Faktisk.

Nei, Oslo-politiet ble ikke bygget ned økonomisk under de rødgrønne

Jon Helgheim
Jon Helgheim Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Påstand

Oslo-politiet, som ble bygget ned økonomisk under de rødgrønne, har blitt bygget opp under denne regjeringen

Frp, Jon Helgheim. Politisk kvarter, 12.06.2018

Konklusjon

Det er helt feil at Oslo-politiet ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen. I perioden med rødgrønne statsbudsjetter økte Oslo-politiets budsjetter fra 1,3 milliarder kroner i 2006 til 2 milliarder kroner i 2013. Oslo-politiets budsjett under rødgrønn regjering økte i alle år unntatt 2013, dette gjelder også dersom man justerer for inflasjon.

Påstanden er helt feil.

Etter en omfattende artikkel i VG om gjengkriminalitet på Holmlia i Oslo, har debatten gått om hvordan politikere og politiet skal håndtere problemet.

Flere høytstående politikere i regjeringspartiet Frp, som har hatt det politiske ansvaret for justissektoren de siste fem årene, har markert seg i debatten. Blant annet partileder Siv Jensen, som skrev følgende melding på Facebook etter reportasjen:

Kriminelle gjenger skal knuses. Vi skal ikke ha svenske tilstander, men et trygt Norge. Det må bli slutt på naiv snillisme. Vi må satse på politiet og en streng innvandringspolitikk. Enig?

Møtte Raymond Johansen til debatt

Frps innvandringspolitiske talsmann og stortingsrepresentant Jon Helgheim møtte Oslos byrådsleder Raymond Johansen til debatt om tematikken i Politisk kvarter tirsdag 12. juni. I en diskusjon om ressurssituasjonen for Oslo-politiet, kom han med følgende uttalelse:

Det er kommet mer penger. Spesielt Oslo-politiet, som ble bygget ned økonomisk under de rødgrønne, har blitt bygget opp under denne regjeringen.

Det er påstanden om at Oslo-politiet ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

Viser til ett år med budsjettkutt

Helgheim viser til følgende dokumentasjon for sin påstand, i en e-post til Faktisk.no:

Mitt utsagn er basert på endringen i budsjettet for Oslo Politidistrikt fra 2012 til 2013, som var siste året de rødgrønne hadde ansvaret.

Han viser til at budsjettet ble redusert fra 2110 millioner kroner i 2012 til 2059 millioner kroner i 2013.

Vi økte dette umiddelbart opp til 2116 mill i 2014 og har totalt sett styrket politiet mer hvert år enn de rødgrønne.

Dette viser budsjettene

Det stemmer at Oslo-politiets budsjett ble kuttet med 2,4 prosent fra 2012 til 2013. Det stemmer også at regjeringen Solberg hadde overtatt styringen i 2014.

Slik var budsjettutviklingen for Oslo politidistrikt under den rødgrønne regjeringen:

Som grafen viser, fikk Oslo-politiet mer penger i alle år unntatt 2013. Det har også vært en markant oppgang fra 1,3 milliarder kroner i 2006 til 2 milliarder kroner i 2013.

I 2014 hadde Solberg-regjeringen overtatt. Stoltenbergregjeringen la frem et budsjett for dette året, men budsjettet som ble vedtatt for 2014 ble fremmet av Solberg-regjeringen, gjennom en tilleggsproposisjon.

Økte under flere regjeringer

En annen endring som skjer i budsjettet for 2014, er at Oslo politidistrikt ikke lenger er en egen post på statsbudsjettet. Herfra og ut blir politidistriktet tildelt sin del av den totale rammen fra Politi- og lensmannsetaten.

Tallene viser tydelig at det er helt feil å hevde at politiet i Oslo ble bygget ned økonomisk under den rødgrønne regjeringen. Siden år 2000 har budsjettene økt jevnt og trutt, også under andre regjeringer:

Dersom vi justerer for inflasjon til 2017-kroner, ser det slik ut:

Tilsvar

Frps Jon Helgheim har følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Jeg burde sagt at de startet en nedbygging som vi stoppet. Dessverre er det ikke alltid like lett å ta med alle nyanser og forbehold i en hektisk radiodebatt. 
Embed artikkel

Les også

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?