Faktisk.

Du kan ikke stole på prispor­talen for tannleger

VG trykket en oversikt over de dyreste og billigste tannlegene i hvert fylke. Prisene hadde avisen hentet fra Forbrukerrådets prisportal, men den er ikke til å stole på. Det innrømmer Forbrukerrådet selv.

hovedbilde
Foto: Frank May / NTB Scanpix

«Spar tusener på tannlege: Enorme prisgap» meldte VG på forsiden på papiravisen lørdag 2. mars. VG brukte seks sider inne i avisen på blant annet behovet for tannforsikring og prisforskjeller tannleger imellom. Artiklene er foreløpig ikke publisert på nett.

I en prisoversikt hadde VG plukket ut de tre dyreste og de tre billigste tannlegene i hvert fylke. Sammenligningen var basert på den samlede prisen på fem ulike behandlinger. I papiravisen vises det til VG.no for en komplett liste over tannleger, men den er foreløpig ikke publisert.

Prisene hadde VG hentet fra nettsiden Hvakostertannlegen.no. Dette er en prisportal som eies og driftes av Forbrukerrådet, og tannlegene er pålagt å selv rapportere inn prisene på de ulike standardiserte behandlingene som vises på nettstedet.

De oppgitte prisene kan avvike fra faktisk pris hvis behandlingen viser seg å være mer omfattende eller komplisert enn det som er vanlig. Dette skriver også VG i artikkelen sin. I tillegg tar avisen forbehold om eventuelle feil i prisene som tannlegene selv har rapportert inn.

Tannlege reagerer på utdaterte priser

VG har imidlertid ikke tatt hensyn til når prisene på Hvakostertannlegen.no sist ble oppdatert. Dét reagerer tannlege Håkon Vold-Johansen på Gran i Oppland sterkt på. Han er listet opp i avisens oversikt som en av de tre dyreste tannlegene i Oppland. Samtidig er tannlege Per Baust Berntsen i Ringebu oppført som fylkets billigste.

Faksimile VG 2. mars 2019.

– Dette stemmer ikke. Mine priser ble oppdatert 2. januar i år, mens Berntsens priser er fra 2014, sier Vold-Johansen til Faktisk.no.

Han reagerer på at VG velger å lage en oversikt basert på Hvakostertannlegen.no, når ikke alle tannleger er registrert med oppdaterte priser:

– Jeg finner svært få andre tannleger med oppdaterte priser for 2019, så prissammenligningen blir gal og urettferdig. Flere tannleger opererer med helt utdaterte og for lave priser, sier Vold-Johansen.

– Det kommer overhodet ikke frem i reportasjen at VG sammenligner noen tannlegers ferske priser fra 2019, mot andre tannlegers utdaterte priser fra flere år tilbake.

Den billigste er pensjonist

I tillegg gikk Per Baust Berntsen – som av VG oppgis å være Opplands billigste tannlege – av med pensjon for flere år siden, ifølge Vold-Johansen.

Når Faktisk.no ringer telefonnummeret som står oppført på Tannlege Per Baust Berntsen AS på Hvakostertannlegen.no, kommer vi ikke til Berntsen, men til Ringebu Tannlegesenter. Her kan tannlege Temoor Ilyas bekrefte det Vold-Johansen forteller:

– Per Baust Berntsen sluttet som tannlege høsten 2016.

Faksimile VG 2. mars 2019.

Tannlege Per Baust Berntsen AS ble oppløst 16. november 2016, og ble registrert nedlagt i Brønnøysundregistrene 31. mai 2017.

Temoor Ilyas på Ringebu Tannlegesenter opplyser at deres priser ikke stemmer med dem som står oppført på Per Baust Berntsen AS på Hvakostertannlegen.no:

– Her er det nok noen som har glemt å oppdatere prisportalen. Vi har vår egen prisliste, sier han til Faktisk.no.

Mange gamle priser

Faktisk.no har gjort stikkprøver blant noen av tannlegene som i VGs oversikt kommer best ut på pris. Flere av dem har lagt ned virksomheten eller begynt å jobbe på andre klinikker etter at prisene deres sist ble oppdatert.

Skjermdump: Eksempel fra Hvakostertannlegen.no

På Hvakostertannlegen.no er det tydelig oppgitt når hver enkelt tannlege har oppdatert prisene sine i portalen.

Faktisk.no har kartlagt når tannlegene i VGs oversikt oppdaterte prisene sine sist. VGs prisoversikt omfatter de tre billigste og de tre dyreste tannlegene i hvert fylke. Til sammen 54 tannleger i hver kategori.

Kartleggingen viser at det er en klar sammenheng mellom hvor oppdaterte priser tannlegene har, og om de av VG blir utpekt som blant de billigste eller dyreste.

32 av de 54 tannlegene som ifølge VG er billigst i sine fylker, oppdaterte prisene sine sist i 2014 eller 2015. Av de 54 tannlegene som av VG utpekes som de dyreste, oppdaterte 41 prisene sine enten i 2018 eller 2019.

At det er lenge siden en tannlege har oppdatert prisene sine, behøver ikke å bety at prisene som står der er feil. For å få helt oppdaterte priser, bør man likevel kontakte tannlegekontoret direkte.

– Kan ikke stole på prisene

Det er Forbrukerrådet som har ansvaret for Hvakostertannlegen.no. Ifølge leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia C. Høst, har tannlegene en lovpålagt plikt til selv å rapportere inn priser til prisportalen hver gang de gjør en endring.

Leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia C. Høst. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet.

– Dessverre er det for mange som ikke gjør det. Vi har derfor satt inn ekstra ressurser for å sikre kvaliteten på tjenesten. Vi ringer i disse dager rundt til tannlegene for å sikre at de oppdaterer prisene sine, slik at forbrukeren får riktig pris, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

– Kan forbrukere være sikre på at prisene i portalen er oppdatert?

– Forbrukeren kan i dag ikke være helt sikker på at prisen stemmer, svarer Høst.

– Du får vite når prisen sist er blitt oppdatert på Hvakostertannlegen.no. Er det lenge siden prisen sist ble oppdatert, så må du kontakte tannlegekontoret direkte for å få opplyst korrekt pris eller om kontoret fortsatt eksisterer.

Tannlegene kan få bot

Tannleger som ikke oppdaterer prisene sine, kan bli ilagt tvangsmulkt av Forbrukertilsynet.

– Denne sanksjonsmuligheten er ikke brukt noe særlig så langt jeg vet, men det kan jo hende den må tas i bruk fremover, sier Høst.

– Mange tannleger har ikke oppdatert prisene sine på flere år. Hvorfor har ikke dette blitt fulgt opp tidligere?

– Vi har fulgt opp, men vi har ikke gjort det så grundig som vi gjør nå. Vi skulle gjerne gjort mer å for å sikre kvaliteten på prisportalen, men det er ressurskrevende, og det er tannlegenes ansvar, svarer Høst.

– Nå ringer vi rundt til alle tannleger i hele Norge. På sikt trenger vi et bedre system, men per nå har vi ikke det.

Høst kan ikke komme med en konkret lovnad for når Hvakostertannlegen.no er oppdatert med nye priser, men håper at mye skal være gjort i løpet av våren.

– Samtidig er jo dette et kontinuerlig arbeid. Når en tannlege endrer prisene igjen, må portalen oppdateres på nytt, sier hun.

VG tar ikke selvkritikk

Seksjonsleder for VG+, Ellen Limstrand, tar ikke selvkritikk. Hun viser til at tannlegene har opplysningsplikt på prispakkene og er lovpålagt å rapportere inn endringer på pris til Hvakostertannlegen.no.

– Tannleger som ikke har oppdatert sine priser, har dermed ikke fulgt regelverket for innrapportering, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

Ifølge Limstrand har Forbrukerrådet vært klare på at tjenesten er god:

– VG har i artikkelen vært tydelig på at avvik i pris kan forekomme, men Forbrukerrådet har vært klare på at dette er en tjeneste som skal gi en god oversikt over prisene tannlegene opererer med.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?