Faktisk.

Ikke dekning for å påstå at norske barn ser mest porno i Europa

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

Både som politiker, men også som pappa, bekymrer det meg at norske barn er i Europa-toppen når det det gjelder å se på porno

Kjell Ingolf Ropstad, KrF. Nyhetsmorgen, NRK P2, 21.07.2017

Konklusjon

KrF har ikke forskningsmessig dekning for å si at norske barn ligger «i pornotoppen» i Europa nå. En rapport fra 2011 viser at flest spurte norske barn hadde sett seksualiserte bilder, men det var også flest norske barn som var internettbrukere. En av forskerne som har jobbet med rapporten har flere ganger vært i kontakt med representanter for KrF for å forklare funnene i rapporten, uten at KrF har endret måten de omtaler dem på.

Påstanden er ikke sikker.

I begynnelsen av juni satt Justiskomiteen på Stortinget ned et utvalg som skulle se på hvordan man kan beskytte barn mot blant annet nettporno. Fem KrF-representanter sto bak forslaget, hvorav en av dem var Kjell Ingolf Ropstad.

Representantene begrunner forslaget blant annet slik:

Ifølge en internasjonal studie fra 2011, som ble gjennomført med intervjuer av barn mellom 9 og 16 år og deres foreldre i 25 land, topper Norge listen over barn som har sett bilder av seksuell karakter på Internett.

I en nyhetssak på NRK P2 fredag 21. juli gjentar Ropstad påstanden om at norske barn er i Europa-toppen når det gjelder å se på porno. Samtidig nevner han et forslag om å alderssjekke brukere av pornosider på internett. Forslaget er inspirert av Stortbritannias Digital Economy Act 2017, som blant annet vil innebære at pornografiske nettsider må verifisere alderen til brukeren ved hjelp av kredittkort.

Viser til forskning fra 2010

Kjell Ingolf Ropstad er stortingsrepresentant for Aust-Agder Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Faktisk.no kontakter Kjell Ingolf Ropstad, og ber om dokumentasjon på påstanden. Han svarer oss med en lenke til en artikkel fra Tek.no fra 2011, som igjen viser til EU-prosjektet EU Kids Online fra samme år som i en rapport har sammenlignet forhold i 25 land.

Denne rapporten ser på muligheter og risiko ved barns bruk av internett. Forskerne har snakket med 25 000 barn i alderen 9-16 år og én av deres foreldre, hvorav 1000 av disse er fra Norge. Rapporten tar, i tillegg til porno, også for seg blant annet nettmobbing, dataspill, radikalisering, overvåkning og overforbruk av nettjenester.

Rapporten viser at norske barn i 2010 var på Europa-toppen som nettbrukere generelt. Det var også, ganske riktig, flest norske barn som i 2010 svarte at de har sett seksuelt innhold på internett. Tett bak følger de andre skandinaviske landene.

Forsker: Har vært i kontakt med KrF flere ganger

Elisabeth Staksrud ved UiO er prosjektleder for EU Kids Online i Norge Foto: UiO

EU Kids Online er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter i 33 europeiske land. Faktisk.no kontakter prosjektleder i Norge, Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Hun forteller at hun flere ganger har vært i kontakt med representanter for KrF og forklart konteksten for funnene i rapporten:

Jeg har presisert at vi ikke har grunnlag for å si at norske barn er i Europa-toppen når det gjelder å ha sett nakenbilder/bilder av mennesker som har sex, bare at de VAR det i 2010.

Hun mener rapporten peker på flere grunner til at forskjellene mellom landene var så store som tallene viser.

Barna ble i undersøkelsen blant annet spurt om de har sett seksualisert innhold på internett. Her kan det være kulturelle forskjeller mellom de nordiske landene og land i Sør-Europa, og for eksempel og England og Irland, på hva som oppfattes som seksuelt kontra hva som oppfattes som «naturlig nakenhet». I tillegg var det i 2010 tildels svært store forskjeller når det gjaldt teknisk tilgang til nettet. I mange land var det for eksempel ikke vanlig med tilgang til egen PC for 16-åringene i 2010, slik det var i Norge. Slik spiller også de forskjellige landenes kostnadsnivåer og økonomiske forhold inn.

I tillegg presiserer Staksrud at rapporten bygger på opplysninger fra 2010. Tallene er altså syv år gamle.

Disse syv årene kunne i denne sammenhengen like gjerne vært hundre, de representerer flere generasjoner i internettår. Vi har nå en helt annen generasjon av nettbrukende barn i Europa enn i 2010. Vi har blant annet sett drastiske endringer når det gjelder tjenester som sosiale medier, og ikke minst tilgang til nettet via smarttelefoner, også for barn.

Staksrud mener altså at man hadde dekning for at norske barn var i Europa-toppen i å ha sett pornografi i 2010, men at bildet i 2017 kan være et helt annet. Undersøkelsen skal derfor gjøres på nytt i år, blant annet med støtte fra Justisdepartementet:

Vi gjennomfører undersøkelsen på nytt til høsten. Da vil vi kunne konkludere videre, men slik det er nå har ikke vi forskningsmessig dekning for å si at norske barn ligger «i pornotoppen». Bare at de gjorde det i 2010, og da også inkludert kilder utenfor nettet slik som magasiner og DVD, og med bakgrunn i hvordan vi definerte pornografi i denne ene undersøkelsen.

Tilsvar

Kjell Ingolf Ropstad sier følgende til Faktisk.no:

Jeg er klar over at rapporten jeg viser til er gammel, men den er den senest tilgjengelige. Derfor har jeg forsøkt å moderere meg ved å si at norske barn er "i Europa-toppen" og ikke "på Europa-toppen", som rapporten fra 2011 faktisk viste. Her kom det frem at norske barn er de som har sett mest pornografi/seksuelt materiale i Europa. Mens gjennomsnittet barn som har sett pornografi på nettet i Europa er på 14% for har 34% av norske barn gjort dette, noe som er klart høyest av de 25 landene i undersøkelsen. Tilsvarende har 46% av norske barn sett pornografi på eller utenfor nettet, mot 23% i europeisk gjennomsnitt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?