Faktisk.

Ingenting tilsier at standar­di­serte snusbokser gir fem tonn ekstra plast i naturen

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Påstand

Helseminister Bent Høies snusbokser ga fem tonn ekstra plast i naturen.

Nettavisen. Nettavisen, 22.01.2019

Konklusjon

Det er ingenting som tyder på at standardiserte tobakkspakninger har gitt 5 tonn ekstra plast i naturen. Før lovendringen ble det solgt løssnusbokser med pappbunn. Etter lovendringen er disse boksene erstattet med bokser som utelukkende er laget av plast. Nettavisen legger til grunn at 10 prosent av snusboksene havner i naturen. Avisen omtaler dette som et «meget beskjedent» anslag. Det er imidlertid 5 ganger høyere enn anslaget som blir brukt i en studie publisert i Science, og 5 til 10 ganger høyere enn et anslag i en rapport fra konsulentselskapet Mepex. Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene.

Påstanden er ikke sikker.

I desember 2016 ble et lovforslag om standardiserte tobakkspakninger vedtatt i Stortinget. De nøytrale pakningene ble innført på både snus og røyk i en overgangsperiode mellom 1. juli 2017 og 1. juli 2018.

Nettavisen tok nylig for seg det de mener er en utilsiktet konsekvens av lovendringen i en artikkel. Ifølge avisen har vedtaket nemlig ført til fem tonn ekstra plast i naturen.

Foto: Skjermdump / Facebook

Tittelen på saken er «Helseminister Bent Høies snusbokser ga fem tonn ekstra plast i naturen». Dette er påstanden vi skal se nærmere på i denne faktasjekken.

Fjernet snusbokser med pappbunn

Før påbudet om bruk av standardiserte pakninger, ble General løssnus solgt i bokser med pappbunn. Nettavisen skriver at selges det rundt 6 millioner slike snusbokser i året. Ifølge Nettavisen måtte General fjerne pappbunnen etter påbudet.

Nettavisen skriver at dette betyr at selskapet må bruke nærmere 50 tonn ekstra plast i produksjonen. Deretter har Nettavisen gjort det de beskriver som et «meget beskjedent anslag»:

Hvis vi legger til grunn et meget beskjedent anslag vil omtrent 10 prosent av plasten havne i naturen. Det betyr fem tonn ekstra med plast langs norske stier og strender.

Det fremgår ikke av saken om anslaget på 10 prosent stammer fra faglig hold, eller om det er noe Nettavisen selv har kommet opp med.

Viser til irrelevant dokumentasjon

Faktisk.no tar med kontakt med journalist Espen Teigen, som har skrevet saken. I en e-post skriver han at det er vanskelig å finne den eksakte andelen plast som havner i naturen, men at flere studier ligger skyhøyt over estimatet på 10 prosent, som Nettavisen har benyttet.

Her viser Teigen til Aftenpostens omtale av en studie publisert i Science Advances, samt selve studien. Ifølge rapporten har det blitt generert 6300 millioner tonn plastavfall etter at plast ble tatt i bruk som materiale. Av dette er rundt 9 prosent blitt resirkulert, 12 prosent brent, mens 79 prosent har endt på søppelfyllinger eller i naturen.

Det er imidlertid uklart hvordan dette tallet skal underbygge Nettavisens «beskjedne anslag». Studien inneholder ikke et eget tall for hvor mye som havner i naturen, og den baserer seg også på et estimat for hele verden siden rundt 1950, da plast begynte å bli tatt i bruk. Tallene må derfor sies å være irrelevante som dokumentasjon på en påstand om plastforsøpling i Norge i 2018/2019.

Når det gjelder totalmengden økt plast fra boksene (50 tonn), opplyser han at denne stammer fra Swedish Match, som er produsenten av den aktuelle snustypen.

God plasthåndtering i Norge

Mangelfull håndtering av plastavfall er et stort globalt problem. Dette dreier seg om plast som blir kastet i søpla, men som ikke blir håndtert på skikkelig vis etterpå. Dette problemet er så godt som ikke-eksisterende i Norge, og de fleste andre rike land, ifølge en gjennomgang av Ourworldindata.com. I gjennomgangen vises det til en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Plast kan imidlertid også havne i naturen ved at folk kaster den andre steder enn i søpla. Studien i Science estimerer imidlertid at dette kun dreier seg om rundt 2 prosent av plasten som havner på avveie globalt. Dette tallet legges også til grunn for Norge. Forskerne regner med andre ord med at 2 prosent av plasten i Norge havner på avveie. Nettavisens «meget beskjedne anslag» på 10 prosent er altså fem ganger høyere enn dette.

Rapport: 1-2 prosent

Det finnes flere ulike beregninger for hvor mye plast som havner i naturen. Ifølge en rapport laget av konsulentselskapet Mepex på oppdrag for Miljødirektoratet i 2014, er plastforsøplingsraten trolig langt lavere i Nord-Europa enn i mange andre regioner i verden. Ifølge rapporten er det flere som opererer med 10 prosent forsøplingsrate i verden totalt sett, mens den kan den være på 1-2 prosent i Norge og resten av Nord-Europa.

Frode Syversen, daglig leder i Mepex, er en av rapportforfatterne. Han kan ikke uttale seg om snusbokser generelt, fordi man ikke har godt nok tallgrunnlag.

– Men 10 prosent høres veldig mye ut. Et anslag på én prosent vil være mer nærliggende. Da snakker vi om forsøpling av forbruksartikler i plast. Det kan være enkeltprodukter som avviker fra snittet, og snusboksen kan ha høyere forsøplingsrate enn andre produkter, sier han til Faktisk.no.

Faktisk.no har vært i kontakt med både Miljødirektoratet og Hold Norge Rent. Ingen av dem har gode anslag på hvor mye plast som havner i naturen.

Ikke salgstall for nye bokser

Swedish Match, som selger løssnus fra General, kan bare oppgi salgstall fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018, fordi nyere tall er børssensitiv informasjon. Disse viser at det ble solgt 6,4 millioner bokser løssnus i perioden.

I det aktuelle tidsrommet utgjorde løssnus 8,3 prosent av det totale snusmarkedet i Norge, og General løssnus sin andel av løssnussalget lå på 92 prosent. For Taxfree utgjorde løssnus 6,4 prosent av markedet.

De nye standardiserte snusboksene ble innført i en overgangsperiode fra 1. juli 2017 og 1. juli 2018. Salgstallene vi får oppgitt omfatter derfor ikke salg av løssnus i standardiserte bokser.

– En forutsetning for regnestykket er at markedet er likt etter implementeringen av standardiserte forpakninger. Det er tidlig å konkludere på det spørsmålet, men det har ikke vært dramatiske endringer i salget etter implementeringen, skriver Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge, i en e-post til Faktisk.no.

Erlimo opplyser at snusboksbunnen i plast veier rundt åtte gram.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en annen påstand om standardisert innpakning av tobakk:

Oppsummering

Nettavisen påstår at et «meget beskjedent anslag» viser at «omtrent 10 prosent av plasten [vil] havne i naturen», og at det medfører «fem tonn ekstra med plast langs norske stier og strender» etter at General løssnus måtte bytte fra papp- til plastbunn på snusboksene sine.

Det finnes ulike anslag på hvor mye plast som havner i naturen. Nettavisens «meget beskjedne anslag» er 5 ganger høyere enn anslaget som blir brukt i en studie publisert i Science, og 5 til 10 ganger høyere enn et anslag i en rapport fra konsulentselskapet Mepex.

Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene. Vi vet ikke hvor mye plast som havner i naturen. Vi vet heller ikke hvor mange standardiserte bokser av General løssnus som har havnet i naturen.

Tilsvar

Nyhetsredaktør Erik Stephansen har skrevet følgende tilsvar på vegne av Nettavisen:

Vi registrerer at det ikke er noen tvil om at plastproduksjonen har økt, og som følge av det har også plast i naturen økt. Dette slår også faktisk.no fast. 

Det er flere studier på området med høyere anslag enn det Nettavisen benyttet i artikkelen. Det vesentlige nyhetspoenget i denne saken er uansett at dette var en utilsiktet konsekvens av ny lovregulering, og førte til økt plastbruk i produksjonen og i naturen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?