Faktisk.

Norsk forsker har ikke dokumentert at korona­vi­ruset ble skapt i labo­ra­to­rium

En NRK-sak om at en norsk forsker mener koronaviruset trolig er utviklet av kinesiske og amerikanske forskere, gikk viralt. Etter at teorien ble sterkt kritisert av andre forskere, har NRK lagt seg flate.

Illustrasjon: Øystein Tronsli Drabløs/NIAID

Om kvelden søndag 7. juni publiserte NRK en nyhetssak med tittelen «Norsk forsker skaper strid om virusets opphav: – Dette viruset har ikke en naturlig opprinnelse». Saken fikk raskt stor oppmerksomhet.

Denne NRK-saken ble mye spredt og bredt sitert etter at den ble publisert 7. juni. Foto: Skjermbilde fra NRK.

I ingressen står det:

Sekvenser i koronavirusets overflate viser at det ikke kommer fra naturen, men trolig er utviklet av kinesiske og amerikanske forskere. Det mener den norske vaksineforskeren Birger Sørensen. Han får støtte av britenes tidligere spionsjef.

Dette var en overraskende nyhet som raskt fikk bein å gå på i sosiale medier. NRKs artikkel har fått over 26 000 delinger, kommentarer og reaksjoner, og var den mest engasjerende saken blant nordmenn i sosiale medier 7. juni, ifølge Storyboard.

Da nettstedet Forbes omtalte saken, ble den også spredt til et internasjonalt publikum.

Kommentarene i sosiale medier viser at mange som har lest NRK-saken, oppfattet den som at en norsk forsker hadde dokumentert at koronaviruset er menneskeskapt.

Ingen vet foreløpig sikkert hvor viruset kommer fra, men de fleste forskere avviser denne teorien. Faktisk.no gikk gjennom kunnskapen om dette i en artikkel i april:

Nevnte ikke kritisk dekning

Det var flere ting som skurret med NRKs sak:

  • Ingen andre fagpersoner enn Birger Sørensen selv var intervjuet.
  • Den vitenskapelige artikkelen han hadde skrevet sammen med den britiske professoren Angus Dalgleish, var publisert i QRB Discovery. Det er et tidsskrift for biofysikk, ikke vaksiner, og er en nyoppstartet søsterpublikasjon til det anerkjente tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics.
  • Artikkelen handlet om utviklingen av en vaksine, ikke om hvor koronaviruset oppsto.
  • Det sto ingenting i forskningsartikkelen om at koronaviruset «ikke har en naturlig opprinnelse», slik Sørensen var sitert på hos NRK.
  • Den britiske avisen The Telegraph hadde skrevet kritisk om studien til Sørensen og Dalgleish. Disse innvendingene var ikke tatt med i NRKs sak.
  • I Telegraph-artikkelen fremgikk det også at Sørensen og Dalgleish jobber med en annen artikkel om hvor viruset oppsto, men at den foreløpig ikke er publisert og dermed ikke har gjennomgått nødvendig kvalitetssikring.

NRK legger seg flate

Dagen etter at saken ble publisert, kom NRK med en oppfølgingssak. Her var tittelen «Norske eksperter: – Ikke sannsynlig at viruset har oppstått på et laboratorium».

Oppfølgingssaken til NRK fikk langt mindre oppmerksomhet enn den første artikkelen. Foto: Skjermbilde fra NRK.

Denne saken fikk langt fra like stor spredning i sosiale medier som den første. Mens den første nå har nesten 27 000 delinger, kommentarer og reaksjoner, er det bare drøyt 700 som har delt, kommentert og reagert på den andre artikkelen.

Etter at Faktisk.no stilte spørsmål om den første saken la NRK ut en omfattende rettelse øverst i saken. Dette skjedde først et knapt døgn etter publisering, og teksten er omtrent likelydende med svaret NRK ga til Faktisk.nos spørsmål.

Fagredaktør i Nyhetsdivisjonen i NRK, Marius Tetlie, skriver i en e-post til Faktisk.no at NRK burde ha sørget for at saken inneholdt flere relevante kilder som vurderte Sørensens uttalelser og forskning:

– Bakgrunnen for at NRK begynte å jobbe med saken, var debatten som uttalelsene til forskerne Sørensen og Dalgleish skapte i britiske medier. Vi burde tatt med flere opplysninger fra Telegraphs artikkel. Vi burde også fått frem at det dreide seg om to vitenskapelige artikler, der bare den ene er publisert. NRK gjengir dessuten uttalelser fra Sørensen som han baserer på den upubliserte artikkelen – uten at det fremgår tydelig, skriver Tetlie.

Faktisk.no har også spurt NRK om de har bidratt til å villede leserne i denne saken. Også her tar Tetlie selvkritikk på vegne av statskanalen:

– Vi ser at artikkelen gir et inntrykk av at koronaviruset kan være menneskeskapt. De opplysningene NRK viser til i artikkelen, gir ikke holdepunkt for en slik konklusjon. Vi burde blant annet gitt større og tydeligere plass til relevante kilder fra forskningshold for å ivareta en balansert fremstilling, skriver han.

Følte seg forpliktet til å svare

Birger Sørensen opplyser til Faktisk.no at han på et tidlig tidspunkt gjorde NRK oppmerksom på at påstanden om at koronaviruset er «kunstig», ikke er dokumentert i QRB Discovery-artikkelen:

– Fredag fikk vi en forespørsel fra NRK om å kommentere opprinnelse. Jeg sa at vi bare hadde publisert og dokumentert det som skal til for å lage en god vaksine. På lørdag fikk jeg spørsmål om både vaksinen og opprinnelse.

Sørensen sier at han likevel følte seg forpliktet til å svare på spørsmålene om virusets opprinnelse, og sier at uttalelsene hans til NRK var basert på det som allerede hadde kommet frem i The Telegraph.

– Jeg opplever at NRK blander sammen det som sto i artikkelen vår, og det som står i The Telegraph. Saken hadde fått oppmerksomhet globalt, og jeg følte meg forpliktet til å svare.

Etter at han lot seg intervjue av Faktisk.no, har Sørensen ønsket å trekke uttalelsene sine. Vi har ikke etterkommet dette ønsket.

– Finnes ikke evidens

Før NRK rettet opp saken sin, fikk Sørensen kritikk fra flere av Norges fremste vaksineforskere. Både VG, Dagbladet og NRK selv hadde intervjuet forskere som var svært kritiske til Sørensens påstander. Også forskerne Faktisk.no har snakket med er kritiske.

– I artikkelen nevnes ikke «menneskeskapt» i hele tatt. Det virker som om dette er noe Sørensen har vært ute med på egen hånd, og at artikkelen er skrevet for å skape blest om hans egen vaksinekandidat, sier Even Fossum, vaksineforsker ved Rikshospitalet.

– Så lenge det ikke er publisert noen artikkel som underbygger påstandene til Sørensen, er det vanskelig å ta stilling til om det er noe hold i dem. Selv om jeg har liten tro på at det er det.

Vegard Eldholm har doktorgrad i molekylærbiologi og jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han ytret seg først kritisk om NRK-artikkelen på Twitter.

– Det finnes ikke noen evidens i artikkelen de har publisert som støtter påstanden om at viruset er menneskeskapt, sier Eldholm til Faktisk.no.

På spørsmål om hva han mener om denne kritikken, svarer Sørensen:

– Det er riktig, og det er uheldig å svare på noe som jeg ikke kan underbygge. Vi har bare brukt argumenter vi vil utdype og dokumentere i vår neste artikkel.

– Fremstår som PR

Trude Helen Flo er professor i cellebiologi og nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU.

Trude Helen Flo, professor i cellebiologi og nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning ved NTNU. Foto: NTNU.

– Jeg opplever dette som en form for PR for Immunor. Artikkelen handler om hvorfor vaksinestrategien deres er bedre enn andres, og fremstår som et innsalg av vaksinen de jobber med, sier Flo, og fortsetter:

– Jeg ble overrasket over at NRK skrev en sånn sak uten å hente inn kritiske stemmer fra andre. Det er veldig uheldig med slike oppslag uten motsvar.

Sørensen mener denne kritikken ikke er treffende. Til Faktisk.no sier han at han mener biotek-industrien skal ha samme rett til å publisere vesentlig informasjon som andre.

– Vi deklarerer alle interesser, og i Norge er finansiell informasjon fritt tilgjengelig på nettet, sier han.

Sørensen mener videre at den publiserte artikkelen inneholder informasjon som har offentlighetens interesse i Norge, blant annet fordi Norge bruker mye penger til å støtte utviklingen av vaksiner mot covid-19.

Utelater flere opplysninger

I sin første sak utelot NRK flere sentrale opplysninger. NRK viser blant annet til en artikkel i den britiske avisen The Telegraph, der Richard Dearlove, som tidligere var sjef for utenlandsetterretning i MI6, er intervjuet. Artikkelen ligger bak en betalingsmur, men en arkivert versjon kan leses her.

NRK utelot flere sentrale opplysninger fra en artikkel i The Telegraph. Foto: Skjermbilde fra The Telegraph.

Blant opplysningene NRK ikke tok med, var at artikkelen som ble publisert i QRB Discovery har blitt avvist av to ledende tidsskrift, Nature og Journal of Virology, som «uegnet for publisering».

Sørensen sier til Faktisk.no at artikkelen som ble avvist av Nature var en kommentarartikkel der han og Dalgleish argumenterte for at en kjent artikkel om koronavirusets opprinnelse inneholdt misvisende data og feilsiteringer.

– Den ble avvist i løpet av én dag, ifølge Sørensen.

Når det gjelder Journal of Virology, beskriver Sørensen grunnlaget for at den ble avvist, som følger:

– Artikkelen ble oppfattet som den hadde to tema, som begge var vesentlige å omtale, noe som gjorde den uegnet i den formen den hadde. Det var også formuleringer der som ble oppfattet som for entydige og klare, blant annet «kinesisk forskergruppe».

Faktisk.no har spurt Sørensen om han vil dele fagfellerapportene fra de to tidsskriftene, slik at opplysningene han gir, kan bekreftes. Det ønsker han ikke å gjøre.

Skal sende ny artikkel

Versjonene som ble avvist ser ut til å ha skilt seg fra den artikkelen som kom på trykk i QRB Discovery. The Telegraph skriver (Faktisk.nos oversettelse):

En tidligere versjon, som The Telegraph har sett, konkluderte med at koronaviruset med rette burde kalles «Wuhan-viruset» og hevdet å ha bevist «hinsides rimelig tvil at covid-19-viruset er kunstig fremstilt (engineered)».

Ifølge avisen ble disse delene av artikkelen fjernet før den ble antatt av QRB Discovery.

Overfor Faktisk.no ønsker Sørensen verken å bekrefte eller avkrefte disse opplysningene, men antyder at The Telegraph fikk dem gjennom lekkasjer fra fagpersoner som leste manuskriptet før det ble sendt inn til et tidsskrift.

– Vi har hatt andre «reviewers» til å se på artikkelen før vi sendte den til tidsskrift. Hva som skjer i den elektroniske verden, og hva som lekker ut eller kommer på avveie, vet man aldri.

Ifølge Sørensen har artikkelen blitt delt i to, og han forteller 8. juni at den andre artikkelen skal sendes inn til et tidsskrift i løpet av dagen.

FFI distanserer seg

Fire timer etter at NRK publiserte saken sin på søndag, oppdaterte de den med en kommentar fra sjefsforsker John Fredrik Moxnes ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Moxnes blir i Sørensen og Dalgleish' artikkel takket for «uvurderlig hjelp», men skal ifølge The Telegraph ha bedt om å få navnet sitt fjernet fra artikkelen.

Det har ikke lyktes Faktisk.no å komme i kontakt med Moxnes etter gjentatte forsøk.

Til NRK sier Moxnes at han har hjulpet Sørensen og Dalgleish med «kunnskap om regnekraft». Ifølge Sørensen var imidlertid Moxnes en av årsakene til at han begynte å forske på en vaksine.

I en video publisert på Vimeo 18. mars forteller Sørensen at Moxnes kontaktet ham i januar, med data og fremskrivninger som sa at koronavirus-utbruddet i Wuhan kom til å bli et problem for resten av verden.

FFI, der Moxnes er sjefsforsker, sier til Faktisk.no at Moxnes' forskning innen andre fagområder og temaer enn ammunisjon og missilteknologi ikke er del av hans arbeid ved instituttet.

– Artikkelen det her er snakk om har derfor verken vært kvalitetssikret eller godkjent av instituttet, skriver kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i en epost.

– FFI har ikke noen synspunkter, verken offisielt eller på annet vis, om opprinnelsen til covid-19-viruset. FFI har verken godkjent artikkelen eller konklusjonene i artikkelen, skriver hun videre.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?