Faktisk.

Nei, andre sykdommer som influensa slår ikke ut som positiv covid-19-test

hovedbilde
Foto: NTB

Påstand

Corona-testene gir positivt utslag på en vanlig influensa fordi dette blir betraktet som covid-19 relatert virus.

Facebook-innlegg. Facebook, 02.10.2020

Konklusjon

Det stemmer ikke at man kan få positivt utslag på en koronatest hvis man har andre sykdommer, som influensa, forkjølelse og kikhoste. Opplistingen av «covid-19-relaterte smittestoff» på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI), som flere Facebook-brukere tar til inntekt for denne påstanden, viser i virkeligheten sykdommer det er mulig å finne ved å analysere den samme prøven som tas under koronatesting. Covid-relaterte smittestoff er ikke sykdommer eller smitte som innebærer at det blir registrert som en positiv koronaprøve, eller telles som koronasmitte i statistikkene.

Påstanden er helt feil.
Brukere deler punktlisten fra FHI uten kontekst, men med påstander om at de andre sykdommene gir positiv koronatest. (skjermdump fra Facebook)

En rekke brukere på sosiale medier sprer påstander om at koronatestene og statistikken over smittede også inneholder personer som bare har influensa eller er forkjølet.

En Facebook-bruker skriver for eksempel dette:

Er du vitende om hvilke virus covid-19 testene slår positivt ut på og hvilke viruser som blir sett på som "covid-19 relaterte"?
Corona-testene gir positivt utslag på en vanlig influensa fordi dette blir betraktet som covid-19 relatert virus.

Ved teksten er det lagt ved en skjermdump fra en artikkel på Folkehelseinstituttets nettsider. Bildet viser en liste med det som omtales som «covid-19-relaterte smittestoff».

Andre brukere på sosiale medier har delt lignende skjermdumper med budskap som:

Til overmål er covid-statistikkene a) notorisk upålitelige og b) unødvendig krisemaksimerende – og det er eksempelvis ikke kun coronaviruset som for tida regnes som covid-givende, men også en hel rekke andre luftveissykdommer.
Noen brukere delte også skjermdumper fra FHIs nettsider med undring om hva som egentlig stemte. Da fikk de også hjelp fra andre på Facebook til å forstå budskapet på FHIs fagsider. (skjermdump fra Facebook)

Mens noen har lurt på hva som egentlig stemmer, og stilt spørsmål som dette:

Ang test resultater, dette er hentet fra fhi sine sider. Betyr det at andre sykdommer som influenza og lungesykdommer vil slå ut som positiv Covid-19 test?

Så stemmer det at personer som lar seg koronateste også kan få en positiv test om de har andre sykdommer med det som kalles covid-19-relaterte smittestoffer?

Gir ikke positiv koronatest eller påvirker statistikker

Artikkelen på FHIs nettsider har tittelen Testkriterier for koronavirus.

I teksten beskrives det hvem som skal testes for koronaviruset, hvordan testingen skal prioriteres ved mangel på testkapasitet og hvordan testresultat skal tolkes.

Begrepene «covid-19-relaterte prøvesvar» og «covid-19-relaterte smittestoffer» nevnes i tilknytning til tolkning av prøvesvar.

Covid-relaterte smittestoff er ikke sykdommer eller smitte som innebærer at det blir registrert som en positiv koronaprøve, eller telles som koronasmitte i statistikkene.

– Covid-19-relaterte betyr at det er andre sykdommer som kan gi samme kliniske bilde som covid-19 og som man dermed også kan teste for, skriver overlege Siri Feruglio ved FHI til Faktisk.no.

Overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet oppklarer at covid-relaterte smittestoff ikke regnes som koronasmitte i statistikkene. (foto: Annika Byrde / NTB)

– Er det slik at også andre smittestoffer regnes som koronasmitte i statistikkene fordi de er definert som covid-19-relaterte smittestoffer?

– Nei det er det ikke, svarer Feruglio.

De covid-relaterte smittestoffene er andre sykdommer, som er definert av Helse- og omsorgsdepartementet fordi de har lignende symptomer.

For eksempel er influensa- og forkjølelsesvirus og ulike smittestoffer som fører til lungebetennelse med på listen.

Disse er nevnt i sammenheng med koronatester fordi de kan bli rapportert inn til sykdomssporingen FHI gjør, og fordi de kan vises i samme løsning som er laget spesielt for å gi raskt svar på koronatester til deg og meg.

Relaterte sykdommer brukes i vurdering av tiltak

Tidligere i år ble forskriften som regulerer innrapportering av informasjon om prøvesvar (MSIS-forskriften) endret for at flere slike svar skal registreres – også når det ikke er covid-svar, men relaterte svar.

I forbindelse med endringen trakk Helse- og omsorgsdepartementet blant annet fram at det var nyttig å vite mer om prøvesvarene for sykdommer som har lignende symptomer som koronasykdom:

Kunnskap om prøvesvar for covid-19-relaterte sykdommer vil kunne gi grunnlag for å evaluere tiltak, særlig ulike teststrategier.

FHI overvåker også slik informasjon blant annet gjennom informasjon fra fastlegenes registrering av pasienter i noe som kalles Sykdomspulsen og gjennom selvrapporteringsløsningen på helsenorge.no, der folk kan melde fra om de har symptomer som kan være korona.

Derfor kan det være nyttig å ha prøvesvarene der pasienter faktisk er testet for sykdommer som har symptomer som ligner på covid-19.

Lege: Ingenting med covid-19-infeksjonen å gjøre

Lederen av Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier det virker som en del på nettet har misforstått både hvordan testene gjøres og hvordan statistikkene lages.

– Her er det åpenbart en misforståelse. Det har blitt tolket at covid-19-relaterte prøvesvar skal ha sammenheng med risikoen for å få covid-19 – hvilket det ikke er, sier Tangen i Norsk forening for allmennmedisin i Legeforeningen.

– Hva betyr covid-19-relaterte smittestoff da?

– Det betyr at man kan analysere for smittestoff som kan gi lignende symptomer som covid-19. Det har likevel ingenting med selve covid-19-infeksjonen å gjøre. Det handler om andre virus eller bakterier som kan gi et lignende symptombilde, forklarer hun.

Kan analysere for flere sykdommer fra samme prøve

Så hvorfor tester man mulige koronasyke pasienter også for andre ting, som influensa?

Prøvemateriale hentet fra hals og nese med en pinne kan analyseres for flere ting. Både koronavirus og andre smittestoffer. (foto: Jil Yngland / NTB)

Marte Kvittum Tangen, forklarer det med et behov for å gi så god behandling som mulig for pasientene.

– Vi er veldig opptatte av at legen også skal tenke på andre årsaker enn covid-19. Slik unngår vi at de sykdommene blir oversett. Vi oppfordrer derfor aktivt til slike undersøkelser. Derfor er det veldig fint at man kan se etter flere sykdommer med samme prøve, sier Marte Kvittum Tangen til Faktisk.no.

– Er det fordi man ikke ønsker at covid-19 skal overskygge alt annet i helsetjenesten?

– Nettopp – så man ikke tolker alle symptomer som om det er covid-19. Da kan vi gå glipp av noe annet, svarer hun.

Med bakgrunn i dette bestiller legene for noen pasienter at koronaprøven som tas med en pinne i hals og nese skal analyseres også for andre sykdommer og smittestoff som kan ha lignende symptomer.

Dette kan gjøres om legen er usikker på om symptomene pasienten har er koronasykdom (covid-19) – eller om det kan være noe annet.

Systemet for testing gjør det så mulig for laboratoriene å teste den samme prøve for flere smittestoffer. For eksempel influensavirus eller forkjølelsesvirus.

Svarene for alle disse laboratorieundersøkelsene vil så komme inn i svartjenesten sammen med koronatesten.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?