Faktisk.

Nei, det stemmer ikke at 75 prosent av SVs stortings­re­pre­sen­tanter aldri har hatt en jobb

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Påstand

75 prosent av stortingsrepresentantene fra SV har aldri hatt en jobb

Henrik Arnesen, Lykten.no. Lykten.no, 20.03.2019

Konklusjon

Det er helt feil at tre av fire SV-representanter aldri har jobbet. Alle hadde arbeidserfaring da de ble valgt inn på Stortinget. Alle hadde også i større eller mindre grad jobbet utenfor politikk og organisasjonsliv. Påstanden har sitt opphav i et notat fra tenketanken Civita. Der står det at 75 prosent av SVs stortingskandidater jobbet i en organisasjon rett før valget i 2017. Dette er ikke det samme som at de aldri har hatt andre jobber.

Påstanden er helt feil.

I en kommentar på nettstedet Lykten.no skriver Henrik Arnesen om stortingsrepresentanters yrkesbakgrunn. Lykten.no ser på seg selv som et korrektiv til redaktørstyrte medier og ønsker å være et tilskudd til «informasjonskrigen». Nettstedet het tidligere «Ordet er mitt», og før det igjen «Frie ord». Arnesen står oppført som én av to kontakter på Lyktens nettsider.

I kommentaren argumenterer Arnesen for at en stor andel politikere mangler kontakt med hverdagen til folk flest siden de aldri har hatt en vanlig jobb:

Dette er altså folk som skal styre DIN hverdag. Bestemme over dine barn. Voldta deg økonomisk fra krybbe til grav. Mens de selv altså aldri har hatt et ærlig stykke arbeide og lever på lønninger godt over hva arbeiderklassen har å rutte med.

Innlegget har gått sin seiersgang på sosiale medier, og torsdag hadde artikkelen nest flest reaksjoner på den norske topplisten til tjenesten Storyboard:

Skjermdump: Storyboard

Tittelen på innlegget er følgende:

75 prosent av stortingsrepresentantene fra SV har aldri hatt en jobb

Denne påstanden skal vi se nærmere på i denne faktasjekken. I tillegg vil vi se på påstanden i ingressen om at «36 prosent av alle stortingsrepresentanter aldri har vært i lønnet arbeid».

Kilden kjenner ikke tallene

Det står i innlegget at tallene stammer fra Pollofpolls.no. Dette er et nettsted som samler ulike meningsmålinger om norske politiske partier. Faktisk.no har spurt eierne bak nettstedet om de er kjent med tallene som gjengis av Lykten.no. Det er de ikke.

– Poll of polls har aldri registrert stortingsrepresentanters bakgrunn, bortsett fra at vi i noen tilfeller har beregnet hvordan fordelingen kvinner/menn ville blitt på Stortinget gitt nominasjonslister og måling, skriver Johan Giertsen, en av dem som driver Poll of polls, i en e-post til Faktisk.no.

– Men annet som yrke, alder og utdanning har Poll of polls aldri registrert eller notert. Vi er et nettsted for partimålinger, og begrenser oss til det.

Faktisk.no har forsøkt å komme i kontakt med Henrik Arnesen gjennom et e-postkontaktskjema på Lykten.no. Vi har så langt ikke fått svar.

Samme tall i leserinnlegg

Både tallet på 36 prosent for alle stortingsrepresentanter og 75 prosent for SV-representantene, er tidligere gjengitt i et leserinnlegg av Øystein Steiro Sr. i Adresseavisen. Den samme Steiro har også tatt for seg tematikken på nettstedet Resett, der de samme tallene går igjen.

Også Steiro viser til Poll of polls, og det samme gjør nettstedet Ekte Nyheter i en kort omtale. I Steiros innlegg står det at tallene gjelder for politikerne som ble valgt inn på Stortinget ved forrige valg:

Ifølge Pollofpolls.no har 36 prosent av dem som kom inn på Stortinget ved siste valg, kun bakgrunn fra politikk eller interesseorganisasjoner. Over 1/3 av stortingsrepresentantene har med andre ord aldri vært ute i en vanlig jobb!
Skjerdump: Civita

Da Steiro skrev om politikernes yrkesbakgrunn på Resett i januar, viste han til et notat fra tenketanken Civita. De hadde sett på bakgrunnen til kandidatene som lå an til å bli valgt inn på Stortinget i 2017. Siden det ikke hadde vært valg enda, hadde Civita basert seg på gjennomsnittsmålinger de hadde funnet på Poll of polls.

Det var altså ikke Poll of polls, men Civita som hadde gjort kartleggingen av stortingskandidatenes bakgrunn. De hadde blant annet sett på kandidatenes yrkesbakgrunn, fordelt på kategoriene offentlig, privat, interesse og annet.

Ikke sett på hele CVen

Ifølge notatet til Civita jobbet 36 prosent av dem som lå an til å komme inn på Stortinget, i interesseorganisasjoner. Blant SVs kandidater gjaldt dette for 75 prosent.

Skjermdump: Civita

Det er etter all sannsynlighet her påstanden om at 75 prosent av SVs stortingsrepresentanter aldri har hatt en jobb, stammer fra. Påstanden er likevel ikke riktig.

I notatet tar Civita kun for seg hvor politikerne kommer fra, ikke hele deres CV. At 75 prosent av SVs kandidater jobbet i en organisasjon rett før de ble valgt inn, er ikke det samme som at de aldri har hatt en jobb. For det første er en jobb i en organisasjon også en jobb. For det andre sier ikke disse tallene noe om kandidatenes tidligere yrkeserfaring.

LOs nettavis Frifagbevegelse.no har også sett nærmere på påstanden om SV fra Lykten.no. Nettavisen skriver at en oppdatert versjon av Civita-notatet viser at 55 prosent av SVs representanter har bakgrunn fra interesseorganisasjoner. Civita har understreket overfor nettavisen at de kun har tatt for seg dem som er rekruttert direkte fra interesseorganisasjoner, og at representantene også kan ha hatt jobber innen andre bransjer tidligere.

Alle har hatt jobber

Faktisk.no har kartlagt yrkesbakgrunnen til SVs 11 stortingsrepresentanter. Vi har både sett på biografiene deres på Stortinget.no, søkt i åpne nettkilder og spurt noen av dem direkte. Vår kartlegging viser at:

  • Alle SVs stortingsrepresentanter hadde hatt en eller annen jobb da de ble valgt inn på Stortinget.
  • Alle stortingsrepresentantene hadde jobbet utenfor politikk og organisasjonsliv i kortere eller lengre perioder da de ble valgt inn.

SV-leder Audun Lysbakken jobbet en kort periode som journalist og debattredaktør i Klassekampen, mens Torgeir Knag Fylkesnes blant annet har jobbet som foreleser i filosofi og med kommunikasjon. SV-veteran Karin Andersen jobbet som barnehageassistent i 18 år før hun ble valgt inn på Stortinget.

Mona Fagerås har jobbet som lærer og rektor, mens Solfrid Lerbrekk har blant annet bakgrunn fra industrien som NDT-inspektør. Arne Nævra har en lang karriere som filmprodusent og naturfotograf bak seg, og Freddy André Øvstegård har blant annet jobbet i NSB.

Lars Haltbrekken har mesteparten av sin yrkeserfaring fra organisasjoner, men opplyser til Faktisk.no at han også har jobbet for Grid-Arendal og hatt sommerjobber i industrien og helsevesenet. Også Kari Elisabeth Kaski har jobbet lenge i politikk og organisasjonsliv. Hun opplyser at hun også har jobbet som pleieassistent og assistent på apotek.

Nicholas Wilkinson står oppført som tidligere rådgiver på Forandringsfabrikken, som jobber for å bedre forholdene for barnevernsbarn. Til Faktisk.no opplyser han at han også har vært blant annet telefonselger, vikarlærer og butikkmedarbeider i tillegg til å ha sortert post. Petter Eide har svært lang erfaring fra ulike organisasjoner, og har også jobbet i PR-byrået Geelmuyden Kiese.

Flertallet har jobbet utenfor politikken

I kommentaren på Lykten.no skriver Henrik Arnesen også at «36 prosent av stortingspolitikerne aldri har vært i lønnet arbeid». Faktisk.no har også sett på yrkeserfaringen til stortingsrepresentantene fra de andre partiene.

Vi har tatt utgangspunkt i listen over dagens møtende representanter. Det vil si at vararepresentanter som møter fast for statsråder, er tatt med i vår kartlegging.

103 av 169 stortingsrepresentanter gir informasjon om yrkesbakgrunnen sin i biografien på Stortingets hjemmeside. Faktisk.no har søkt i åpne kilder for å finne informasjon om yrkesbakgrunnen til de 66 andre. De aller fleste har egne Wikipedia-sider eller artikler på Store norske leksikon, hvor utdanning og yrkeserfaring er omtalt.

Vår gjennomgang viser at:

  • Minst 141 av 169 stortingsrepresentanter (83 prosent ) hadde jobbet utenfor politikk og organisasjonsliv da de ble valgt inn på Stortinget.
  • 28 representanter har vi ikke funnet annet yrkesinformasjon om, utover arbeid for sine partier eller andre organisasjoner før de ble valgt. Dette gjelder særlig unge stortingsrepresentanter. Det at Faktisk.no ikke har funnet slik informasjon om disse 28, utelukker imidlertid ikke at flere av dem også kan ha hatt andre jobber.

Oppsummering

  • Det er feil at 75 prosent av stortingsrepresentantene fra SV aldri har hatt en jobb.
  • Alle hadde jobbet da de ble valgt inn på Stortinget, og alle hadde arbeidserfaring fra utenfor politikk og organisasjonsliv.
  • Misforståelsen om at 75 prosent av SV-representantene aldri har hatt en jobb, stammer fra et Civita-notat som ble feilaktig gjengitt på Lykten.no.
  • Ifølge Civita jobbet 75 prosent av SVs kandidater i organisasjoner rett før valget. De hadde ikke sett på tidligere arbeidserfaring.

Tilsvar

Etter at denne faktasjekken ble publisert, har Lykten.no publisert et tilsvar på sin egen nettside, det kan leses her.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?