Faktisk.

Nei, det finnes ingen hemmelig EU-avtale for islami­sering av Europa

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Påstand

Hemmelig avtale om islamifisering av Europa: EU har åpnet sine yttergrenser på vidt gap slik at horder av muslimske «flyktninger» fritt kan strømme inn over våre landegrenser.

NorgesAvisen. Norgesavisen, 02.09.2017

Konklusjon

Det finnes ingen hemmelig EU-avtale for islamisering av Europa, og EU har ikke åpnet sine yttergrenser på vidt gap. Formålet til Barcelona-erklæringen og den etterfølgende Middelhavsunionen er det motsatte av hva Norgesavisen hevder. Artikkelen er en konspirasjonsteori basert på oppdiktet informasjon.

Påstanden er helt feil.

Det alternative nettstedet Norgesavisen har publisert en artikkel om den såkalte Barcelona-erkæringen. De omtaler den som en hemmelig avtale om islamisering av Europa - en avtale som legger til rette for masseinnvandring til Europa fra landene rundt middelhavet. Artikkelen har fått god spredning, blant annet på grunn av betalt sponsing på Facebook. Slik har saken nådd ut til lang flere enn de rundt 8000 menneskene som følger nettstedets Facebook-side.

Omtale av denne saken er også delt på Lillesand FrPs Facebook-side.

Faksimile: Facebook

Ifølge Norgesavisens egne tall er to versjoner av den samme saken totalt lest rundt 19 000 ganger.

Norgesavisen oppsummerer sin egen artikkel slik:

Kort oppsummert kan vi vel si at paradiset vi lever i, bygget opp gjennom de siste 1000 årene, vil bli gjort om til et helvete på jord anført av islams sharia-lovgivning som legger grunnlag for steining av kvinner, pedofili, bestialsk slakt av dyr, løgn og bedrag, drap på homofile, jøder og kristne og en lang rekke andre grusomme ting vår befolkning kommer til å måtte oppleve den dagen islam kommer i flertall.

Det de omtaler som en «Barcelona-avtale», er egentlig en erklæring eller et arbeidsdokument. EUs medlemsland og Algerie, Kypros, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia, erklærte i 1995 at de skal jobbe videre med sikte på å oppnå en rekke målsettinger, både politisk, økonomisk og kulturelt.

Sentrale punkter i erklæringen er fred og stabilitet i regionen, menneskerettigheter og kamp mot terrorisme, økonomisk samarbeid, frihandel, nedbygging av handelsbarrierer, samt kulturell utveksling, økt forståelse og felles kamp mot kriminalitet.

Norgesavisen gjør et poeng ut av at Den arabiske liga, hvor Saudi Arabia er med, var med på «avtalen». Det stemmer ikke. Som en sentral regional internasjonal organisasjon, var Den arabiske liga invitert til å følge forhandlingene, men de er ikke part.

Erklæringen ble i 2008 fulgt opp med etablering av Middelhavsunionen, som er en sammenslutning av de samme landene. Syria har siden blitt suspendert fra samarbeidet.

Tre sentrale faktapåstander i saken til Norgesavisen er:

 1. Barcelona-avtalen er hemmelig.
 2. Den legger opp til fri flyt av mennesker.
 3. Avtalen har fått enorme konsekvenser for befolkningen i Europa.

1. Hemmelig

Norgesavisen begrunner omtalen av Barcelona-avtalen som «hemmelig», med at veldig få har hørt om den. Nettstedet skriver:

Barcelona-avtalen skulle holdes i så stor grad som mulig hemmelig og innholdet «sminkes» i så stor grad at konsekvensene av avtalen ikke kunne eller ville bli forstått.

Inngåelsen av Barcelona-erklæringen og den senere etableringen av Middelhavsunionen er bredt omtalt i nyhetsmedier over hele verden. Ifølge Dow Jones´ database Factiva er unionen omtalt 2656 ganger i internasjonale nyhetsartikler. Barcelona-erklæringen er omtalt 353 ganger. I norske nyhetsmedier er Middelhavsunionen omtalt 489 ganger, ifølge Retreiver. Mye av omtalen handler riktignok om hvor ineffektiv, ubrukelig og lite relevant organisasjonen er. Middelhavsunionen har sine egne nettsider, samt sider på Wikipedia.

NTNU-professor Kristian Steinnes forsker på moderne europeisk historie. Han skriver dette i en e-post til Faktisk.no:

Barcelona-erklæringen er ikke hemmelig. Den ligger åpent på nett, og har blitt forsket på i ulike sammenhenger og ut fra ulike vinkler, slik at forståelsen for avtalen er god. Den legger ikke opp til 'å innlemme de Arabiske landene i EU unionen' som det hevdes, og den har ingen intensjon om 'å skape et positivt bilde av masseinnvandringene og islamifiseringen av EU og EØS landene'.

Når organisasjonen er relativt lite omtalt i norske medier, tror Steinnes dette kan skyldes at hverken Barcelona-erklæringen eller Middelhavsunionen har vist seg å bli særlig vesentlig.

2. Fri flyt av mennesker

Hverken Barcelona-erklæringen eller den senere Middelhavsunionen legger opp til fri bevegelse av mennesker. I erklæringen beskrives en målsetting om å etablere et frihandelsområde, men dette gjelder reduksjon av toll og andre handelsbarierer.

Dette er ingen ekstraavtale som på noen måte legger til rette for fri flyt av arbeidskraft utenfor EUs rammer. Målsetningen er å legge til rette for en utvikling i regionen med fred, stabilitet og mer velstand for blant annet å lette trykket på illegal innvandring og migrasjon, sier Steinnes.

Stikk i strid med det Norgesavisen skriver, handler erklæringen om at landene er enige om å jobbe for å redusere migrasjonspresset og å samarbeide om retur av illegale innvandrere.

I dag er Middelhavsunionens hovedoppgaver dette:

 • Tiltak mot forurensing av middelhavet.
 • Bedre infrastruktur.
 • Tiltak for å forhindre og bedre håndtere naturkatastrofer.
 • Utbygging av alternativ energi.
 • Etableringen av to universiteter, ett i Slovenia og ett i Marokko.
 • Teknisk og finansiell støtte til etablering av småbedrifter.

3. Enorme konsekvenser

Norgesavisen skriver at Barcelona-erklæringen er en avtale for islamisering av Europa. I avtalen står det at partene skal bekjempe diskriminering på religiøst grunnlag. Det står blant annet dette:

Større forståelse mellom de store religionene i middelhavsområdet vil legge til rette for gjensidig toleranse og samarbeid. Det vil bli gitt støtte til periodiske møter mellom representanter for religionene, religiøse institusjoner, teologer, akademikere og andre relevante. Målet er å bekjempe fordommer ignoranse og fanatisme, samt støtte opp om samarbeid på grasrotnivå.

Sannheten er at unionen blir omtalt som et supperåd, en internasjonal institusjon som har blitt langt mindre effektiv og har fått langt mindre betydning enn det som var tiltenkt. Steinnes mener derimot at dersom oppfølgingen av erklæringen hadde vært mer vellykket, ville innvandringstrykket mot Europa vært mindre.

Avtalen har verken fått stor innflytelse eller stor betydning for Europa. Hadde intensjonene i avtalen lykkes, så ville trolig både migrasjonsproblemene og innvandringstrykket vært mindre enn tilfellet er i dag. Det er helt andre mekanismer og avtaler som bestemmer hvordan utviklingen i Europa og EU har vært og er, skriver han.

Han sier altså at organisasjonens hensikt er det stikk motsatte av det Norgesavisen påstår.

Påstanden i artikkelen om at «De store linjene for hvordan Europa skulle islamifiseres ble fastlagt på ministernivå i møter som startet i 1974, og videreført med Barcelona avtalen i 1995», er i beste fall konspiratorisk. Det har ingenting med underliggende motiver eller avtalens bokstav å gjøre. Verken EU eller avtalen har slike intensjoner, sier Steinnes.

Varsellamper

En stor del av sakene Norgesavisen publiserer handler om innvandring og hvordan Norge og Europa er i ferd med å bli islamisert. Nettstedet har også en egen fane merket «NWO» for «New World Order». Der skriver de om hvordan verdensorganisasjonene har gått sammen i et hemmelig nettverk for å etablere verdenskommunisme:

Siden slutten av 2. verdenskrig har krefter på den politiske venstreside i hele den vestlige verden jobbet målbevisst mot det ultimate mål; å skape en Verdensregjering.

I oversikten over deres mest leste saker ligger blant annet disse:

 • Tidslinje over utryddelsen av det norske folk.
 • Er samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO (rørsla) og deres mafialignende virksomhet den største forbryterorganisasjon vi pr. i dag har i Norge.
 • Enkelte mener at Lan Marie Nguyen Bergs virkelighetsoppfatning kan skyldes konstant hjernerystelse og kanskje er det grunnen til at hun som regel lar seg avbilde med hjelm?
 • Frogn kommune kastet ut familier – flytter inn flyktninger i milion-prosjekt.

Norgesavisen.no er i seg selv ett nettsted som vier mye plass til konspirasjoner og usignerte og historier med uklart opphav og kildegrunnlag. Filter Nyheter har nylig ført nettstedet inn på sin liste over «De norske nettavisene du bør være på vakt mot i valgkampen», mens den profilerte norske faktabloggeren Gunnar Roland Tjomlid har slaktet faktagrunnlaget i flere saker fra nettstedet. 

Faktisk. no har tidligere faktasjekket en artikkel på nettstedet om at en døende MI5-agent skal ha sagt at han var med på å ta livet av prinsesse Diana.

Nettstedet oppgir selv å være: «en uavhengig nettavis som setter kritisk søkelys på viktige tema som riksmedia ofte omtaler på en ubalansert og lite nyansert måte». 

Det oppgis ingen redaktør eller eier. De fleste artiklene er usignerte. Den første versjonen av artikkelen om Barcelona-erklæringen er signert Snorre Sturlason, uten at det er oppgitt noen kontaktinformasjon. Den senere versjonen av sakemn er signert «redaksjonen».

Såkalte frivillige kan angivelig bidra med artikler. Blant de siste nyhetssakene finnes en artikkel signert «Snorre Sturlason» om hvordan EU i 1995 signerte en hemmelig avtale med «araberstatene» om islamisering av Europa i bytte mot olje. Nettstedet har en sterkt islamkritisk dreining, der leserne oppfordres til å donere penger for å ikke «miste vårt dyrebare fedreland for alltid». I artiklene finnes tiggerbrev som:

La oss gå sammen om å sette en stopper for befolkningsutviklingen der vi går mot våre sikre død. Gi en donasjon til Norgesavisen.no og vi reinvesterer dine penger i markedsføring slik at vi når ut til flere med dette budskapet.

Norgesavisen.no er ikke registrert som selskap i Norge, og det er heller ikke oppgitt noen informasjon som forteller hvem eller hva eventuelle donasjoner eller innbetalinger går til. 

Flere av sakene på nettsiden fremstår som en blanding av nyhetssaker, kommentarer og konspirasjoner. En hovedsak handler om hvordan Arbeiderpartiet og LO er den største «forbryterorganisasjonen» i Norge. 

Hemmelig oppdragsgiver

Informasjon fra det norske nettregisteret Norid viser at Norgesavisen.no er registrert av selskapet Webkonsult AS som drives av 49-åringen Raymond Furre. Furre har tidligere promotert Norgesavisen.no på twitter ved å vise til blant annet lesertall og annen intern informasjon. 

Når Faktisk.no tar kontakt, sier han imidlertid at verken han eller Webkonsult har noe med den daglige driften av nettstedet å gjøre. Han sier:

Mitt selskap laget siden dem tilbake i 2013. Jeg har tatt ansvaret for domenet og selve webutviklingen, men jeg kan ikke si hvem som er oppdragsgiveren. De som driver det har ikke lyst til å være offentlige. Så vidt jeg vet har de heller ingen redaktør.

Faktisk.no har også hatt anonym epostkontakt med en person som svarer på Norgesavisens vegne. På spørsmål om kontaktinformasjon til Snorre Sturlason, som er oppført med byline på saken om Barcelona-erklæringen, bekrefter Norgesavisen at dette er et pseudonym. På spørsmål om hvem som er redaktør for nettstedet, svarer de slik:

Norgesavisen har ingen redaktør. Den person som publiserer innhold på Norgesavisen.no er selv personlig ansvarlig for nødvendige rettigheter for innhold og fotografier som benyttes, og at Norsk lov og regler følges.

I e-postkorrespondansen oppgis det et kontakt-telefonnummer og dette er det samme nummeret som til Raymond Furre.

Tilsvar

I en lengre anonym e-post til Faktisk.no går Norgesavisen gjennom sin egen sak. De mener at Barcelona-avtalen er hemmelig fordi svært få har hørt om den. De skriver også:

Faktisk.no sier at EU ikke har åpnet sine yttergrenser. Norgesavisen har dokumentert at over 2 millioner mennesker har kommet inn i Europa bare siste 3 år, og mange flere siden Barcelona avtalen ble underskrevet.

Videre skriver de i eposten at formålet med avtalen ikke kan være det motsatte av det Norgesavisen hevder, siden det ikke har vært noen strøm av mennesker fra EU-land til de muslimske middelhavslandene.

Faktisk.no avslutter som andre venstrevridde medier ved å påstå at dette er en konspirasjonsteori når det presenteres informasjon som befolkningen helst ikke skal lese. Og hva er da bedre enn å fremstille dette som en konspirasjonsteori, og da indirekte som «fake news»?

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?