Faktisk.

Nei, en testmetode for covid-19 ble ikke patentert i 2015

Gorm Kallestad / NTB

Påstand

En testmetode for covid-19 ble patentert i 2015.

Facebook-innlegg. Facebook, 15.10.2020

Konklusjon

Det er ikke riktig at en testmetode for covid-19 ble patentert allerede i 2015. Påstanden er basert på en misforståelse av hvordan patentsystemet fungerer. Den første patentsøknaden for en ny biometrisk testmetode ble registrert i 2015, men hadde ingenting med covid-19 å gjøre. Siden da har det blitt registrert flere søknader, og det er først i en søknad fra mai 2020 at covid-19 er nevnt. Et bilde som ble brukt som «bevis» på at en testmetode for covid-19 ble patentert i 2015, er nå slettet fra et dansk nettsted.

Påstanden er helt feil.

En feilaktig påstand om at en test for koronaviruset SARS-CoV-2 ble patentert i 2015, sprer seg for tiden i sosiale medier. Bakgrunnen for påstanden er et bilde av en patent-database, der en oppfinnelse som er oppført som en korona-test, har en «prioritetsdato» fra 2015.

Dette bildet av patent-databasen Espacenet har blitt delt som «bevis» for at en covid-19-test ble patentert i 2015. Skjermbilde fra Facebook.

Dette bildet har blitt delt i flere Facebook-innlegg i Norge. De som deler bildet ser ut til å mene at koronaviruspandemien enten var planlagt på forhånd, eller at «noen» har forutsett den, og på en eller annen måte profiterer på konsekvensene av pandemien.

Bildet ser ut til å stamme fra det danske nettstedet corona-information.dk, der et bilde av patent-databasen lå på en underside med tittelen «Planlagt». Bildet er nå slettet, men finnes i en arkivert versjon.

De danske faktasjekkerene i TjekDet har omtalt corona-information.dk som en «katalog av konspirasjonsteorier».

At koronatest-patentet skal stamme fra 2015, bygger imidlertid på en misforståelse. Oppfinnelsen det er snakk om, hadde opprinnelig ingenting med covid-19 å gjøre.

Misforståelser

Corona-information.dk skrev:

I 2015 blev et 'System og metode til testning af COVID-19' patenteret af Richard Rothschild sammen med en hollandsk regeringsorganisation. Fik du det? I 2015 - fire år før covid-19 overhovedet eksisterede - blev der udviklet en testmetode for COVID-19, se nedenstående billed og link.

Med unntak av spørsmålet «Tok du den?», er alle setningene i dette avsnittet feilaktige. Rotschild har ikke patentert noe «system og metode for testing av covid-19» i samarbeid med en nederlandsk regjeringsorganisasjon.

Espacenet, som bildet er hentet fra, er en database som samler patenter og patentsøknader fra hele verden. Den drives av det Europeiske patentkontoret, ikke av nederlandske myndigheter.

Det finnes også en versjon av siden med et norskspråklig grensesnitt.

Definisjoner

Søker man på det aktuelle patentet på engelsk, får man dette resultatet:

Skjermbilde fra Espacenet.

Her kan man se en rekke ulike datoer, som ifølge Patentstyret kan defineres slik:

  • Priorities (prioritet): Prioritetsretten kan brukes til å søke om et patent i et nytt land, basert på en oppfinnelse eller lignende som opprinnelig ble patentert i et annet land, med samme innleveringsdato som den første søknaden. For dette patentet er den første prioritetsdatoen 2015-10-13 (13. oktober 2015).
  • Application (søknad): Søknadsnummeret hos det amerikanske patentkontoret USPTO med dato for innlevering, i dette tilfellet 2020-05-17 (17. mai 2020).
  • Publication (offentliggjøring): Normalt gjøres patentsøknader allment tilgjengelig 18 måneder etter innlevering. Etter denne datoen er det mulig å finne dem i databaser som Espacenet. Denne søknaden har publiseringsdato 2020-09-03 (3. september 2020).

Endret til covid-19-test i mai

Ifølge Patentstyret er den første søknaden som ble levert i USA i 13. oktober 2015, en såkalt «provisional application» eller en provisorisk søknad. Slike søknader blir ikke publisert offentlig.

Senere søknader basert på den første søknaden, tilsier imidlertid at det dreier om et system som skal behandle og analysere biometriske data. I disse søknadene ble covid-19 ikke nevnt.

Søknaden er en del av en gruppe søknader som er såkalt «continuation-in-part». Dette er et system som gjør at man tar med seg en del av en tidligere patentsøknad inn i en ny og fører denne videre. Vi har ikke dette systemet i Norge eller Europa.

Covid-19 kommer først inn i bildet for denne patentsøknaden den 17. mai 2020, altså flere måneder etter at Verdens helseorganisasjon hadde erklært en pandemi

Det er denne datoen som i databasen Espacenet er oppført som for «Application». At oppføringen også har en dato fra 2015, skyldes at de tar med seg en «prioritetsdato» fra den første søknaden som ble registrert.

Patentsøknaden som nevner en covid-19-test, er foreløpig under behandling.

Med andre ord har de som sprer bildet fra Espacenet misforstått både hvordan de forskjellige datoene brukes i databasen, og hva slags oppfinnelse som opprinnelig ble forsøkt patentert.

Gjenganger

Påstander om at koronaviruset var kjent før covid-19 begynte å spre seg i desember 2019, går igjen i konspirasjonsteorier om viruset.

I september faktasjekket Faktisk.no en påstand om at Norge og andre land handlet med covid-19-tester allerede i 2018. Påstanden var basert på en misforståelse av hvordan forskjellige produkter blir kategorisert av Verdens tollorganisasjon:

Koronaviruset SARS-CoV-2 ble oppdaget i 2019, noe som også er årsaken til at sykdommen covid-19 har tallet «19» i navnet. Dette er i seg selv en grunn til å være skeptisk til påstanden om at noen patenterte en covid-19-test for fem år siden.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?