis vi tar anslaget over totalt passasjertall (12 000) og trekker fra antallet reisende fra Stockholm (ca. 7450), kommer vi til at det er 4550 plasser igjen, som var fylt opp med passasjerer fra Oslo.

Det er anslagsvis flere reisende fra Stockholm enn fra Oslo. Ifølge dette anslaget var det i snitt 70 passasjerer i flyet da det lettet fra Gardermoen. Det vil si at flyet anslagsvis var 26 prosent fullt.

At det er flere passasjerer fra Sverige enn fra Norge er ikke unaturlig. OECD statistikk viser at det bor omtrent dobbelt så mange somaliere og etiopiere i Sverige, som det det gjør i Norge.

Knutepunkt

Det er ikke bare etiopiere eller somaliere som reiser med denne flygningen. Ethiopian Airlines har ekspandert kraftig di siste årene og er ifølge Flight GlobalAfrikas største flyselskap. De frakter hvert år mer enn sju millioner passasjerer til og fra 122 destinasjoner. Selskapet dekker hele det afrikanske kontinentet og rutene via Addis Abeba er naturlig forbindelse for mange reisende til hele Afrika, særlig den østlige, den sentrale og den sørlige delen av kontinentet.

Rights.no skriver at det først og fremst er somaliere som reiser på ruten mellom Oslo og Addis Abeba, men de oppgir ikke noe kildegrunnlag for denne opplysningen. I en ironisk e-post til Faktisk.no skriver Storhaug dette:

Det «nye» er at Etiophian Air åpnet direkte rute (pluss via Arlanda) i 2014, og det går så det suser for flyselskapet med Ola og Kari på ferie i Etiopia.

Videre viser hun til at også Turkish Airlines, Lufthansa og Emirates har ruter til Addis Abeba. Når Faktisk.no etterspør dokumentasjon for påstanden om at det først og fremst er somaliere som reiser på denne ruten, svarer hun at den dokumentasjonen kan vi hente inn selv:

Her er det bare for Faktisk.no å ta med sovepose og installere dere en uke på Gardermoen, snakke med somalierne i innsjekkingen med norske pass i hånden og deretter informere oss borgere om hvordan våre skattepenger og gjestfrihet utnyttes.

Rights.no skriver også at de som reiser er «flyktninger», i hermetegn. Det er naturlig å tolke det som at de mener at de fleste som flyr denne ruten har kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere uten å ha noe reelt beskyttelsesbehov. Hvis man ser på kommentarfeltet under posten på Facebook er det tydelig at det også er slik saken blir oppfattet.

Rights.no har ikke lagt fram dokumentasjon på at det er denne gruppen som dominerer blant passasjerene. Ei heller på at passasjerene som reiser skal på besøke hjemlandet Somalia.

Faktisk.no har etterspurt passasjerdata fra Ethiopian Airlines, men har foreløpig ikke fått oversendt denne informasjonen.

Tilsvar

Rights.no og Hege Storhaug har ikke besvart henvendelsen fra Faktisk.no om å kommentere vår konklusjon.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?