Faktisk.

Det er misvisende å hevde at Norway Cup er verdens største fotball­tur­nering for barn og unge

FOTO: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Påstand

[Norway Cup er] verdens største fotballturnering for barn og unge.

Norway Cup. Norwaycup.no, 13.07.2018

Konklusjon

Både Norway Cup og Gothia Cup hevder at de er verdens største fotballturnering for barn og unge. Norway Cup hadde flere lag som deltok i 2017 og flest kamper. Dette skyldes imidlertid at den norske cupen tar med flere små lag i statistikken, helt ned til treerlag (tre spillere fra hvert lag på banen), noe Gothia Cup ikke gjør. Et mer relevant tall er derfor antall deltagere. Her er Gothia Cup klart størst, med sine 41 400 deltagere i 2017, mot Norway Cups 30 000 samme år. Turneringen hadde også deltagere fra flere land enn Norway Cup, og har høyere estimerte inntekter for 2018 enn Norway Cup.

Påstanden er delvis feil.

I flere år har Norway Cup hevdet å være «verdens største fotballturnering for barn og unge». På nettsidene deres kan man lese at turneringen satte ny rekord i 2016, da 2199 lag deltok i Norway Cup. Til sammen skal lagene ha spilt rundt 6000 kamper.

Torsdag 5. juli sendte Norway Cup ut en pressemelding om ny TV-rekord:

Rundt 900 kamper vil bli TV-overført enten via strømme-TV eller tradisjonell TV fra årets NorwayCup. Aldri før har det blitt vist så mange kamper.

I pressemeldingen sto det også følgende:

1900 lag er påmeldt til Norway Cup 2018. Totalt skal det spilles rundt 5000 kamper med lag fra i alt 50 nasjoner.

Med utgangspunkt i disse tallene hevder Norway Cup altså å være verdens største fotballturnering for barn og unge. Det er de ikke alene om. Svenske Gothia Cup skriver nemlig det samme på sine nettsider:

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Varje år deltar runt 1700 lag från 80 nationer och de spelar 4500 matcher på 110 planer.

Så hvilken turnering er egentlig størst? Norway Cup eller Gothia Cup?

Teller antall lag

Faktisk.no tar kontakt med Norway Cup, som arrangeres av Bækkelagets Sportsklubb, og spør hva som ligger til grunn for påstanden om at de er verdens største fotballturnering for barn og unge.

Kommunikasjonsrådgiver i Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup, Hilde Østerkløft, oppgir følgende:

 • Vi sammenligner oss med andre store barneturneringer, som Gothia Cup. Vi har flere lag enn disse – i år har vi per dags dato 1907 påmeldte lag. Gothia sier selv at de har 1700 lag. Vi baserer utsagnet vårt på det de sier selv.
 • Når det gjelder deltagere er dette basert på tidligere år, og hvor mange deltagere lagene tar med seg erfaringsmessig. Dette får vi ikke endelig tall på før laglistene er ferdig.
 • Gothia Cup sier de har flere deltagere, men dette er noe vi ikke kan dobbeltsjekke om stemmer. Men vi baserer vårt utsagn på antall lag, da dette er den mest sikre tallet å få tak i.
 • Det er deltagere fra 50 nasjoner (ikke lag – da er det sneket seg inn en feil der, som vi dessverre ikke oppdaget). Her er det ikke regnet med om det er utenlandske spillere på norske lag.
 • Antall kamper et basert på tallet fra vårt påmeldingssystem (og kampoppsett).
ÅPNINGSSHOW: Artistene Marcus og Martinus gjestet Norway Cups åpningsshow i 2016.
ÅPNINGSSHOW: Artistene Marcus og Martinus gjestet Norway Cups åpningsshow i 2016. Foto: Berit Roald

Norway Cup har flest lag

For å sammenligne de to turneringene tar Faktisk.no utgangspunkt i tallene fra fjorårets arrangementer.

For 2017 opererer Norway Cup med disse tallene:

 • 1887 lag
 • 4835 kamper
 • 45 nasjoner
 • ca. 30 000 deltagere (spillere, trenere og lagledere)

Tall fra Brønnøysundsregistrene viser at Bækkelagets sportsklubbs samlede inntekter lå på 95,1 millioner kroner i 2016, hvorav stevneinntekter fra Norway Cup utgjorde 78,1 millioner kroner.

Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis 77,9 og 62,9 millioner kroner. Det samlede årsresultatet for klubben var på 6,5 millioner kroner i 2016, og 1,9 i millioner i 2015.

I budsjettet for 2018 opererer Norway Cup med anslåtte inntekter på 73,4 millioner kroner.

Gothia Cup har flest deltagere

I Sverige finnes det som nevnt en annen fotballturnering for barn og unge, som hevder å være verdens største. På sine nettsider skriver Gothia Cup følgende:

Gothia Cup er verdens største og mest internasjonale fotballturnering for unge. Hver år deltar rundt 1700 lag fra 80 nasjoner, og de spiller 4500 kamper på 110 baner.

Kommunikasjonssjef i Gothia Cup, Malin Jonson, opplyser at turneringen har rundt 40 000 deltagere hvert år. Med deltagere menes både spillere og lagledere. Det er rundt 35 000 spillere som deltar, ifølge Jonson.

På spørsmål om hvordan det kan ha seg at både Norway Cup og Gothia Cup hevder å være verdens største fotballturnering for barn og unge, svarer Jonson følgende:

– Det kommer an på hvordan man måler. Vi sier at Gothia Cup er verdens største og mest internasjonale turnering, fordi vi har flest deltagere, flest antall deltagende nasjoner, flest besøkende og størst omsetning.

ÅPNINGSSEREMONI: Bilde av åpningsseremonien i Gothia Cup 2001.
ÅPNINGSSEREMONI: Bilde av åpningsseremonien i Gothia Cup 2001. Foto: Uffe Nylén / NTB Scanpix

Faktisk.no har spurt Gothia Cup om hvor store inntekter og utgifter turneringen har hatt de siste tre årene. Jonson opplyser imidlertid at turneringen dessverre ikke går ut med sitt økonomiske resultat, men at de regner med en omsetning på 91 millioner svenske kroner i 2018. Det tilsvarer 85 millioner norske kroner per 25. juli 2018.

– Norway Cup har et større antall lag enn Gothia Cup, men det er fordi de spiller 3 mot 3 i sine yngre klasser, i tillegg til syverlag i noen eldre klasser. Hvis man kun regner ut fra antall lag, er det rett av dem å kalle seg den største turneringen for barn og ungdom. Men på alt annet målbart er Gothia Cup større, skriver Jonson til Faktisk.no.

For 2017 opererer Gothia Cup med disse tallene:

 • 1730 lag
 • 4349 kamper
 • 82 nasjoner
 • 41 400 deltagere (spillere og lagledere)

Oppsummert

Det er riktig at Norway Cup har et høyere antall lag enn Gothia Cup. Årsaken er imidlertid at mange av disse lagene har få spillere, inkludert lag med tre spillere på hvert lag, noe Gothia Cup ikke har.

På grunn av disse forskjellene, gir ikke antallet påmeldte lag et riktig bilde av turneringenes reelle størrelse. Av samme årsak gir antall kamper et tilsvarende misvisende bilde.

En bedre indikasjon på størrelsen får man ved å se på antallet deltagere. Her er Gothia Cup større enn Norway Cup. Gothia Cup opplyser at de hadde 41 400 deltagere i 2017, mens Norway Cup opplyser at de hadde rundt 30 000 deltagere samme år. Med deltagere menes spillere, trenere og lagledere.

Gothia Cup opplyser at de regner med inntekter på 85 millioner norske kroner i 2018, mens Norway Cup har budsjetterte inntekter på 73,4 millioner kroner i 2018.

I 2017 hadde Norway Cup deltagere fra 50 nasjoner, mens Gothia Cup hadde deltagere fra 82 nasjoner.

Tilsvar

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Østerkløft har følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Vi tar dette til etterretning, og ifølge dette kan verken vi eller Gothia Cup si vi er verdens største. Det avhenger da av hvordan man regner på det - totalt antall lag, publikum, baner osv. Men vi kan uansett konkludere at det er snakk om to store turneringer, som begge gir mange barn og unge en flott opplevelse.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?